REACH rekisteröinti

Autamme asiakkaitamme ympäri maailmaa monien EU REACH -palveluidemme avulla. Chementors on myös pätevä ja kokenut toimimaan REACH-asetuksen mukaisena ainoana edustajana (Only Representative) Euroopan markkinoilla. Ota meihin yhteyttä ja anna asiantuntijoidemme hoitaa EU REACH rekisteröintiin ja EU REACH sertifikaattiin liittyvät asiasi!

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  EU REACH -palvelumme

  Hoidamme koko REACH-rekisteröintiprosessin joko alusta alkaen tai vain tietyiltä osin asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Perimmäinen päämäärämme on luoda asiakkaillemme mahdollisuus keskittyä omaan liiketoimintaansa ja jättää kaikki REACH-asiat meille avaimet käteen -periaatteella.

  REACH-tiimimme koostuu asiantuntijoista, joilla on tausta mm. kemian ja toksikologian aloilta ja jotka tuntevat EU:n REACH-asetuksen perusteellisesti. Olemme työstäneet menestyksekkäästi lukuisia REACH-rekisteröintejä lukuisille aineille ja tuotetyypeille jo vuodesta 2012 lähtien.

  Räätälöimme palvelumme aina tapauskohtaisesti asiakkaidemme tarpeiden ja projektien luonteen mukaan.

  Chementors

  Tarjoamme laajan valikoiman EU REACH -palveluita

  Tarjoamme REACH-palveluita myös rekisteröintiprosessin eri vaiheille asiakkaan toiveiden mukaan. Voimme esimerkiksi analysoida asiakkaan REACH-asetuksen mukaiset velvoitteet, laatia testausstrategian tai käsitellä pelkästään REACH-tiedustelun (inquiry) laatimisen ja lähettämisen. REACH-rekisteröintipalvelun eri vaiheita ovat:

  asetuksen vaatimusten kartoitus ja soveltaminen

  tietopuutteiden analysointi

  tietojen käyttöoikeuksiin liittyvä kommunikointi päärekisteröijän kanssa

  testien suunnittelu laboratorioiden kanssa

  aineiston valmistelu REACH-tiedustelun toimittamista varten

  aineiston valmistelu REACH-rekisteröinnin toimittamista varten

  REACH-sertifikaatin laatiminen

  ECHA:n ilmoitusten seuranta

  aineiston päivittäminen

  Luomme asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaansa hoitamalla heidän kaikki REACH-asiat avaimet käteen -periaatteella.

  Olemme EU:n REACH-asetuksen asiantuntijoita ja voimme toimia ainoana edustajanasi (REACH Only Representative) Euroopan markkinoilla. Anna meidän auttaa sinua hallitsemaan EU:n REACH-asetuksen monimutkaiset vaatimukset!

  Chementors on EU REACH-asiantuntija

  REACH-rekisteröinnin lisäksi hoidamme esimerkiksi PPORD-ilmoitukset ja EU-REACH-vaatimustenmukaisuustodistukset

  Suomalaisena yrityksenä voimme toimia REACH-asetuksen mukaisena ainoana edustajana. Chementors on myös ORO:n jäsen (Only Representative Organization).

  Tarjoamme laajan valikoiman asiakkaan tarpeisiin optimoituja palveluita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:

  EU REACH -tiedustelun laadinta- ja lähetyspalvelut (REACH inquiry)

  EU REACH PPORD-ilmoituspalvelut

  EU REACH -aineiston päivitys

  EU REACH -sertifikaatti

  EU REACH -rekisteröintien testausstrategian laatiminen

  EU REACH -koulutukset

  Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) pääkonttori on Suomessa, jossa sijaitsee myös päätoimipisteemme ja suurin osa asiantuntijoistamme. REACH-tiimimme voi tarvittaessa keskustella ECHA:n asiantuntijoiden kanssa kasvokkain luottamuksellisista asiakaskysymyksistä suomen kielellä.

  REACH-asetuksen mukainen ainoa edustaja

  EU:n ulkopuolella olevilla yrityksillä ei ole REACH-asetuksen mukaisia velvollisuuksia. Jos ne tuovat ainetta EU:n alueelle sellaisenaan tai seoksessa/tuotteessa, tulee kyseisen aineen rekisteröinti hoitaa joko maahantuojan tai ainoan edustajan toimesta.

  Ainoa edustaja (Only Representative) on EU:n sisällä oleva oikeushenkilö, jonka EU:n ulkopuolinen taho on nimennyt täyttämään rekisteröintivelvollisuutensa.

  Kun aine on rekisteröity ainoan edustajan toimesta, EU:n ulkopuoliset toimittajat voivat aktiivisesti myydä ainettaan useille eri EU-maahantuojille. Tämä tuo laajempia vaihtoehtoja ja sujuvampia tapoja päästä EU:n markkinoille ja parantaa kilpailukykyä. Muussa tapauksessa liiketoiminta rajoittuu rekisteröinnin hoitaneisiin maahantuojiin.

  “EU:n ulkopuoliset tahot eivät voi tehdä REACH-rekisteröintiä. Sen sijaan EU:n ulkopuoliset toimittajat voivat nimetä EU:ssa sijaitsevan ainoan edustajan rekisteröimään aineen.”

  Chementors numeroina:

  Olemme vuodesta 2012 saakka hoitaneet menestyksekkäästi yli 15 maahan ympäri maailmaa yli 100 REACH-rekisteröintiprojektia mukaan lukien PPORD-ilmoitukset.

  Olemme myös toimineet useiden EU:n ulkopuolella olevien yritysten ainoana edustajana.

  REACH-rekisteröintiä
  0
  maata
  0

  Mikä on EU REACH -asetus?

  REACH on 1.6.2007 voimaan tullut Euroopan unionin kehittämä kemikaalilainsäädäntö, jonka nimi on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation ja Restriction of Chemicals.

  REACH-asetus perustettiin suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaaleihin liittyviltä riskeiltä.

  REACH:in tarkoitus on myös kannustaa kemianteollisuutta kehittämään turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja kemikaaleille ja tuotantoprosesseille. REACH-asetus on näin ollen myös merkittävä osa kiertotalouden järjestelmää.

  REACH auttaa myös parantamaan eläinten hyvinvointia edistämällä vaihtoehtoisia testimenetelmiä aina kun se on mahdollista. Markkinoinnin näkökulmasta REACH avaa sujuvan pääsyn EU:n markkinoille ja näin ollen lisää yritysten kilpailukykyä.

  REACH-asetuksen laajuus

  REACH-asetus koskee kemiallisten aineiden valmistusta, maahantuontia, markkinoille saattamista ja käyttöä sellaisenaan, seoksissa tai esineissä, mikäli aineen määrä on vähintään yksi tonni vuodessa.

  REACH-asetuksen mukaiset velvoitteet koskevat tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia teollisuudessa ja jokapäiväisessä elämässä käytettäviä kemikaaleja.

  EU:n alueelle maahantuodut tai siellä valmistetut aineet sellaisenaan, seoksissa tai esineissä tulee rekisteröidä, mikäli niiden määrä ylittää yhden tonnin vuodessa.

  Kenen velvollisuus on tehdä REACH-rekisteröinti?

  Yritystä saattaa koskea vain tietyt REACH-asetuksen mukaiset velvoitteet riippuen siitä, missä kohtaa toimitusketjua he ovat. Joissain tapauksissa yrityksellä voi olla myös useampi rooli koskien tiettyä ainetta, kuten valmistaja ja maahantuoja.

  Siksi on tärkeää, että yritykset määrittelevät roolinsa tarkasti kullekin aineelle, jotta he voivat noudattaa täysimääräisesti rooleille asetettuja velvoitteita.

  REACH-asetuksen mukaiset rekisteröintivelvoitteet koskevat seuraavanlaisia toimijoita:

  Aineiden valmistajat ja maahantuojat EU:ssa, kun ainetta on sellaisenaan tai seoksissa vähintään yksi tonni vuodessa

  Esineiden valmistajat ja maahantuojat EU:ssa, jos esine sisältää ainetta yli yhden tonnin vuodessa ja ainetta vapautuu normaaleissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa

  EU:n ulkopuolisen yrityksen nimeämää EU:n alueella toimivaa ainoata edustajaa koskee maahantuojan REACH-rekisteröintivelvollisuus.

  PPORD

  Edistääkseen innovaatioita, REACH-asetus määrittelee tietyt poikkeusehdot aineille, jotka ovat tarkoitettu käytettäväksi tuote- ja prosessikeskeisessä tutkimuksessa ja kehityksessä (PPORD).

  Koska tällaiset aineet vapautetaan rekisteröintivelvoitteesta viiden vuoden ajaksi, niitä voidaan valmistaa tai tuoda maahan yli yhden tonnin vuosirajan.

  Saadakseen kyseisen poikkeuksen yritysten on toimitettava PPORD-ilmoitus Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). PPORD-ilmoitukseen liittyy myös erityisiä vaatimuksia siitä, mitä tietoja sen tulee sisältää.

  Kemikaalivirasto voi ilmoituksen tietojen perusteella päättää myönnetäänkö kyseiselle aineelle PPORD-poikkeus.

  EU REACH -rekisteröintiprosessimme

  1. Asiakkaamme tarpeiden ymmärtäminen

  2. REACH-tiedustelu ECHA:lle

  • Yhteydenotto konsortioon/päärekisteröijään koskien aineen identiteettiä

  • Aineen saatavilla olevien tunnistetietojen analysointi

  • Laboratoriotestien suunnittelu mahdollisten tietovajeiden täyttämiseksi

  • REACH-tiedustelun IUCLID-aineiston laatiminen

  • Tiedusteluaineiston lähettäminen

  • Kemikaaliviraston päätöksen saaminen: yhteisrekisteröinti tai uusi rekisteröinti

  3. REACH-rekisteröinti ECHA:lle

  • Letter of Accessin hankkiminen; tietoaineistossa olemassa olevien tietojen soveltaminen yhteisrekisteröinnissä

  • Laboratoriotestien suunnittelu ja toteutus mahdollisten tietovajeiden täyttämiseksi

  • Mahdollisen kemikaaliturvallisuusraportin laadinta (yli 10 t/vuosi rekisteröinneille)

  • REACH-rekisteröinnin IUCLID-aineiston laatiminen

  • Rekisteröintiaineiston lähettäminen ECHA:lle

  • Kemikaaliviraston päätöksen saaminen: rekisteröintinumero

  • REACH-sertifikaatin laatiminen
  • Yhteydenpito ECHA:an ja jatkotoimenpiteiden valvonta

  Tuoteryhmät

  Olemme tehneet REACH-rekisteröintejä eri teollisuuden aloille mm. seuraavanlaisille seoksissa oleville aineille:

  liimat ja tiivisteet

  ilmanhoitotuotteet

  rakennustuotteet

  biosidit

  pesuaineet ja puhdistusaineet

  polttoaineet

  hajusteet

  maalit ja pinnoitteet

  henkilökohtaiset hygieniatuotteet

  eläinten tuotteet

  sellu ja paperi

  tekstiilien ja vaatteiden hoitotuotteet

  pintakäsittelytuotteet

  Usein kysytyt kysymykset

  REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation ja Restriction of Chemicals.

  REACH-asetus koskee yrityksiä kaikissa Euroopan 27:ssä jäsenvaltiossa, sekä Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, eli Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa.

   

  Maaluettelo: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kyproksen tasavalta, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein.

  Ei ole. EU REACH ei koske aineita, jotka valmistetaan Isossa-Britanniassa (eli Englannissa, Skotlannissa, Walesissa) tai tuodaan sinne. Tässä tapauksessa yritysten tulee noudattaa UK REACH-asetusta. Ison-Britannian ulkopuolisten yritysten rekisteröinnit tulee tehdä Isossa-Britanniassa sijaitsevan ainoan edustajan toimesta.

  Ei ole. REACH- ja RoHS-asetuksen välillä on perustavanlaatuisia eroja. RoHS on EU:n direktiivi tietyistä elektroniikkatuotteissa olevista aineista ja sen nimi on lyhenne sanoista Restriction of Hazardous Substances.

  REACH puolestaan on EU:n asetus, joka asettaa rekisteröintivelvoitteen kaikille kemikaaleille, joita tuotteessa on vähintään yksi tonni vuodessa. Vaikka tuote olisi ROHS-asetuksen mukainen, on se silti yleensä vielä täytettävä REACH-rekisteröintivelvollisuudet ennen markkinoille saattamista, mikäli se kuuluu myös REACH-asetuksen piiriin.

  Kyllä tarjoamme. Meillä on kokemusta REACH-koulutusten järjestämisestä niin yksityisille yrityksille kuin valtion omistamille yksiköille. Koulutuksen aiheita ja sisältöjä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi näin:

  • Ymmärrä REACH-asetus
  • IUCLID- ja REACH-IT-järjestelmän hallinta
  • REACH-rekisteröintiaineistojen laatiminen
  • PPORD-ilmoituksen laatiminen

   

  sekä monta muuta koulutusvaihtoehtoa.

  Pyrimme tarjoamaan sekä yleisiä näkemyksiä prosesseista että asiakkaiden projekteille keskeisiä kohtia. Koulutus voidaan järjestää paikan päällä tai verkossa.

  Kun kemikaalia tuodaan EU:n markkinoille yli tonnin vuodessa, täytyy aineesta tehdä REACH-rekisteröinti.

   

  Rekisteröintiä eivät voi tehdä EU:n ulkopuoliset yritykset, vaan (1) EU:n maahantuojat tai (2) EU:ssa sijaitseva ainoa edustaja.

   

  Tapauksessa (1) EU:n ulkopuoliset yritykset voivat myydä kemikaalejaan vain rajoitetulle määrälle maahantuojia, jotka ovat rekisteröineet nämä kemikaalit REACH-asetuksen mukaisesti.

   

  Tapauksessa (2) EU:n ulkopuolinen toimittaja voi nimetä EU:n sisäisen ainoan edustajan, joka hoitaa aineen REACH-rekisteröinnin. Tämä vaihtoehto tuo merkittävää kilpailukykyä EU:n ulkopuolisille tavarantoimittajille, koska ne voivat aktiivisesti mainostaa ja myydä kemikaalejaan useille maahantuojille useissa EU-maissa.

  Ainoa edustaja (Only Representative) on yksi tärkeimmistä palveluistamme. Olemme päteviä ja kokeneita toimimaan REACH-asetuksen mukaisena ainoana edustajana Euroopan markkinoilla.

  REACH-rekisteröinnin tietovaatimukset riippuvat merkittävästi vuotuisesta tonnimäärästä, joka on vuosittain valmistettujen ja tuotujen määrien summa. REACH-asetuksessa on neljä tonnimäärää: 1–10 tonnia, 10–100 tonnia, 100–1000 tonnia ja 1000 tonnia tai enemmän per vuosi.

  Mitä korkeampi tonnimäärä on, sitä enemmän tietoja tarvitaan. Esimerkiksi jos ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan yli 10 tonnia vuodessa, on siitä toimitettava kemikaaliturvallisuusraportti.

  Siksi on tärkeää määrittää tonnimäärä oikein.

  Chementorsin avulla voit olla varma, että noudatat aina korkeimpia standardeja ja parhaita EU REACH -käytäntöjä.

  OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

  Asiakastiedustelut


  Puhelin +358 44 974 0601
  Osoite: Chementors Oy, Smart Chemistry Park, Raisionkaari 55, FI-21200, Raisio, Finland
  Sähköposti: rebecca.karjalainen@chementors.fi
  suomi | englanti | ranskan

   Aiheeseen liittyvät case studyt