Turvallisuusneuvonantajapalvelu
(TNA)

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  Kuljetusten turvallisuusneuvonantaja

  Suomessa laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, VAK-laki 541/2023, tuli päivitettynä voimaan 1.9.2023. Turvallisuusneuvonantajan (TNA) nimeäminen on osa lakia valvonnan siirtyessä Traficomin alaisuuteen. 

  Näin ollen mikäli yrityksesi harjoittaa vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusta sekä näihin liittyvää pakkaamista, lähettämistä tai muita VAK-turvallisuuteen liittyviä toimia, yritykselläsi on VAK-lain mukaan velvollisuus nimitetä vähintään yksi turvallisuusneuvonantaja (TNA). Poikkeuksena tähän sääntöön on sellainen toiminta, jossa kuljetetaan ainoastaan pieniä määriä vaarallisia aineita tai kuljetukset rajoittuvat satama-alueelle tai lentokentälle.

  Chementors Oy:n asiantuntijoilla on virallinen TNA-pätevyys ja näin ollen meillä on oikeus toimia kumppaniyrityksenänne. Voimme auttaa teitä täyttämään Suomen oikeudelliset velvoitteet TNA:n hankkimiseksi. Voimme auttaa teitä myös varmistamaan, että pakkaukset, pakkausmerkinnät ja kuljetusta koskevat asiakirjat täyttävät vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat vaatimukset eri maissa niin, että tuote ei juutu tulliin eikä aiheuta vaaraa kuljetuksen aikana.  

  Taustaa

  Sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista, joka  tunnetaan myös lyhenteellä ADR, sääntelee vaarallisten aineiden tiekuljetusta useimmissa Euroopan maissa. Toisaalta myös Euroopan ulkopuolella olevissa valtioissa on mahdollista liittyä tähän sopimukseen ja siksi myös joissakin Afrikan maissa ADR sääntelee vaarallisten aineiden tiekuljetuksia.

  Luettelo eri maiden TNA-vieranomaisista ja -ilmoitusasioista.

  Sopimuksessa säädetään tarkalleen esimerkiksi pakkauksista ja pakkausmerkinnöistä, joita tulee käyttää, mutta myös kuljetusvälineen merkinnöistä ja varusteista sekä ajoneuvon miehistön koulutusvaatimuksista.  ADR-sopimus on hyvin laaja, ja se uudistuu kahden vuoden välein.  

  Monissa maissa vaarallisia aineita maanteitse kuljettavien sekä pakkaamiseen, lastaamiseen tai muuhun vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvään toimintaan osallistuvien on nimettävä turvallisuusneuvonantaja.  

  Suomessa laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, VAK-laki 541/2023, on voimassa 1.9.2023 alkaen. TNA:n nimeäminen on osa tätä lakia ja lakiuudistuksen myötä myös TNA:n nimeämisestä tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

  Turvallisuusneuvonantajan tehtävät

  Turvallisuusneuvonantajan (TNA) tehtäviin kuuluu antaa neuvoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukset suoritetaan säännöksiä ja määräyksiä noudattaen mahdollisimman turvallisesti sekä seurata ja ohjata vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvää toimintaa. Turvallisuusneuvonantaja myös edistää turvallisten menettelyjen käyttöönottoa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvässä toiminnassa kouluttamalla ja tiedottamalla lain, asetuksen ja määräysten vaatimuksista. Turvallisuusneuvonantaja laatii toiminnasta vuosikertomuksen ja tarvittaessa onnettomuusselostuksen. 

  Nimetyllä turvallisuusneuvonantajalla (TNA) on oltava voimassa oleva todistus turvallisuusneuvonantajan kokeen suorittamisesta. Lisäksi turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä on oltava kirjallinen suostumus tehtävään. 

  Chementors turvallisuusneuvonantajana

  Chementors Oy:n asiantuntijoilla on virallinen TNA-pätevyys ja koulutus, joten meillä on oikeus toimia yritysten turvallisuusneuvonantajana (TNA). Olemme toimineet usean yrityksen virallisena TNA:na jo useamman vuoden ajan varmistaen, että asiakkaidemme pakkaukset, pakkausmerkinnät ja kuljetusta koskevat asiakirjat täyttävät vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat vaatimukset.  

  Esimerkkejä TNA:n valvomista kemikaalien kuljetusmerkinnöistä

  LUOKKA 3: Palavat nesteet

  LUOKKA 6.1: Myrklliset aineet

  LUOKKA 8: Syövyttävät aineet

  Chementorsin TNA-asiantuntija Satu Salomäki

  Satu toimii usean asiakkaamme virallisena turvallisuusneuvonantajana, hoitaen kaikki asiaankuuluvat tehtävät kokeneella ammattitaidolla.

  Ota yhteyttä Satuun ja hoida TNA-asiasi kerralla kuntoon!

   

  Aiheeseen liittyvät case studyt

  Aiheeseen liittyvät uutiset

  Chementors auttaa yrityksiä selviytymään kemikaaliturvallisuutta koskevien lakien viidakossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

  TARJOUSPYYNNÖT JA TIEDUSTELUT
  Katso video