Kuinka valita pätevä EU:n REACH-konsultti

Share

Table of Contents

Euroopan unionin alueella toimivien valmistajien, tavarantoimittajien tai maahantuojien on tärkeää varmistaa, että tuotteet ovat aina EU:n REACH-asetuksen mukaisia. REACH on monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä lainsäädäntö, joka säätelee EU:ssa aineiden valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. 

Yritykset tekevät usein yhteistyötä asiantuntevan REACH-konsultin kanssa täyttääkseen kaikki REACH-määräysten vaatimukset. Yritysten on noudatettava REACH-vaatimuksia täydellisesti, joten pätevän EU:n REACH-konsultin löytäminen on olennaisen tärkeää. Tämä artikkeli tarjoaa tarkistuslistan sekä paljon yleistä tietoa pätevän REACH-konsultin löytämiseksi. 

 

Arvioi pätevyys ja asiantuntemus 

REACH-konsulttia haettaessa on tärkeää kiinnittää huomiota konsultin pätevyyteen ja kokemukseen. Asetuksen noudattaminen on velvollisuus, joka vaatii sekä erityisosaamista että laajaa asiantuntemusta. Tämän vuoksi yritysten tulee huolellisesti tarkistaa konsultin osaaminen ja tarpeeksi laaja kokemus REACH-asetuksesta. Konsultilla tulisi olla alan akateeminen pätevyys sekä alan kokemusta useiden vuosien ajalta. 

REACH-konsultilla tulee olla asiantuntijatiimi, jolla on vahva tausta seuraavilta aloilta: 

Kemia
Biokemia
Toksikologia
EU:n kemikaalimääräykset 
✔  Taloustiede
Alan työkokemus 

Tarkista luotettavuus ja maine 

Seuraava askel on selvittää konsultin maine. Etsi suosituksia ja arvosteluja konsultin aikaisemmilta sekä nykyisiltä asiakkailta. Mikäli mahdollista, keskustele konsultin palveluita aikaisemmin käyttäneiden yritysten kanssa saadaksesi yleiskäsityksen konsultin palveluiden tasosta. On suositeltavaa tehdä yhteistyötä konsultin kanssa, jolla on vankka kokemus REACH-asioista ja jonka luotettavuus, tehokkuus ja ammattitaito ovat hyvin arvosteltuja. 

Valitun konsultin olisi hyvä olla yhden tai useamman REACH-alalla tunnetun yhdistyksen sertifioitu jäsen, koska jäsenten tulee täyttää yhdistysten korkeat laatukriteerit. 

 

Ota huomioon kommunikointitaidot 

Viestintä on avaintekijä työskennellessäsi REACH-konsultin kanssa. REACH on monimutkainen erilaisten velvoitteiden asetus ja monesti REACH-prosessi herättää paljon kysymyksiä. On erittäin suositeltavaa työskennellä konsultin kanssa, joka tarjoaa joustavia viestintätapoja. Aktiivinen kommunikaatio on tärkeää, jotta prosessi sujuu tehokkaasti ja vaikuttaa mahdollisimman vähän liiketoimintaasi. 

Konsultin tulee myös pystyä antamaan selkeitä vastauksia ja esittämään projektin strategia tarkasti ja ymmärrettävästi. Laaja kielitaito sekä ns. ”REACH-kielen” tuntemus ovat viestinnän kannalta erittäin tärkeitä ominaisuuksia. 

Heti alkuneuvotteluissa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten konsulttiehdokas kommunikoi ja vastaa esittämiisi kysymyksiin. 

 

Hae konsulttia, joka tarjoaa räätälöityjä palveluita

Asetuksen monimutkaisuuden vuoksi REACH ei ole yksikokoinen prosessi ja se voi vaihdella paljon tapauskohtaisesti. Jokaisella projektilla on omat erityispiirteensä, yksilölliset tavoitteet ja erilaiset tietokokonaisuudet täytettävänä. Tästä johtuen yritykset haluavat usein tehdä yhteistyötä sellaisen konsultin kanssa, joka voi tarjota projektikohtaisiin tarpeisiin räätälöidyn palvelupaketin. Räätälöity palvelukokonaisuus varmistaa, että kaikki projektin osa-alueet käsitellään huolellisesti ja yksilöllisesti. 

 

Tarkista hintarakenne ja tarjouksen tiedot 

Ennen kuin teet päätöksen, käy läpi kaikki tarjouksen tiedot ymmärtääksesi selvästi, mitä palveluita tarjotaan ja milloin. Hinnoittelurakenteen tarkistaminen auttaa myös tunnistamaan pystyykö konsultti tekemään koko työn vai vain osia siitä. 

On tärkeää huomata, että REACH-asetuksen mukaan vaatimustenmukaisuusvelvoitteet eivät pääty tiettyyn virstanpylvääseen. Esimerkiksi REACH-rekisteröinnin jälkeen yritykset ovat edelleen vastuussa kaikkien viranomaisten sekä konsortion ilmoitusten seurannasta, ja heidän tulee myös tarvittaessa ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin välittömästi ilman aiheetonta viivästystä. 

Tämän vuoksi yhteistyökumppaniksi kannattaa valita sellainen konsultti, joka voi hoitaa myös seurantatyöt puolestasi. Näin voit itse keskittyä liiketoimintasi harjoittamiseen. 

 

Vältä näitä yleisiä virheitä 

Kun etsit EU:n REACH-konsulttia, on hyvä välttää seuraavia kriittisiä virheitä: 

Pätevyyden arvioimatta jättäminen: Työn laadun varmistamiseksi on tärkeää varmistaa, että konsultilla asiaankuuluva tausta ja kokemus REACH-asetusten alalla. Kysy tarvittaessa asiantuntijoiden pätevyyttä. 

Valinta pelkän hinnan perusteella: Konsultin valitseminen ainoastaan hinnan perusteella voi lopulta maksaa yritykselle enemmän, vaikka on tärkeää valita yrityksen budjettiin sopiva ratkaisu. Liian yleisluontoinen tarjous ei välttämättä kata kaikkia projektikohtaisia tarpeita. Voit myös joutua palkkaamaan muita palveluntarjoajia hoitamaan osia tehtäväkokonaisuudesta, mikäli konsultti pystyy käsittelemään vain osan projektista. Tarvittavan asiantuntemuksen ja kokemuksen puute voi vaikuttaa negatiivisesti koko prosessin laatuun ja vaatimustenmukaisuuteen, ja siten vahingoittaa myös yrityksen liiketoimintaa ja mainetta. 

Ota siis huomioon kaikki näkökohdat valitaksesi pätevän konsultin. 

Epäselvä suunnitelma: Epäselvä projektisuunnitelma alusta lähtien voi aiheuttaa myöhemmin väärinkäsityksiä ja ongelmia. Varmistaaksesi, että työ pysyy linjassa projektin tavoitteen ja odotusten kanssa, sinun tulee keskustella konsultin kanssa selkeästä työsuunnitelmasta. Tähän pitää lukeutua työn laajuus, tehtävien yksityiskohdat, ratkaisut/menetelmät, aikataulut ja suoritteet. 

Tiimin kapasiteetin ja osaamisen arvioimatta jättäminen: Epäolennainen tai riittämätön asiantuntemus ja henkilöresurssien puute vaikuttavat merkittävästi työn laatuun ja projektin aikatauluun. 

Tämän vuoksi on suositeltavaa tarkistaa huolellisesti konsultin pätevyys ja resurssit. Hyvä käytäntö on myös kysyä projektia hoitavien asiantuntijoiden tarkka osaamisalue. 

Varmistaaksesi tuotteidesi vaatimustenmukaisuuden, luotettavan ja pätevän EU-REACH-konsultin valitseminen on tärkeä askel. Pohdi siksi kaikkia kriteerejä ja vältä mainittuja yleisiä virheitä. 

Chementors on kokenut ja pätevä REACH-konsultti niin EU:n sisäisille kuin ulkopuolisille yrityksille: 

Chementors on aktiivinen REACH-alan ammattilainen jo yli 10 vuoden ajalta. 
Ydinvahvuutemme on osaavien asiantuntijoidemme tiimi. Asiantuntijatiimimme jäsenillä on vahva tausta ja vuosien kokemus kemian, toksikologian ja kemikaaliasetusten aloilta. Hallitsemme kaikki REACH-asetuksen näkökulmat. Jotkut jäsenistämme ovat toimineet ECHA:n asiantuntijoina, ja omistajillamme on vahva käytännön kokemus kemianalalta.  
✔ Saamme jatkuvasti hyvää palautetta asiakkailtamme
Aktiivinen viestintä on yksi suurimmista eduistamme. Puhumme myös sujuvaa englannin kiel sekä ns. “REACH-kieltä”. Meiltä sujuu myös ruotsin, ranskan, saksan, nepalin ja vietnamin kielet. 
Tärkeimpiin kilpailuvaltteihimme lukeutuu yksilöllisesti räätälöitävä REACH-palvelupaketti tarkkoine prosessiaikatauluineen ja -hintoineen. 
Olemme päteviä hoitamaan kaikki REACH-asetukseen liittyvät tehtävät. 

REACH-tiimimme koostuu sekä Aasian että Euroopan toimipisteissämme toimivista asiantuntijoista. 

UKK

Mikä on REACH-konsultti? 

REACH-konsultti on yritys, joka tarjoaa konsultointia ja hoitaa kaikki REACH-vaatimukset tukeakseen yrityksiä EU:n REACH-asetusten noudattamisessa. 

Miksi yritykset tarvitsevat REACH-konsultin? 

REACH-rekisteröinti on monimutkainen ja vaativa prosessi, joka vaatii laajaa tietämystä ja kokemusta. REACH-asetuksen noudattamatta jättäminen vaikuttaa erittäin haitallisesti yrityksen liiketoimintaan. Tämän vuoksi yrityksillä on oltava asiantuntijatiimi, joka huolehtii REACH-asetuksen noudattamisesta. Yritykset voivat kuitenkin keskittää voimavaransa oman liiketoimintansa kehittämiseen jättämällä kaikki REACH-asiat luotettavan ja pätevän konsultin hoidettavaksi 

Mistä tiedämme, onko REACH-konsultointipalvelun tarjoaja pätevä?

On erittäin suositeltavaa harkita ehdokkaita, joilla on asianmukainen ja riittävä pätevyys ja käytännön kokemus kemian, toksikologian, ympäristötieteen ja EU:n REACH-asetusten alalta. Tarkastele projektia suorittavien asiantuntijoiden akateemista taustaa ja työprofiileja. Käy myös läpi kyseisen konsultin aiempien ja nykyisten asiakkaiden viittaukset ja arvostelut, mikäli niitä on saatavilla. 

Kuinka paljon REACH-konsulttipalvelut maksavat? 

REACH-konsultointipalvelun hinta riippuu enimmäkseen työn laajuudesta, tapauksen monimutkaisuudesta ja konsultin kokemuksen tasosta. Jotkut konsultit voivat käyttää tuntipalkkamenetelmää, kun taas toiset voivat soveltaa kiinteän maksun lähestymistapaa. On tärkeää tarkistaa konsultointipalkkioiden ja palveluiden yksityiskohtainen erittely, jotta saat kuvan siitä, mitä toimitetaan ja milloin. 

Kuinka kauan kestää REACH-sertifikaatin saaminen? 

Prosessin kesto riippuu yleensä tuotteen identeetistä, vaadittujen tietojen saatavuudesta, laboratorion kapasiteetista ja hallinnollisesta työstä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa (esim. viranomainen ja konsortio). REACH-asetuksen vaatimat prosessit vievät monesti aikaa, jonka vuoksi on tärkeää suunnitella ja aloittaa prosessi mahdollisimman pian. Keskustele ja tee tiivistä yhteistyötä konsultin kanssa varmistaaksesi, että projekti noudattaa tiettyjä määräaikoja. 

 

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries