Pakkauksiin liittyvät velvoitteet kemikaaliyrittäjän näkökulmasta

Pakkauksiin liittyvä lainsäädäntö ja siihen liittyvät asetukset ovat viime vuosina muuttuneet huomattavasti. Uudistukset voivat vaikuttaa monenlaisten yritysten toimintaan. Kertakäyttömuovituotteisiin liittyvä direktiivi Vuonna 2019 Euroopan parlamentti antoi direktiivin (EU 2019/904), jota kutsutaan myös SUP-direktiiviksi (Single -Use Plastics), sillä se koskee kertakäyttöisiä muovituotteita. Tämän direktiivin tavoitteena on erityisesti vähentää vesiympäristöön kertyvän muoviroskan määrää, mutta myös edistää kiertotaloutta. […]

Tukes julkaisi taulukon biosiditehoaineista

Tukes julkaisi taulukon biosiditehoaineista Tukes in on koonnut verkkosivuilleen taulukon, johon on lisätty viimeisimmät tiedot hyväksytyistä ja kielletyistä biosiditehoaineista. Tukesin pyrkimys on auttaa yrityksiä hahmottamaan milloin tietyt biosidivalmisteet tarvitsevat valmisteluvan tai vaihtoehtoisesti auttaa valmistautumaan tuotteen markkinoilta poistamiseen. Taulukosta löytyy biosidiasetuksen (EU) 528/2012 mukaan hyväksytyt tehoaineet, joita sisältäville valmisteille vaaditaan valmistelupa vuosina 2022-2025.  Taulukko sisältää myös […]

EU kieltää mikromuovien markkinoinnin

Mikromuovit kielletään EU:ssa Ympäristön suojelemiseksi ja mikromuovien määrän vähentämiseksi EU:ssa mikromuovien tuonti, myynti ja muu luovuttaminen on kielletty 17.10.2023 alkaen. Mikromuoveja käytetään esimerkiksi kosmetiikkatuotteiden, lannoitteiden, maalien sekä pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksessa. Kielto kattaa tuotteet, jotka sisältävät mikromuoveja, ja joista mikromuovia voi päästä ympäristöön niiden käytön aikana, poissulkien teollisuuskäyttöön tarkoitetut mikromuovit. Kiellettyjä mikromuoveja ovat esimerkiksi kuorimiseen […]

Kuinka valita pätevä EU:n REACH-konsultti

Euroopan unionin alueella toimivien valmistajien, tavarantoimittajien tai maahantuojien on tärkeää varmistaa, että tuotteet ovat aina EU:n REACH-asetuksen mukaisia. REACH on monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä lainsäädäntö, joka säätelee EU:ssa aineiden valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä sellaisenaan, seoksissa tai esineissä.  Yritykset tekevät usein yhteistyötä asiantuntevan REACH-konsultin kanssa täyttääkseen kaikki REACH-määräysten vaatimukset. Yritysten on noudatettava REACH-vaatimuksia täydellisesti, joten […]

Tärkeää! ECHA aloitti käyttöturvallisuustiedotteiden tarkastamisen

a safety data sheet folder

Kansalliset valvontaviranomaiset ovat alkaneet tarkastaa EU:n markkinoilla myytävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimustenmukaisuuksia. Kemikaalivirasto ECHAn täytäntöönpanofoorumi hyväksyi käyttöturvallisuustiedotteiden tarkistamisen tämän vuoden yhdenmukaistetuksi täytäntöönpanoprojektiksi (REF-11). Päätavoitteena on arvioida, ovatko vastuussa olevat yritykset päivittäneet ja toimittaneet käyttöturvallisuustiedotteet REACH-asetuksen liitteen II uusien vaatimusten mukaisesti. Tämän hankkeen käytäntövaihe jatkuu koko vuoden 2023 ja tulokset raportoidaan vuonna 2024. Ota yhteyttä Chementorsiin tarkistaaksesi […]

CLP-asetuksen uudet vaaraluokat voimaan 2023

Euroopan komissio ehdottaa CLP-asetukseen sääntöjä mm. kemikaalien digitaalisille merkinnöille, verkkomyynnille sekä kemikaalien irtomyynnille ja uudelleen täytettäville pakkauksille. Ehdotuksia voi kommentoida 8.3.2023 saakka. Uudet vaaraluokat sisällytetään CLP-asetukseen delegoidulla säädöksellä, jonka odotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 alkupuolella. Säädös sisältää uudet vaaraluokat, luokituskriteerit ja vaaralausekkeet. Säädöksessä tulee olemaan siirtymäaikoja, mutta uusia vaaraluokkia koskevia vaatimuksia voi alkaa soveltamaan heti, […]