EU kieltää mikromuovien markkinoinnin

Share

Table of Contents

Mikromuovit kielletään EU:ssa

Ympäristön suojelemiseksi ja mikromuovien määrän vähentämiseksi EU:ssa mikromuovien tuonti, myynti ja muu luovuttaminen on kielletty 17.10.2023 alkaen. Mikromuoveja käytetään esimerkiksi kosmetiikkatuotteiden, lannoitteiden, maalien sekä pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksessa.

Kielto kattaa tuotteet, jotka sisältävät mikromuoveja, ja joista mikromuovia voi päästä ympäristöön niiden käytön aikana, poissulkien teollisuuskäyttöön tarkoitetut mikromuovit. Kiellettyjä mikromuoveja ovat esimerkiksi kuorimiseen tai puhdistamiseen tarkoitetut mikrohelmet sekä irtokimalteet, mutta tietyille tuotteille tämä kielto tulee voimaan vasta myöhemmin.

Taustalla laajentunut REACH-asetus

Euroopan komissio on julkaissut asetuksen (EU) 2023/2055, joka laajentaa mikromuovien rajoituksia REACH-asetuksen liitteessä XVII. Rajoitus koskee kaikkia alle 5 mm:n polymeerihiukkasia ja alle 15 mm:n pituisia kuitumaisia polymeerihiukkasia, jotka eivät ole vesiliukoisia eivätkä hajoa ympäristössä. Tämän rajoituksen myötä mikromuovien ja sellaisten seosten markkinoille saattaminen, joissa mikromuovipitoisuus on 0,01 painoprosenttia tai enemmän, kielletään.

Kielto astuu voimaan 17.10.2023 alkaen, mutta se ei koske niitä tuotteita, jotka on saatettu markkinoille ennen tätä päivämäärää. Myös varastossa ennen 17.10.2023 olevat tuotteet saa myydä tai luovuttaa eteenpäin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta on kielletty tämän päivämäärän jälkeen.

Rajoituksen syynä ympäristö ja terveys

Tämän uuden kiellon myötä EU pyrkii torjumaan mikromuovien aiheuttamia haittoja monin eri tavoin:

• Eläinten suojelu: Mikromuovien nieleminen on osoittautunut haitalliseksi monille eläinlajeille, erityisesti merieläimille. Kun eläimet syövät mikromuoveja, ne voivat kärsiä ruoansulatusongelmista ja vammoista. Kielto auttaa suojelemaan eläimistön terveyttä ja säilyttämään ekosysteemien tasapainon.
• Ekosysteemin vakaus: Mikromuovit voivat häiritä vesien ja maaperän ekosysteemejä, vaikuttaen haitallisesti kasveihin ja eläimiin. Kiellon avulla voidaan ehkäistä näitä haittavaikutuksia ja edistää ekosysteemien säilymistä terveinä.
• Myrkyllisten aineiden kulkeutuminen: Mikromuovit voivat toimia kantoaineina, jotka kuljettavat mukanaan myrkyllisiä kemikaaleja. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti ravintoketjuihin ja ihmisten terveyteen. Kiellon tavoitteena on vähentää myrkyllisten aineiden leviämistä ympäristössä.
• Pitkäaikaiset vaikutukset: Mikromuovit eivät hajoa ympäristössä samalla tavalla kuin luonnonmateriaalit, kuten puu tai paperi. Ne voivat säilyä ympäristössä vuosikymmeniä, joten niiden vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia ja laajakantoisia.

Kaiken kaikkiaan mikromuovit ovat huolenaihe ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta, ja siksi niiden hallinta sekä rajoittaminen on tärkeää.

Lue aiheesta lisää TUKESin verkkosivuilla.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries