Vaatimustenmukaisuustodistus

Esineiden maahantuomiseksi EU/EEA- alueelle

Saattaaksesi tuotteesi laillisesti EU- markkinoille, tuotteillesi tulee olla teetettynä REACH- asetuksen EU REACH (EC) No 1907/2006 mukainen Vaatimustenmukaisuustodistus (eng. Declaration on Compliance). DoC- dokumentti todistaa, että tuotteesi on vaatimukset täyttävä, ja siten turvallinen sekä laillinen.

shutterstock_120189478

Huonekalut, vaatteet, kengät, lelut, korut, elektroniikka, kipot ja kapot… nämä kaikki tuotteet käsitetään “artikkeleiksi” EU:n REACH säädöksessä.

Tällöin valmistajien ja maahantuojien pitää huomioida REACH lainsäädäntö!

Tietyt rajoitetut aineet tai muut säännellyt erityistä huolta aiheuttavat SVHC- aineet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia sekä kuluttajille että ympäristölle koko niiden elinkaaren ajan.

EU- maahantuojilla on laillinen velvollisuus ilmoittaa hankintaketjunsa ja tehdä ilmoitus Euroopan Kemikaalivirasto ECHA:lle SVHC- aineiden esiintymisestä tuotteissaan, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Vaatimusten laiminlyönti on vakava liiketoiminnallinen uhka, joka voi vahingoittaa yrityksen brändiä ja mainetta, sekä aiheuttaa taloudellista vahinkoa liiketoiminnan häiriöiden ja rangaistusten muodossa.

TÄRKEÄÄ! Euroopan laajuinen viranomaisvalvonta on alkamassa! Kaikkien EU- jäsenmaiden kansalliset valvontaviranomaiset työskentelevät yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa. Tuotteiden, joista ei löydy vaatimustenmukaisuustodistuksia, maahantuonti, sekä markkinoille saattaminen estetään koko yhteisön alueella.

SELVITÄ! Sisältääkö tuotteesi rajoitettuja aineita tai erityistä huolta aiheuttavia SVHC-aineita? Onko tuotteessa aineita, joiden on tarkoitus vapautua normaalikäytössä? Toimintavaatimukset ovat eilaiset eri tapauksissa. Vaatimustenmukaisuustodistus pitää olla asianmukaisesti tehtynä siinäkin tapauksessa, että tuote ei sisällä edellä mainittuja aineita. REACH- asetusten vaatimusten noudattaminen antaa sinulle etulyöntiaseman EU- markkinoilla!

CHEMENTORS laatii yrityksellesi tarvittavat sertifioinnit, kuten DoC- dokumentin, todisteeksi EU- asiakkaillesi, että tuotteesi täyttävät EU- lakien vaatimukset ja ovat turvallisia käyttää.

Tarkistuslista DoC- dokumenttia varten:

 1. Tarkista oma tuotevalikoimasi.
 2. Hanki tieto kaikista tuotteidesi sisältämistä kemikaaleista. Kerää tieto tuotekehitys- ja hankintaosastoilta, sekä mahdollisilta muilta hankintaketjuun kuuluvilta osapuolilta.
  • Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT/ SDS), BOM- check, analyysisertifikaatiot.
 3. Onko tuotteessa joku ainesosa (tai sekoitus), jonka on tarkoitus irrota/ liueta/ haihtua tuotteesta käytön aikana? Tässä tapauksessa aineelle täytyy mahdollisesti tehdä Artiklan 7(1) mukainen REACH- rekisteröinti, mikäli tuonti EU- alueelle ylittää yhden tonnin vuosirajan (1000 kg/ vuosi).
 4. Sisältääkö tuotteesi mahdollisesti jollakin tavalla ongelmallisia kemikaaleja?
  • Varmista tämä laboratoriotestauksella (seulonta tai kohdennettu)
 5. Sisältääkö tuotteesi aineita, joille on asetettu käyttörajoituksia? (Liite XVII sisältää listan kemikaaleista, joilla on käyttörajoituksia tai -kieltoja)
  • Mikäli rajoitettuja aineita on käytetty (este), tämä rajoittaa tai estää tuotteiden markkinoille saattamisen.
  1. SVHC- kandidaattilista päivitetään kahdesti vuodessa. Kysy päivitetty tieto Chementorsilta tai Euroopan Kemikaalivirastosta.
   • Tarkista vaaditaanko tekemään ilmoitus Euroopan Kemikaalivirasto ECHA:lle:
   • Jos tuotteessa on yli 0,1 painoprosenttia (0,1% w/w) SVHC- ainetta, kokonaistuontimäärän ylittäessä yhden tonnin vuosirajan (1t/v) per tuottaja/ maahantuoja, ilmoitus tuotteen maahantuonnista pitää tehdä ECHA:lle asetettaessa tuote markkinoille.
   • Vastaavasti, jos tuotteen sisältämä kemikaali asetetaan SVHC- kandidaatiksi, ilmoitusaikaa ECHA:lle on kuusi kuukautta kandidaattilistauksesta.
   • Vaatimus toimittaa informaatiota EU- maahantuojille, jakelijoille, hankintaketjun osapuolille sekä kuluttajille, mikäli SVHC- ainetta esiintyy tuotteessa yli 0,1 tilavuusprosenttia (0,1% w/w), kokonaistuontimäärän per tuottaja/ maahantuoja jäädessä alle yhden tonnin vuosirajan (1t/v).
   • Tällä hetkellä SVHC- kandidaattilistalla on 201 ainetta (tilanne 16. heinäkuuta 2019).

Jos tuote sisältää SVHC- aineita, tästä pitää tarjota tietoa kaikille hankintaketjun osapuolille, jotta kukin taho voi toimia riskinhallinnollisesti vaatimusten mukaisesti, sekä tarjota siten puolueetonta tietoa myös kuluttajille.

CHEMENTORS on luotettu ja hyvämaineinen asiantuntija kaikissa EU- alueen kemikaalilainsäädäntöön liittyvissä turvallisuuskysymyksissä. Voimme auttaa yritystäsi DoC- dokumenttien laadinnassa. Dokumentin avulla todistat minkä tahansa tuotteesi olevan sopiva ja laillinen EU- markkinoille.

Menesty kanssamme!