Chemeter

Käyttöturvallisuustiedotteiden laadintaohjelmisto

Onko yritykselläsi haasteita käyttöturvallisuustiedotteiden kanssa?

Chemeter on ohjelmisto, joka luo käyttöturvallisuustiedotteesi (KTT) täysin automaattisesti, monilla eri kielillä.

Chemeter luo käyttöturvallisuustiedotteen automaattisen laskentajärjestelmän avulla, joka on mukautettu sen maan lainsäädäntöön, jossa tuotetta markkinoidaan, sekä asianomaisen toimialan erityissääntöihin. Chemeter antaa sinulle mahdollisuuden siirtää tietoja, jolloin sinun ei tarvitse syöttää tuotetietojasi uudestaan. Voit myös toteuttaa täydellisen integroinnin tuotantojärjestelmääsi. Yhdistä asiakirjojen luominen (mm. käyttöturvallisuustiedotteet, etiketit ja rahtikirjat) tuotantoprosesseihisi täysin automaattisesti ja saumattomasti.

Ohjelmisto hoitaa puolestasi mm. myös etikettien, toksikologisten tiedotteiden, lähetysluetteloiden ja PCN-ilmoituksien laadinnan. Chemeter sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla voit noudattaa lainsäädäntöä yksinkertaisesti.

Chemeter on innovatiivinen, kemianteollisuuteen erikoistunut ohjelmisto, joka on suunniteltu erottumaan joukosta ohjelmistomarkkinoilla. Syötä vain aineresepti ja saat valmiin käyttöturvallisuustiedotteen.

shutterstock_29910334

Alla englanninkielinen esittelyvideo Chemeter -ohjelmistosta.

Chemeterin käyttöaloja ovat mm.

 • liima-aineet ja liimat
 • monialaiset lisäaineet
 • eläinten ravitsemus
 • autoteknologia ja voiteluaineet
 • kumi
 • väriaineet ja pigmentit
 • emali ja lasitteet
 • kasvinsuojeluaineet
 • biosidituotteet ja lannoitteet
 • nahka- ja vuotatekstiilit
 • laboratoriot ja lääketeollisuus
 • maalit, lakat ja musteet
 • puhdistusaineet
 • parfyymit ja kosmetiikkatuotteet
 • rakennustuotteet
 • hartsit

Säädökset muuttuvat jatkuvasti, Chemeter on aina valmiina muutoksiin!

Chemeter – luotettava kumppanisi

Chemeterillä on paljon edistyksellisiä ominaisuuksia:

T&K-SIMULAATTORI

Chemeterin tuotekehityssimulaattori mahdollistaa tuotteiden kaavojen prototyyppien luomisen, jotta niiden ominaisuuksia voidaan tarkastella etukäteen. Näin vältytään testeiltä ja säästetään henkilöstöresursseja.

LÄHETYSLUETTELOT

Chemeter pystyy automaattisesti lajittelemaan tavaran tiedot (ADR/RID, IMDG, IATA) ja tuottamaan ADR:n mukaiset rahtikirjat, jolloin tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti.

UUSIN TEKNOLOGIA

Chemeter toimii vakaalla ja teknologisesti johtavalla alustalla. Näin taataan Chemeterin optimaalinen, nopea, kestävä ja joustava toimivuus sekä saumaton integraatio tietojenkäsittelyjärjestelmiin.

SIAM®-TIETOKANTA

Chemeterillä on jatkuvasti päivittyvä ja asiantuntijoiden hyväksymä kirjasto, joka varmistaa, että turvallisuusasiakirjasi ovat asianmukaisia ilman että sinun tarvitsee syöttää tietoja manuaalisesti. Ainekirjastostamme löytyy muun muassa:

 • Aineiden luokitus maan säännösten mukaisesti (mm. EY-asetuksen nro 1272/2008 (CLP)
  liite VI, REACH-rekisteröintiaineisto Euroopassa, NITE Japanissa)
 • Toksikologiset ominaisuudet (akuutti myrkyllisyys LD50/LC50)
 • Ekotoksikologiset ominaisuudet (mm. LC50/EC50, BCF, biohajoavuus)
 • Ympäristölliset raja-arvot yli 50 maassa
 • Kansalliset luettelot (mm. TSCA, ehdotus 65 Yhdysvalloissa)

PCN-ILMOITUKSET MYRKYTYSTIETOKESKUKSIIN

Chemeter myös koostaa ja lähettää seoksien ilmoitukset myrkytystietokeskuksille (PCN). EU:n myrkytystietokeskukset yhdenmukaistuivat CLP-asetuksen liitteen VIII myötä kun lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2021.

Asetus velvoittaa yritykset ilmoittamaan mm. seoksen tuoteryhmän, täydellisen kemiallisen koostumuksen, toksikologiset tiedot ja UFI-numeron kaikkiin niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille.

Menesty kanssamme!