TNA

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja

Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista, joka
tunnetaan myös lyhenteellä ADR, sääntelee vaarallisten aineiden kuljetusta Euroopan
maissa ja myös useimmissa naapurimaissa.

Asetuksessa säädetään tarkalleen, millaisissa pakkauksissa vaarallisia aineita voidaan kuljettaa, millaisia pakkausmerkintöjä tulee käyttää ja ketkä saavat kuljettaa vaarallisia aineita ja mihin. ADR-asetus on hyvin tiukka ja laaja. ADR:n täytäntöönpanossa on vähäisiä kansallisia eroja, mutta muuten asetusta toteutetaan sellaisenaan eri jäsenmaissa.

Monissa maissa vaarallisia aineita maanteitse tai rautateitse kuljettavien sekä pakkaamiseen, lastaamiseen tai muuhun vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvään toimintaan osallistuvien on nimettävä turvallisuusneuvonantaja, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa tällaista toimintaa ja määritellä tavat, joilla vaarallisten aineiden kuljetus suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Chementors Oy:n asiantuntijoilla on virallinen TNA-pätevyys ja näin ollen meillä on oikeus toimia kumppaniyrityksenänne. Voimme auttaa teitä varmistamaan, että pakkaukset, pakkausmerkinnät ja kuljetusta koskevat asiakirjat täyttävät vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat vaatimukset Euroopan alueella niin, että tuote ei juutu tulliin eikä aiheuta vaaraa kuljetuksen aikana. Voimme myös auttaa teitä täyttämään Suomen oikeudelliset velvoitteet TNA:n hankkimiseksi.

Esimerkkejä TNA:n valvomista kemikaalien kuljetusmerkinnöistä.

LUOKKA 3: Palavat nesteet

tna-lk3-valkoinentna-lk3-musta

LUOKKA 6.1: Myrkylliset aineet

tna-lk6

LUOKKA 8: Syövyttävät aineet

tna-lk8

Menesty kanssamme!