Tukes julkaisi taulukon biosiditehoaineista

Share

Table of Contents

Tukes julkaisi taulukon biosiditehoaineista

Tukes in on koonnut verkkosivuilleen taulukon, johon on lisätty viimeisimmät tiedot hyväksytyistä ja kielletyistä biosiditehoaineista. Tukesin pyrkimys on auttaa yrityksiä hahmottamaan milloin tietyt biosidivalmisteet tarvitsevat valmisteluvan tai vaihtoehtoisesti auttaa valmistautumaan tuotteen markkinoilta poistamiseen.

Taulukosta löytyy biosidiasetuksen (EU) 528/2012 mukaan hyväksytyt tehoaineet, joita sisältäville valmisteille vaaditaan valmistelupa vuosina 2022-2025.  Taulukko sisältää myös biosiditehoaineet joista ECHAn biosidivalmistekomitea on antanut jo lausunnon, mutta joita ei ole vielä lopullisesti hyväksytty tai kielletty.

Taulukossa ei ole tietoa koskien päätöksiä tehoaineiden uusimista tai hyväksyntöjen jatkamisista, mutta ne voi tarkistaa ECHAn tehoainerekisteristä.

Yleistä Biosideistä

Biosidiasetus (EU) 528/2012 on Euroopan unionin asetus, joka säätelee biosidivalmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Asetus astui voimaan 1. syyskuuta 2013 ja korvasi aiemman biosididirektiivin. Sen tarkoituksena on varmistaa, että biosidivalmisteet, kuten desinfiointiaineet, hyönteismyrkyt ja muut desinfiointiin tai tuholaistorjuntaan tarkoitetut aineet, ovat turvallisia sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle.

Asetuksella pyritään myös yhtenäistämään biosidivalmisteiden arviointi- ja hyväksyntäprosessit kaikkialla Euroopan unionissa. Yksi keskeinen osa asetusta on tehoaineiden hyväksyntäjärjestelmä, joka vaatii tehoaineiden valmistajia/maahantuojia hakemaan lupaa tehoaineille, joita käytetään biosidivalmisteiden valmistuksessa. Tehoaineet voivat olla esimerkiksi kemiallisia yhdisteitä, mikrobeja tai muita aineita, jotka vaikuttavat biosidivalmisteen tehokkuuteen.

Toinen keskeinen osa on valmisteiden hyväksyntäjärjestelmä joka asettaa samantyyppiset vaatimukset valmisteiden markkinoilleasettajille kuin aktiiviaineiden valmistajille ja maahantuojille. Tämän lisäksi valmisteiden markkinoilleasettajien on osoitettava valmisteen tehokkuus aiotussa ja sallitussa käyttökohteessa sekä varmistettava valmisteen turvallinen käyttö niin käyttäjien kuin ympäristön kannalta.

Biosidiasetus edellyttää myös, että biosidivalmisteiden valmistajat ja maahantuojat noudattavat tarkkoja sääntöjä tuotteidensa merkinnässä, pakkaamisessa ja markkinoinnissa. Lisäksi asetus sisältää tiettyjä vaatimuksia riskinarvioinnista ja tiedon jakamisesta, jotta voidaan varmistaa avoimuus ja turvallisuus biosidivalmisteiden käytössä. EU:n jäsenvaltiot valvovat asetuksen noudattamista omilla markkinoillaan, ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) koordinoi tehoaineiden arviointia ja hyväksyntää.

Chementors on luotettu biosidien rekisteröintipalveluiden toimittaja. Tarjoamme asiantuntija-apua ja tukea yrityksille, joiden tulee noudattaa biosidasetusta ja jotka haluavat rekisteröidä biosidituotteensa myyntiin Euroopan unionissa.

 

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!

Lisää aiheesta Tukesin verkkosivuilla.

 

 

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries