Biosidit

Varmista läsnäolosi Euroopan markkinoilla

shutterstock_360522164

Biosidien myyntilupa

Kyseessä on biosidin tehoaine tai biosidituote, jos… …sitä käytetään tuhoamaan tai tekemään kyvyttömiksi haitallisia organismeja, kuten viruksia, homeita ja bakteereja. Käsitelty esine voi myös olla biosidi.

Harjoitatko biosidin tuontia Eurooppaan tai valmistusta Euroopassa?

1. syyskuuta 2015 lähtien ainoastaan hyväksyttyjen toimittajien tehoaineita sisältävät biosidituotteet voivat päästä markkinoille. Voimme auttaa sinua pääsemään hyväksytyksi toimittajaksi! Avustamme hakemuksen laadinnassa ja kaikissa muissa tarpeellisissa teknisissä seikoissa. Avustamme sinua neuvotteluissa muiden sidosryhmien ja yhteenliittymien kanssa saavuttaaksesi kaikkein kustannustehokkaimman ratkaisun mahdollisissa lupiin liittyvissä haasteissa. Luvat voidaan myöntää EU:n tasolla tai kansallisella tasolla, ja yritykset voivat hakea vastavuoroista tunnustamista jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Sinä päätät meidän avullamme, mikä on sinulle parasta. Muita vaihtoehtoja kustannustehokasta luvan hakemista varten ovat yksinkertaistettu
lupamenettely ja tuoteperheet. Anna kaikki nämä pakolliset haasteet meidän huoleksemme, oikean strategian valitseminen säästää rahaa.

shutterstock_360522164

BIOSIDIREKISTERÖINTI

Biosidit

Biosidivalmisteen määritelmä: valmiste, jota käytetään haitallisten organismien, kuten virusten, homeiden ja bakteerien, tuhoamiseen tai haitattomaksi tekemiseen. Valmiste sisältää yhtä tai useampaa biosidista tehoainetta. Ihmisten ja luonnon korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi kaikille biosidivalmisteille ja tehoaineille on hankittava viranomaisen hyväksyntä kutakin määriteltyä valmisteryhmää kohti ennen kuin valmisteet voidaan laskea markkinoille. Lupavaatimukset koskevat myös käsiteltyjä esineitä.

Markkinoilla olevat aineet

Markkinoilla jo olevia ja arviointiohjelmassa lueteltuja tehoaineita voidaan edelleen valmistaa ja käyttää siirtymäkauden aikana odotettaessa lopullista päätöstä kutakin tehoainetta koskevasta luvasta. Useimmilla EU:n jäsenvaltioilla on omat kansalliset menettelynsä biosidivalmisteiden väliaikaista hyväksymistä varten siirtymäkauden aikana.

Hyväksytty toimittaja – artikla 95

Kaikkien biosidisten tehoaineiden toimittajien tulee hakea pääsyä Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämälle hyväksyttyjen toimittajien listalle (artikla 95). Biosidivalmisteita ei 1.9.2015 jälkeen voida tuoda EU-markkinoille, ellei valmisteen tehoaineiden toimittajaa ole kirjattu artiklan 95 listalle siinä valmisteryhmässä, johon valmiste kuuluu.

Menettelyt

Luvat voidaan myöntää EU:n tasolla tai kansallisella tasolla. Yritykset voivat lisäksi hakea vastavuoroista tunnustamista jossakin toisessa jäsenvaltiossa. EU:n myöntämä lupa antaa samat oikeudet kaikissa jäsenvaltioissa, eikä erillisiä kansallisia lupia tarvitse hakea. Muita mahdollisuuksia ovat yksinkertaistetut tai tuoteperheisiin perustuvat luvat, jotka voidaan saada nopeammin ja alhaisemmilla kustannuksilla.

Yhteistyö – yhteenliittymät

Tietyissä tilanteissa yhteistyö muiden biosidivalmisteiden tuottajien kanssa on mahdollista. Autamme sinua neuvottelemaan muiden sidosryhmien ja yhteenliittymien kanssa, jotta voit saavuttaa kaikkein kustannustehokkaimman ratkaisun mahdollisissa lupiin liittyvissä haasteissa.

Chementors in toimipiste sijaitsee hyvin lähellä Helsingissä sijaitsevaa Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA), ja sillä on vankka kokemus kaikista biosidivalmisteiden rekisteröintiin sekä vaarojen ja riskien arviointiin liittyvistä asioista. Olemme hoitaneet biosidivalmisteiden rekisteröintejä ja arviointeja jo vuosien ajan ja meille on annettu vastuu tehoaineiden rekisteröinnin edistämisestä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön tiiviin ja luottamuksellisen yhteistyömme Euroopan kemikaaliviraston kanssa lupahakemusten helpottamiseksi.

Prosessi

Tehoaine hyväksytyltä toimittajalta/Hakemus hyväksytyksi toimittajaksi – Tuettavat valmisteryhmät – Tietojen puuteanalyysi – Kirjallisuushaut – (Yhteistyö yhteenliittymän kanssa) – Laboratoriotestit – Tietojen arviointi ja poikkeusluvat – Asiakirja-aineiston laatiminen – Asiakirja-aineiston toimittaminen – Lupa

Menesty kanssamme!