Tärkeää! ECHA aloitti käyttöturvallisuustiedotteiden tarkastamisen

a safety data sheet folder

Kansalliset valvontaviranomaiset ovat alkaneet tarkastaa EU:n markkinoilla myytävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimustenmukaisuuksia. Kemikaalivirasto ECHAn täytäntöönpanofoorumi hyväksyi käyttöturvallisuustiedotteiden tarkistamisen tämän vuoden yhdenmukaistetuksi täytäntöönpanoprojektiksi (REF-11). Päätavoitteena on arvioida, ovatko vastuussa olevat yritykset päivittäneet ja toimittaneet käyttöturvallisuustiedotteet REACH-asetuksen liitteen II uusien vaatimusten mukaisesti. Tämän hankkeen käytäntövaihe jatkuu koko vuoden 2023 ja tulokset raportoidaan vuonna 2024. Ota yhteyttä Chementorsiin tarkistaaksesi […]

CLP-asetuksen uudet vaaraluokat voimaan 2023

Euroopan komissio ehdottaa CLP-asetukseen sääntöjä mm. kemikaalien digitaalisille merkinnöille, verkkomyynnille sekä kemikaalien irtomyynnille ja uudelleen täytettäville pakkauksille. Ehdotuksia voi kommentoida 8.3.2023 saakka. Uudet vaaraluokat sisällytetään CLP-asetukseen delegoidulla säädöksellä, jonka odotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 alkupuolella. Säädös sisältää uudet vaaraluokat, luokituskriteerit ja vaaralausekkeet. Säädöksessä tulee olemaan siirtymäaikoja, mutta uusia vaaraluokkia koskevia vaatimuksia voi alkaa soveltamaan heti, […]