Tärkeää! ECHA aloitti käyttöturvallisuustiedotteiden tarkastamisen

Share

Table of Contents

Kansalliset valvontaviranomaiset ovat alkaneet tarkastaa EU:n markkinoilla myytävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimustenmukaisuuksia. Kemikaalivirasto ECHAn täytäntöönpanofoorumi hyväksyi käyttöturvallisuustiedotteiden tarkistamisen tämän vuoden yhdenmukaistetuksi täytäntöönpanoprojektiksi (REF-11).

Päätavoitteena on arvioida, ovatko vastuussa olevat yritykset päivittäneet ja toimittaneet käyttöturvallisuustiedotteet REACH-asetuksen liitteen II uusien vaatimusten mukaisesti.

Tämän hankkeen käytäntövaihe jatkuu koko vuoden 2023 ja tulokset raportoidaan vuonna 2024.

Ota yhteyttä Chementorsiin tarkistaaksesi ja päivittääksesi käyttöturvallisuustiedottesi!

Lähde: ECHA

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries