VAK-laki uudistui – oletko ajan tasalla?

Share

Table of Contents

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, VAK-laki 541/2023, on voimassa 1.9.2023 alkaen. Lain mukaan yrityksen tulee nimetä yksi tai useampi turvallisuusneuvonantaja (TNA), joka hoitaa laissa vaadittuja tehtäviä tie- ja rautatiekuljetuksiin liittyen. Lakiuudistus tuo mukanaan muutoksia mm. VAK-valvontaan ja nimetyn turvallisuusneuvonantajan ilmoittamiseen valvontaviranomaisena toimivalle liikenne- ja viestintävirastolle.

Turvallisuusneuvonantajan   tehtävät

Turvallisuusneuvonantajan (TNA) tehtäviin kuuluu antaa neuvoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukset suoritetaan säännöksiä ja määräyksiä noudattaen mahdollisimman turvallisesti sekä seurata ja ohjata vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvää toimintaa.

Turvallisuusneuvonantaja myös edistää turvallisten menettelyjen käyttöönottoa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvässä toiminnassa kouluttamalla ja tiedottamalla lain, asetuksen ja määräysten vaatimuksista. Vuosittain turvallisuusneuvonantaja laatii toiminnasta vuosikertomuksen ja tarvittaessa onnettomuusselostuksen.

Nimetyllä turvallisuusneuvonantajalla (TNA) on oltava voimassa oleva todistus turvallisuusneuvonantajan kokeen suorittamisesta. Lisäksi turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä on oltava kirjallinen suostumus tehtävään.

Traficom valvoo TNA:n nimeämistä

Mikäli yrityksellä on turvallisuusneuvonantaja (TNA) nimettynä uuden lain mukaan, yrityksillä on jatkossa velvollisuus ilmoittaa turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficomille). Traficom on ilmoittanut, että ilmoitusvelvolliset voivat täyttää velvollisuutensa sähköisellä ilmoittamisella, josta on linkki Traficomin verkkosivuilla. Jatkossa myös tietojen muutoksista tulee ilmoittaa samaan rekisteriin.

Turvallisuusneuvonantajaa ei kuitenkaan tarvitse nimetä, jos kuljetetaan vain pieniä määriä vaarallista ainetta tai kuljetukset tapahtuvat vain satama-alueella tai lentopaikalla. Liikenne- ja viestintävirasto voi lain mukaan antaa tarkempia määräyksiä ainekohtaisista pienistä määristä, joiden kuljetus ei edellytä turvallisuusneuvonantajan nimeämistä.

 

Erilaisia lain vaatimia VAK-merkintöjä kemikaaliastioissa ja säiliöperävaunussa.

 

Traficomin ohjeen mukaan pienillä määrillä on tarkoitettu ns. vapaarajan alle kappaletavarakuljetuksessa jääviä vaarallisten aineiden määriä, rajoitettuja määriä sekä poikkeusmääriä.  Uusin VAK-määräys tiekuljetuksiin liittyen, josta näitä määriä voi tarkastella, on tullut voimaan vuonna 2023.

Uusi laki tiukentaa valvontaa

Lain uudistamisen myötä myös VAK-valvonta uudistuu. Syyskuun alusta alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii yleisenä valvontaviranomaisena. Viranomaisen valvonnan tulee kohdistua kaikkiin kuljetuksen osapuoliin ja kaikkiin kuljetuksen vaiheisiin.

Tarkasteltavana ovat asiakirjat, kuljetusvälineet ja tilapäisen säilytyksen paikat. Laki vaatii, että valvonta on suunnitelmallista, tasapuolista ja sisältää määräaikaisia tarkastuksia.

Chementors turvallisuusneuvonantajana

Chementors Oy:n asiantuntijoilla on virallinen TNA-pätevyys ja koulutus, joten meillä on oikeus toimia yritysten turvallisuusneuvonantajana (TNA). Toimimme usean yrityksen virallisena TNA:na jo useamman vuoden ajan varmistaen, että asiakkaidemme pakkaukset, pakkausmerkinnät ja kuljetusta koskevat asiakirjat täyttävät vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat vaatimukset.

Aiheeseen liittyvät case studyt

Lue täältä lisää Chementorsin turvallisuusneuvonantaja-palvelusta.

Ota meihin yhteyttä


Puhelin +358 44 974 0601
Osoite: Chementors Oy, Smart Chemistry Park, Raisionkaari 55, FI-21200, Raisio, Finland
Sähköposti: rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranskan

    Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

    Requests for quotations and inquiries