Vaatimustenmukaisuustodistus

Saattaaksesi tuotteesi laillisesti EU-markkinoille, tuotteidesi kemikaalisisältö on oltava selvitettynä ja tarvittavat toimenpiteet tehtyinä. Chementors Oy:n laatima Vaatimustenmukaisuustodistus (eng. Declaration of Compliance) -dokumentti todistaa, että tuotteesi on turvallinen ja laillinen.

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  Huonekalut, vaatteet, kengät, lelut, korut, elektroniikka, kipot ja kapot… nämä kaikki tuotteet käsitetään “artikkeleiksi” EU:n REACH-asetuksessa.

  Tällöin valmistajien ja maahantuojien pitää tietää tuotteiden kemikaalisisältö!

  Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)

  Tietyt rajoitetut aineet tai muut säännellyt erityistä huolta aiheuttavat (SVHC-)aineet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia sekä kuluttajille että ympäristölle koko niiden elinkaaren ajan.

  EU-maahantuojilla ja EU-valmistajilla on REACH-asetuksen No. 1907/2006 ja Jätedirektiivin No. 2008/98 mukainen velvollisuus selvittää tuotteidensa kemikaalisisältö ja tiettyjen kriteerien täyttyessä tehdä ilmoitus Euroopan Kemikaalivirasto ECHA:lle SVHC-aineiden esiintymisestä tuotteissaan. Vaatimusten laiminlyönti on vakava liiketoiminnallinen uhka, joka voi vahingoittaa yrityksen brändiä ja mainetta, sekä aiheuttaa taloudellista vahinkoa liiketoiminnan häiriöiden ja rangaistusten muodossa.

  TÄRKEÄÄ! Uuden jätedirektiivin mukaan tuotteesta on laadittava SCIP-ilmoitus ECHA:n portaaliin, jos tuotteen minkä tahansa komponentin SVHC-ainepitoisuus ylittää 0.1 paino-%. Tällöin esim. pelkkä laboratorion testitulos ei ole riittävä.

  SELVITÄ! Sisältääkö tuotteesi rajoitettuja aineita tai erityistä huolta aiheuttavia SVHC-aineita? Onko tuotteessa aineita, joiden on tarkoitus vapautua normaalikäytössä? Toimintavaatimukset ovat erilaiset eri tapauksissa. Vaatimustenmukaisuustodistus on hyvä olla asianmukaisesti tehtynä siinäkin tapauksessa, että tuote ei sisällä edellä mainittuja aineita. Lainsäädännön noudattaminen antaa sinulle etulyöntiaseman EU- markkinoilla!

  CHEMENTORS auttaa tuotteidesi kemikaalisisällön selvittämisessä ja hoitaa laillisuuteen liittyvät velvoitteet kuten mahdollisen SCIP-notifikaation. Lopputuloksena saat meiltä sertifikaatin sidosryhmillesi ja asiakkaillesi. Sertifikaatti todistaa tuotteidesi täyttävän EU-lakien vaatimukset ja ne ovat turvallisia käyttää.

  Tarkistuslista sertifiointia varten

  • Hanki tieto kaikista tuotteidesi sisältämistä kaikista kemikaaleista. Kerää tieto tuotekehitys- ja hankintaosastoilta, sekä mahdollisilta muilta hankintaketjuun kuuluvilta osapuolilta.
   • Käyttöturvallisuustiedotteet, BOM- check, analyysisertifikaatiot, erilaiset tuotetietokannat, jne.
  • Onko tuotteessa joku ainesosa (tai sekoitus), jonka on tarkoitus irrota/liueta/haihtua tuotteesta käytön aikana?
   • Tässä tapauksessa aineelle täytyy mahdollisesti tehdä Artiklan 7(1) mukainen REACH-rekisteröinti, mikäli tuonti EU- alueelle ylittää yhden tonnin vuosirajan (1000 kg/vuosi).
  • Sisältääkö tuotteesi aineita, joille on asetettu käyttörajoituksia?
   • (REACH:n Liite XVII sisältää listan kemikaaleista, joilla on käyttörajoituksia tai -kieltoja)
    Mikäli rajoitettuja aineita on käytetty, tämä rajoittaa tai estää tuotteiden markkinoille saattamisen.
  • Sisältääkö tuotteesi SVHC-aineita?
   • SVHC-kandidaattilista päivitetään kahdesti vuodessa. Kysy päivitetty tieto Chementorsilta tai Euroopan Kemikaalivirastosta. Tällä hetkellä SVHC- kandidaattilistalla on 233 ainetta (tilanne 17. tammikuuta 2023).
   • Mikäli SVHC-ainetta esiintyy tuotteessa yli 0,1 painoprosenttia (0,1% w/w), tulee tuotteesta tehdä ECHA:lle SCIP-ilmoitus. Markkinoille saattajan tulee myös toimittaa informaatiota tuotteen SVHC-aineista ja turvallisesta käytöstä EU-maahantuojille, jakelijoille, hankintaketjun osapuolille sekä kuluttajille.
   • Mikäli tuotteessa on yli 0,1 painoprosenttia (0,1% w/w) SVHC-ainetta, ja kyseisen aineen määrä tuotteessa ylittää yhden tonnin vuodessa (1t/v) per tuottaja/maahantuoja, erillinen ilmoitus tuotteen maahantuonnista/valmistuksesta pitää tehdä ECHA:lle. Vastaavasti, jos tuotteen sisältämä kemikaali asetetaan SVHC- kandidaatiksi ECHA:n toimesta, ilmoitusaikaa ECHA:lle on kuusi kuukautta kandidaattilistauksesta.

  CHEMENTORS on luotettu ja hyvämaineinen asiantuntija kaikissa EU-alueen kemikaalilainsäädäntöön liittyvissä haasteissa. Halutessasi käymme läpi tarkistuslistan puolestasi, toteutamme tarvittavat prosessit ja sertifioimme tuotteesi. Vaatimustenmukaisuussertifikaatin avulla todistat minkä tahansa tuotteesi olevan sopiva ja laillinen EU-markkinoille.

  Chementors auttaa yrityksiä selviytymään kemikaaliturvallisuutta koskevien lakien viidakossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

  OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

  Asiakastiedustelut


  Puhelin +358 44 974 0601
  Osoite: Chementors Oy, Smart Chemistry Park, Raisionkaari 55, FI-21200, Raisio, Finland
  Sähköposti: rebecca.karjalainen@chementors.fi
  suomi | englanti | ranskan