Blog

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Myrkytyskeskus (PCN) aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, vuoden alkuperäistä suunnitelmaa myöhässä.

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Myrkytyskeskus (PCN) aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, vuoden alkuperäistä suunnitelmaa myöhässä.

Virallinen ECHA:n luonnehdinta asetuksesta kuuluu näin:

CLP-asetuksen 45 artiklan mukaan yritysten, jotka saattavat markkinoille vaarallisia seoksia, on annettava tietoja tietyistä vaarallisista seoksista asianomaisille kansallisille elimille. Kansalliset elimet asettavat nämä tiedot myrkytyskeskusten saataville, jotta ne voivat antaa neuvoja kansalaisille tai lääkintähenkilöstölle hätätilanteessa. Maaliskuussa 2017 hyväksytyn CLP-asetuksen liitteessä VIII määritellään yhdenmukaistetut vaatimukset myrkytyskeskusten ilmoituksille (PCN), joita sovelletaan alkaen 1. tammikuuta 2021.

 

Vuoden 2021 alusta asetus koskee kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja valmisteita (seoksia). PCN-ilmoitus pitää tehdä kaikilla niiden maiden kielillä, joihin tuote on asetettu markkinoille. On hyvä huomioida, että PCN-ilmoitus ei koske seoksia, joilla on ainoastaan ympäristöluokituksia.

 

Mikäli olet terveydelle vaaralliseksi luokiteltujen tai fysikaalista vaaraa aiheuttavien kuluttaja- tai ammattikäyttöön tarkoitettujen valmisteiden (seosten) maahantuoja tai valmistaja, niin voit kuitenkin järjestää itsellesi lisäaikaa. Kaikki valmisteet, jotka ovat vuoden 2020 loppuun mennessä KemiDigissä asianmukaisesti ilmoitettuna, saavat siirtymäaikaa PCN-ilmoituksen tekemiseen vuoden 2025 alkuun saakka. Tämä edellyttää sitä, että valmisteen tuotekaava eikä myyntipakkaus muutu siirtymäajan aikana.

 

Nyt onkin aika vielä ennen joulukiireitä laittaa valmisteidesi käyttöturvallisuustiedotteet ajan tasalle, sekä tehdä KemiDigit kuntoon, jotta vuoden vaihteessa voimaan tuleva asetus ei pääse kuormittamaan yrityksesi henkilöstöä. Siirtymäajan puitteissa voi PCN-ilmoituksia tehdä tarpeen mukaan tai pienissä erissä.

Chementors Oy on luotettava kumppanisi kemikaaliturvallisuusasioissa. Me voimme laatia tai päivittää käyttöturvallisuustiedotteesi (KTT) varustettuna UFI-koodilla, sekä tarvittaessa teemme myös varoitusetiketit. KemiDigi- ja PCN-ilmoitukset onnistuvat niinikään tarvittaessa. Mikäli yrityksesi toimii EU:n laajuisesti, niin meiltä saat KTT:t kaikilla Euroopan kielillä, ja niihin sovelletaan kunkin jäsenmaan lainsäädännön mukaisia asetuksia.

Sydänlangat yritysesittelyssä

Sydänlangat yritysesittelyssä

Haluamme esitellä Sydänlangat, Päivi Saaren perustaman tuoreen kotimaisen yrityksen.

Päivi ja Pönttöpommit

Päivi otti yhteyttä Chementorsiin, sillä hän halusi tuoda markkinoille uniikisti brändättyjä, luontoystävällisiä puhdistustuotteita kodin ja vapaa-ajan siivoukseen. Esikoistuotteenaan Päivi kehitti Pönttöpommin, biohajoavan wc:n puhdistusaineen, joka on pakattu ihastuttavaan, luonnon inspiroimaan tuotepakkaukseen. Chementors auttoi Sydänlankoja mm. laatimalla Pönttöpommeille käyttöturvallisuustiedotteet.

Tämän jälkeen Päivi halusi lisätä Sydänlankojen tuotevalikoimaan eri tuoksuisia Pyykkietikoita. Päivi kaipasi apuamme tuotekehityksessä ja käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnassa, joten suosittelimme Sydänlangoille tieto- ja neuvontapalveluamme. Palvelun avulla Päivi kehitti täysin vaarattomat Pyykkietikat – tietysti myös Sydänlankojen raikkaalla brändillä.

Toivotamme Päivin Sydänlangoille menestystä ja kiitämme tähänastisesta hienosta yhteistyöstä!

Tutustu tästä lisää Sydänlankoihin.

SVHC-ehdokasluettelon päivittyi: Neljä uutta vaarallista kemikaalia, jotka poistetaan käytöstä

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluettelo sisältää nyt 209 ainetta.

Helsinki, 25. kesäkuuta 2020 ECHA – Eroopan kemikaalivirasto on tehnyt tämän vuoden toisen lisäyksensä erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon. Luetteloon lisättiin tällä kertaa neljä ainetta. Yksi kandidaateista sisältää hormonitoimintaa häiritseviä aineita, joita käytetään kulutustavaroissa, kuten kosmetiikassa. Kolmea muuta ehdokasta käytetään raaka-ainena polymeerien, pinnoitustuotteiden ja muovien valmistukseen.

Katso tästä tarkemmat tiedot lisätyistä aineista.

Yrityksiä kehotetaan tarkistamaan aineensa turvallista käyttöä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Tammikuusta 2021 lähtien yritysten on myös ilmoitettava SVHC-yhdisteitä sisältävät tuotteet ECHA:n tulevaan SCIP-tietokantaan koskien huolestuttavia aineita esineissä ja tuotteissa. Tietokannan tavoitteena on varmistaa avoin tieto vaarallisia kemikaaleja sisältävistä tuotteista koko niiden elinkaaren ajalta.

Tausta

Ehdokasluettelo sisältää aineita, jotka aiheuttavat erityistä huolta ja joilla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen tai ympäristöön. Tällaiset aineet saatetaan tulevaisuudessa lisätä erilliseen lupaluetteloon, jolloin niiden käyttöä varten tulisi anoa erillislupaa.

Yrityksillä saattaa olla laillisia velvoitteita, jos heidän aineensa löytyy ehdokasluettelosta – joko sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Kaikkien sellaisten esineiden toimittajien, joilla on ehdokasluettelossa mainittua ainetta yli 0,1 painoprosenttia, on annettava asiakkailleen ja kuluttajilleen riittävät tiedot turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Tammikuusta 2021 alkaen yritysten on myös ilmoitettava ECHA: n SCIP-tietokantaan, mikäli heidän artikkelinsa sisältävät ehdokasluettelossa olevia aineita.

Ehdokasluetteloon lisättyä ainetta sisältävien tuotteiden maahantuojilla ja tuottajilla on kuusi kuukautta aikaa ilmoittaa kyseiset tuotteet kemikaalivirastolle.

(Alkuperäinen teksti: ECHA)

Esineille uusi SCIP-tietokanta

Esineille uusi SCIP-tietokanta

Osassa kierrätykseen päätyvistä esineistä ja tuotteista on vaarallisia kemikaaleja, jotka kannattaisi ottaa pois kierrosta. Kemikaalivirasto on julkaisemassa uuden tietokannan, johon toimitusketjun on ilmoitettava tuotteiden osien sisältämät huolta aiheuttavat aineet.

Kaikilla esineiden valmistajilla, kokoajilla, markkinoille saattajilla, maahantuojilla ja myyjillä on 5. tammikuuta 2021 alkaen velvollisuus ilmoittaa SCIP-tietokantaan, missä niiden tuotteissa ja esineissä on huolta aiheuttavia aineita vähintään 0,1 painoprosenttia. Aineet on ilmoitettava esinetasolla, eli toimijoiden on kerrottava tuotteen merkki ja malli sekä missä osasessa tai komponentissa ainetta on, mitä vaarallista ainetta siinä on ja mikä on sen pitoisuus.

Huolta aiheuttavien niin kutsuttujen SVHC-aineiden lista perustuu REACH-asetukseen. Kandidaattilistalla on tällä hetkellä vähän yli 200 ainetta tai aineryhmää.

TUKESilta helpotuksia desinfiointiaineiden valmistajille

TUKESilta helpotuksia desinfiointiaineiden valmistajille

Käsidesin ja desinfiointiaineiden tehoaineena saa käyttää nyt poikkeuksellisesti etanolia, jonka valmistaja ei ole Euroopan kemikaaliviraston hyväksyttyjen toimittajien listalla. Etanolin pitää kuitenkin olla valmistettu Suomessa tai jossain muussa Euroopan maassa. Poikkeus on voimassa 31.3-31.7.2020.

Normaalioloissa tilanne on, että etanolin toimittajan pitää olla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) hyväksyttyjen valmistajien listalla. Suomessa esimerkiksi Altia Oyj on hyväksytty toimittaja. Käsidesin tekijöiden pitää varmistaa, että kaikki tuotteiden tehoaineet tulevat hyväksytyiltä valmistajilta. Lista hyväksytyistä valmistajista (Article 95 List) löytyy ECHAn sivuilta.

Poikkeustilanteen takia käsidesin tai muun desinfiointiaineen tehoaineena saa 31.3.-31.7.2020 käyttää myös sellaista etanolia, jonka valmistaja ei ole Euroopan kemikaaliviraston hyväksyttyjen valmistajien listalla. Etanolin pitää kuitenkin olla valmistettu Suomessa tai jossain muussa Euroopan maassa.

Katso Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tiedoksianto asiasta.

Tukes muistuttaa, että haitallisia eliöitä tappavien kemikaalien valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin liittyy edelleen paljon vaatimuksia, joita desinfiointiaineen tai käsidesin valmistajan pitää noudattaa.  Tukes on kerännyt aiheeseen liittyviä ohjeita verkkosivuille.

Muistathan, että Chementors auttaa sinua tekemään asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet, sekä etiketit. Käsidesi luokitellaan biosidi-valmisteeksi, joten esimerkiksi varoitusetiketillä on tiettyjä vaatimuksia.

TUKES antaa ohjeita käsidesin valmistukseen ja myyntiin

TUKES antaa ohjeita käsidesin valmistukseen ja myyntiin

Koronaviruksen vuoksi käsihuuhteiden eli käsidesien kysyntä koko EU:n alueella on lisääntynyt huomattavasti. Käsidesejä on alettu valmistaa myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät niitä normaalisti valmista. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tietoon on tullut, että erityisesti apteekeissa on aloitettu tai suunniteltu tuotantoa.

Jos alat valmistaa käsidesiä:

  • tarkista, tarvitseeko käsidesi valmisteluvan
  • tarkista, että tehoaineen valmistaja löytyy hyväksyttyjen valmistajien listalta
  • huomioi denaturointivaatimukset
  • huolehdi valmisteeseen etiketti, jossa on tarvittavat merkinnät
  • tee kemikaali-ilmoitus.

Tarvitseeko käsidesi valmisteluvan?

Käsidesi on biosidivalmiste. Koska biosidivalmisteet tehty tappamaan eliöitä, niiden maahantuonnille, myynnille ja valmistukselle on Euroopassa tiukat vaatimukset.  Käsidesin pitää täyttää EU:n biosidiasetuksen 528/2012 vaatimukset. Riippuu käsidesin tehoaineesta, tarvitseeko valmiste TUKESin myöntämän luvan.

Valmistelupaa pitää hakea, jos käsidesin tehoaine on:

  • 1-propanoli tai 2- propanoli. Valmistetta ei saa myydä ilman biosidiasetuksen mukaista lupaa.
  • seos, jonka kaikkien tehoaineiden riskinarviointi on valmistunut. Valmistetta ei saa myydä ilman biosidiasetuksen mukaista lupaa.

Valmistelupaa ei tarvitse hakea, jos käsidesin tehoaine on:

  • etanoli. Valmiste ei tällä hetkellä tarvitse biosidiasetuksen mukaista valmistelupaa.
  • seos, jossa on yksi tehoaine, jonka riskinarvio ei ole vielä valmistunut.

Tarkista, tarvitseeko valmiste luvan: https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

Etanolin toimittajan pitää löytyä hyväksyttyjen valmistajien listalta

Jos valmistamasi käsidesin tehoaine on etanoli, etanolin toimittajan pitää olla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) hyväksyttyjen valmistajien listalla. Suomessa esimerkiksi Altia Oyj on hyväksytty toimittaja. Käsidesin tekijöiden pitää varmistaa, että kaikki tuotteiden tehoaineet tulevat hyväksytyiltä valmistajilta.

Lista hyväksytyistä valmistajista (Article 95 List) löytyy ECHAn sivuilta.

Näin varmistat riittävän denaturoinnin

Käsidesin tekijän pitää varmistaa etanolin riittävä ja käyttötarkoitukseen sopiva denaturointi, esimerkiksi 3% tertiääristä butyylialkoholia. Lievästi denaturoidun alkoholivalmisteen denaturoimisaineluettelo löytyy Valtioneuvoston asetuksesta 259/2019. Muista maista tuotavissa valmisteissa voi olla muita denaturointiaineita, jos valmistusmaa on sellaisen hyväksynyt.

Huomioi, että lievästi denaturoitua etanolia sisältävää käsidesiä, jonka etanolipitoisuus on yli 80%, ei saa myydä kuluttajakäyttöön. Asiasta vastaava viranomainen on Valvira.

Muista pakkausmerkinnät

Tuotetta myyvien pitää varmistaa, että kaikissa tuotetta myytävissä pakkauksissa on asianmukaiset merkinnät. Esimerkiksi tekstit pitää Suomen markkinoilla olla suomeksi ja ruotsiksi. Alkoholikäsideseissä pitää olla vaaramerkintä syttyvyydestä ja mahdollisesti muita vaaralausekkeita.

Vaarallisten kemikaalien merkintöjä sääntelee EU:n CLP-asetus (EU-asetus 1272/2008).

Tee kemikaali-ilmoitus

Käsidesin valmistajan on toimitettava tietyt tiedot vaaraa aiheuttavista tuotteista TUKESin kemikaalituoterekisteriin, kun tuotetta valmistetaan myyntiin. Kemikaali-ilmoitus tehdään KemiDigi-järjestelmän kautta.

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava ammattikäyttöön REACH-asetuksen (EU-asetus 1907/2006) mukaisesti.

Chementorsin avulla varmistat, että tuotteesi täyttävät kaikki EU:n kemikaalilainsäädännön vaatimukset, ja me teemme asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit kaikilla Euroopan kielillä,  kansallisella lainsäädännöllä varustettuna. Hoidamme tarvittaessa myös KemiDigi-ilmoitukset. Yhteystietomme löydät täältä.

Muistathan, että käsidesin käytön ohella myös käsien peseminen on tehokas tapa estää viruksen leviäminen. 

Mikä on UFI-tunniste?

Mikä on UFI-tunniste?

UFI (Unique Formula Identifier) on yksilöllinen koostumustunniste. UFI-tunnistetta ja muita antamiasi tietoja käyttävät pääasiassa myrkytystietokeskukset hätäpuhelujen yhteydessä. Kauppanimen lisäksi myrkytystietokeskuksen työntekijä voi esimerkiksi lukea UFI-tunnisteen suoraan tuotteen etiketistä, jolloin hän voi tunnistaa vahinkoon liittyvän tuotteen tarkasti. UFI tunniste on yksilöllinen ja se perustuu yrityksen ALV-numeroon.

Vuoteen 2025 mennessä UFI- tunnisteesta tulee pakollinen kaikkien sellaisten tuotteiden etiketeissä, jotka on luokiteltu terveyteen kohdistuvia sekä fysikaalisia vaaroja aiheuttaviksi. UFI-tunnisteen takaraja on kuluttajatuotteiden kohdalla siirtymässä vuodella eteenpäin, joten tällä tietoa uusi takaraja on 1.1.2021. Ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kohdalla takaraja on edelleen 1.1.2021, ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta myös aikaisemmin ilmoitettu 1.1.2024.

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat tällaisia tuotteita markkinoille, on annettava myrkytystietokeskuksille näistä tuotteista erityisiä tuotetietoja ja myös UFI-tunniste. UFI-työkalu ja käyttöohje ovat kemikaaliviraston myrkytystietokeskusten verkkosivulla 23 EU- kielellä.

UFI-tunniste on joko painettava tai kiinnitettävä kaikkien vaarallisia seoksia sisältävien tuotteidesi etikettiin. Jos tuotteissa ei ole merkintöjä (näinon tiettyjen teollisuuslaitoksissa käytettävien tuotteiden yhteydessä), UFI-tunnisteen voi ilmoittaa käyttöturvallisuustiedotteessa.

Chementorsilta saat tarvitsemasi avun ja tuen UFI-tunnisteasioissa. Ota yhteyttä!

Kemikaaliviraston valvontaisku paljasti merkittäviä puutteita haitallisten SVHC-aineiden ilmoittamisessa

Kemikaaliviraston valvontaisku paljasti merkittäviä puutteita haitallisten SVHC-aineiden ilmoittamisessa

Yrityksillä on paljon parannettavaa tuotteidensa haitallisten aineiden ilmoitusvastuun hoitamisessa

Euroopan Kemikaaliviraston valvontafoorumin projektitulos antoi sekä hyviä, että huonoja uutisia. Vain 12% tutkituista tuotteista sisälsi erityistä huolta aiheuttavia SVHC-aineita. Sen sijaan 88% yrityksistä, joiden tuotteista SVHC-aineita löydettiin, eivät olleet hoitaneet ilmoitusvastuutaan vaatimusten mukaisesti.

Kemikaaliviraston pilottihanke käsitti lähes 700 tuotetta, yli 400 yritystä, 15 eri EU maassa. Kohteena oli teollisuudenalat, joiden tuotteista kaikkein todennäköisimmin löytyy haitallisia aineita. Tuoteryhmiä olivat vaatteet; kengät ja kodintekstiilit; johdot, kaapelit ja elektroniset laitteet; muovi- tai tekstiilipäällysteet; seinävaatteet; sekä muut muovi- ja kumituotteet.

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Support and Enforcement-yksikön päällikkö Erwin Annys kommentoi raportin ”osoittavan selvästi viestinnän epäonnistumisen toimitusketjussa, ja että parannuksia tarvitaan, jos haluamme saada REACHin toimimaan tarkoituksenmukaisesti.”

ECHA:n virkamiehet ja valvontafoorumi analysoivat tarkemmin pilottiprojektin tuloksia, jonka perusteella loppuraporttiin sisällytetään suosituksia ja mahdollisia lisätoimia tilanteen parantamiseksi.

Täältä löydät Kemikaaliviraston alkuperäisen artikkelin englanniksi.

Chementors mukana Green Chemistry projektissa Vietnamissa

Chementors mukana Green Chemistry projektissa Vietnamissa

Chementors Oy on toiminut johtavana asiantuntijakonsulttina Green Chemistry -projektissa, Vietnamissa. Vuoden alussa alkaneen projektin päämääränä on edistää ja tukea Vietnamin tuotantoteollisuutta omaksumaan Green Chemistry -ideologia, sekä ymmärtämään sen edut ja hyödyt. Toisena projektin tärkeänä osa-alueena on selvittää  POP/U-POP*-kemikaalien käyttöä, ja opastaa tehtaita käyttämään korvaavia, ympäristöystävällisempiä raaka-aineita tuotannossaan.

Tästä pääset lukemaan YLE – FST:n julkaiseman ruotsinkielisen artikkelin.

*Persistent Organic Pollutant/ Unintended Persistent Organic Pollutant -kemikaalien käyttö on rajoitettu sekä kielletty Tukholman yleissopimuksen mukaisesti.

Muutoksia kosmeettisissa valmisteissa sallittuihin aineisiin

Muutoksia kosmeettisissa valmisteissa sallittuihin aineisiin

Uuden EU-asetuksen myötä yli 200 ainetta tai aineryhmää tuli kielletyksi kosmeettisissa valmisteissa. EU- ja ETA-maissa myynnissä oleva kosmetiikka ei saa sisältää näitä kiellettyjä aineita, tai aineiden on täytettävä niiden käytölle asetetut rajoitukset. Kielletyt aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia, eli CMR-aineita.

Euroopan komissio julkaisi 22.5.2019 uuden asetuksen (EU) 2019/831, joka muutti kosmetiikka-asetuksen liitteitä II, III ja V ja muutos tuli sovellettavaksi 12.6.2019. Suomessa tai muualla EU/ETA maissa myynnissä olevat tai Suomeen verkkokaupan kautta markkinoitavat kosmeettiset valmisteet eivät saa näin ollen enää sisältää asetuksella kiellettyjä aineita tai aineiden on täytettävä niiden käytöille asetetut rajoitukset.

EU:n kosmetiikka-asetus kieltää CMR-aineiden käytön kosmetiikassa. Aineita luokitellaan CMR-aineiksi EU:n kemikaalilainsäädännön* perusteella. Aineen vaaraominaisuus ei aina aiheuta riskiä terveydelle. CMR-aineita on mahdollista käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos Euroopan komission tiedekomitea riskinarvioon perustuen toteaa käytön turvalliseksi tietyin edellytyksin. Käyttökielto tai rajoitukset kosmeettisissa valmisteissa toteutetaan muuttamalla EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteitä (komission asetus (EU) 2019/831) lisäämällä liitteisiin kiellettyjen tai rajoitetusti sallittujen aineiden nimet. EU:n kosmetiikka-asetus ja sen liitteet ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä myös Suomessa.

Löydä TUKESin artikkeli kokonaisuudessaan täältä.

Mikäli haluat enemmän tietoa Brexitin vaiheista, voit käydä myös Euroopan Kemikaaliviraston sivuilla – tietoa on koottu tänne. Teksti on pääosin englanniksi.