Käyttöturvallisuustiedotteen laadinta

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on “elävä asiakirja”, ja se on päivitettävä säännöllisesti. Anna meidän huolehtia yrityksesi käyttöturvallisuustiedotteista sekä pakkausmääräysten ja merkintävaatimusten noudattamisesta!

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  Lain noudattaminen

  Asiantuntijamme laativat käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) paikallisten GHS-määräysten (CLP Euroopassa) mukaisesti.

  Käyttöturvallisuustiedotteen käännökset

  Voimme kääntää ja laatia käyttöturvallisuustiedotteita puolestasi yli 60 maan lainsäädännön mukaisesti.

  Käyttöturvallisuustiedotteen päivittäminen ja mukauttaminen

  Rakennamme sinulle KTT-palvelupaketin päivitystarpeidesi mukaan.

  Chementors-tiimi auttaa sinua seuraavissa asioissa

  • Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen GHS- ja CLP-määräysten mukaisesti
  • Käännökset käyttöturvallisuustiedotteista, jotka sisältävät paikallisen GHS-lainsäädännön ja kielen – yli 60 maan kattava palvelu!
  • Käyttöturvallisuustiedotteiden tarkistaminen
  • Käyttöturvallisuustiedotteiden päivittäminen
  • Käyttöturvallisuustiedotteiden brändääminen yrityksesi graafisen suunnittelun ja virallisen logon mukaisesti
  • Etikettien vaaratietomerkinnät
  • Kemikaali-ilmoitukset paikallisille kemikaaliviranomaisille
  • UFI-tunnisteet ja ilmoitukset paikallisille myrkytyskeskuksille (PCN)

  Mikä on käyttöturvallisuustiedote (KTT)?

  Käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) tarkoitus on antaa ohjeita kemikaalien turvallisesta käytöstä. Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, joka antaa tietoa kemikaalin käyttäjälle sen vaaroista, turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja asianmukaisesta hävittämisestä.

  Käyttöturvallisuustiedotteet on tarkoitettu kemikaalien ammattikäyttäjille ja käsittelijöille, ja ne tulee aina saada kyseisen kemikaalin toimittajalta. Käyttöturvallisuustiedote ei ole ensisijaisesti tarkoitettu kuluttajille, mutta se tulee toimittaa pyynnöstä myös heille.

  a bottle with ghs pictograms

  REACH-asetus (EU 1907/2006) määrittelee käyttöturvallisuustiedotteiden sisällön ja Euroopan unionin CLP-asetus (EU 1272/2008) puolestaan määrittelee käyttöturvallisuustiedotteissa esitetyt luokitus- ja merkintäohjeet. 

  Käyttöturvallisuustiedotteet tulee päivittää säännöllisesti, jotta ne vastaavat voimassa olevia määräyksiä ja tuotteessa olevien kemikaalien tai seosten pitoisuuksia.

  Käyttöturvallisuustiedotteen laadintapalvelu

  Erilaisten kansallisten ja alueellisten GHS-järjestelmien mukaan vaatimustenmukainen käyttöturvallisuustiedote on toimitettava jatkokäyttäjille toimitusketjussa.

  Käyttöturvallisuustiedote on lakisääteinen velvollisuus

  YK:n kehittämän standardin, GHS:n seurauksena eri maat ja alueet ovat ottaneet käyttöön aluekohtaisia GHS:n versiota. GHS lyhenne tulee sanoista Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, eli kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä. 

  Useimmissa kansallisissa tai alueellisissa GHS-järjestelmissä on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tuotteen käyttöturvallisuustiedote (KTT) toimitusketjun jatkokäyttäjille.

  Käyttöturvallisuustiedote tulee laatia siten, että se täyttää paikallisten määräysten vaatimukset. Käyttöturvallisuustiedotteen tulee sisältää tietoja aineen tai seoksen luontaisista ominaisuuksista; fyysiset, terveydelliset ja ympäristöön liittyvät riskit, turvallisen käsittelyn, varastoinnin, kuljetuksen ja hävittämisen ohjeet, ensiapu- ja palontorjuntaohjeet sekä altistumisen torjuntatoimenpiteet. 

  Useimmissa maa- ja aluekohtaisissa GHS-säännöksissä käyttöturvallisuustiedote on laadittava sen maan virallisilla kielillä, jossa tuote saatetaan markkinoille.

  Euroopassa käyttöturvallisuustiedotteen muotoa ja sisältöä koskevia vaatimuksia säätelee REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006, kun taas aineiden ja seosten luokitus- ja merkintäkriteerit määritellään CLP-asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

  Lisäksi REACH-asetuksen mukaan vaaditaan laajennettu käyttöturvallisuustiedote (eSDS), jos ainetta saatetaan markkinoille 10 tonnia vuodessa tai enemmän ja aine on luokiteltu vaaralliseksi. Tällaisissa tapauksissa seoksenkin käyttöturvallisuustiedotteeseen liitetään myös kyseisen aineen altistumisskenaariot.

  Tarjoamme GHS-yhteensopivaa KTT-laadintapalvelua

  Koska käyttöturvallisuustiedote on tärkeä sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle, on tärkeää, että asiakirjan laatii pätevä henkilö. Tiimimme koostuu asiantuntijoista, joilla on syvällinen tietämys sekä kemiasta että lainsäädännön määräyksistä sekä kokemusta KTT-laadinnasta. 

  Tämän lisäksi asiantuntijamme päivittävät jatkuvasti koulutustaan pysyäkseen ajan tasalla kemikaalimääräysten muutoksista.

  Yli 10 vuoden KTT-laadintojen kokemuksen ansiosta tunnemme paikalliset vaatimukset sekä yleiset ongelmakohdat ja pystymme tarjoamaan kaikenkattavan avaimet käteen-palvelun. Kun tarvittavat tiedot on annettu, hoidamme koko prosessin asiakkaan puolesta.

  Tämän lisäksi meillä on huippuluokan KTT-laadintasovellus – Chemeter – jonka avulla voimme luoda tehokkaasti asianmukaisia käyttöturvallisuustiedotteita kohdemarkkinoiden vaadituilla kielillä ja asetuksilla. 

  Arvioimme jatkuvasti yksityiskohtia ja seuraamme sisällön kokonaisuutta jokaisessa työvaiheessa varmistaaksemme käyttöturvallisuustiedotteen laadun. 

  Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen selkeästi, kattavasti ja tarkasti on sisäinen standardimme. Myös KTT:n visuaaliseen puoleen, kuten yrityksen logoon ja väriteemaan, kiinnitetään huomiota.

  Arvioimme pyynnöstä myös olemassa olevat tiedot ja asiaankuuluvat määräykset selvittääksemme mahdollisia vaihtoehtoja uudelleenformulointiin tuotteen vaaraluokituksen minimoimiseksi tai vaarallisten ainesosien korvaamiseksi turvallisemmilla. Tarjoamme myös laajennettujen käyttöturvallisuustiedotteiden laatimispalvelun altistumisskenaarioineen.

  Chementors laatii aina täydellisiä käyttöturvallisuustiedotteita, jotka ovat lainmukaisia, tarkkoja ja visuaalisesti miellyttäviä.

  Laadimme ja käännämme käyttöturvallisuustiedotteita yli 60:n maan lainsäädännön mukaisesti

  Miten käyttöturvallisuustiedotteiden luontiprosessimme toimii

  Käyttöturvallisuustiedote laaditaan tarkistamalla tuotteen koostumus paikallisten määräysten mukaisesti, riippuen siitä missä tuotetta valmistetaan, jaetaan tai myydään. Tarvitsemme laadintaa varten useimmiten seuraavanlaisia tietoja:

  UFI-tunniste

  Kohdemarkkinamaa

  Tietoja tuotteen koostumuksesta

  Käyttöluokka: teollinen käyttö; ja/tai ammattikäyttöön; ja/tai kuluttajakäyttöön.

  Olisi myös hyödyllistä, jos jokin alla olevista tiedoista on saatavilla:

  Tuotteen ainesosien käyttöturvallisuustiedotteet, jotka saa aineiden toimittajilt

  Tiedot fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, toksikologiasta, riskitoimenpiteistä jne.

  Ja me hoidamme loput.

  Palvelemme useita toimialoja

  Laadimme käyttöturvallisuustiedotteita useiden teollisuusalueiden tuotteille, kuten:

  liimat

  ilmanhoitotuotteet

  rakennustuotteet

  biosidit

  pesuaineet ja puhdistusaineet

  polttoaineet

  hajusteet

  maalit ja pinnoitteet

  henkilökohtaiset hygieniatuotteet

  eläimille tarkoitetut tuotteet

  Käyttöturvallisuustiedotteen käännös

  KTT-käännöspalvelumme tarjoaa käyttöturvallisuustiedotteet lukuisiin eri maihin. Käyttöturvallisuustiedotteilla on erilaiset vaatimukset ja standardit riippuen kohdemaasta ja -alueesta. 

  Käännökset voivat olla esimerkiksi eurooppalaisen CLP:n tai YK:n GHS:n mukaisia, ottaen huomioon paikallisen lainsäädännön ja kohdemaan viralliset kielet.

  Paikallisten määräysten noudattaminen GHS:n mukaisesti, esimerkiksi:

  Eurooppalainen KTT

  EU-CLP: REACH-asetuksen (1907/2006) mukaan käyttöturvallisuustiedote on toimitettava sen EU-maan virallisella kielellä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille.

  Tietyt EU-maat vaativat, että käyttöturvallisuustiedote on toimitettava useammalla kuin yhdellä virallisella kielellä. 

  Myös työpaikan altistumisen raja-arvot, työperäisen altistuksen raja-arvot ja hätänumerot vaihtelevat eri EU-maiden välillä.

  GB-CLP: Iso-Britannia korvasi EU:n CLP- ja REACH-asetuskset GB CLP- ja UK-asetuksilla vuonna 2021. Samalla Euroopan kemikaaliviraston roolin korvasi Health and Safety Executive (HSE).

  Pohjois-Irlannissa markkinoille saatettujen kemikaalien luokitusta säätelee EU CLP -asetus asetus, ja EU REACH on edelleen voimassa.

  Kanadan käyttöturvallisuustiedote

  Kanadan kansallinen vaaraviestintästandardi on Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS). Se on järjestelmä, joka tarjoaa terveys- ja turvallisuustietoja vaarallisista tuotteista, joita käytetään, käsitellään tai varastoidaan Kanadassa. 

  Kanada on yhdenmukaistanut WHMIS:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) kanssa. 

  Kemikaalitoimittajien on käytettävä ja noudatettava WHMIS 2015:n käyttöturvallisuustiedotteita (KTT) koskevia vaarallisten tuotteiden vaatimuksia, joita markkinoidaan tai tuodaan Kanadaan.

  Aasian ja Tyynenmeren KTT

  Aasian ja Tyynenmeren mailla on omat, erilliset säädöksensä.

  USA KTT

  Yhdysvalloissa käyttöturvallisuustiedotteita säätelee Occupational Safety and Health Administration (OSHA). KTT:n on oltava OSHA:n vaaraviestintästandardin 29 CFR1910.1200 mukainen. Lisäksi mm. 

  NFPA-timantin tulee olla näkyvissä käyttöturvallisuustiedotteissa. 

  NFPA-luokitusjärjestelmä on Yhdysvalloissa kehitetty standardijärjestelmä, joka osoittaa monien vaarallisten kemikaalien vaikutuksia terveyteen sekä niiden syttyvyyttä, reaktiivisuutta ja erityisiä vaaroja käyttämällä NFPA 704 timanttimerkintää.

  Chementors kääntää käyttöturvallisuustiedotteita yli 60 maan lainsäädännön mukaisesti

  ArgentiinaLuxemburg
  AustraliaMalesia
  ItävaltaMalta
  BangladeshMeksiko
  BelgiaMarokko
  BrasiliaUusi-Seelanti
  BulgariaNicaragua
  KanadaNorja
  ChilePakistan
  KiinaPanama
  KolumbiaParaguay
  KyprosPeru
  Costa RicaPuola
  KroatiaPortugali
  Tsekin tasavaltaPuerto Rico
  TanskaRomania
  Dominikaaninen tasavaltaVenäjä
  EcuadorSerbia
  El SalvadorSingapore
  ViroSlovakia
  SuomiSlovenia
  RanskaEspanja
  SaksaEtelä-Afrikka
  KreikkaEtelä-Korea
  GuatemalaRuotsi
  HondurasSveitsi
  UnkariThaimaa
  IntiaHollanti
  IndonesiaUkraina
  IrlantiTurkki
  ItaliaIso-Britannia
  JapaniUruguay
  LatviaUSA
  LiettuaVietnam

   Laadimme myös arabiankielisiä käyttöturvallisuustiedotteita.

  Käyttöturvallisuustiedotteen päivittäminen on lakisääteinen velvollisuus

  Maat ja lainsäädännölliset alueet usein uudistavat tiettyjen kemikaalien vaaraluokitus- ja merkintäkriteereitä, käyttöturvallisuustiedotteen muotoa ja sisältöä, työperäisen altistuksen raja-arvoja (OEL) tai erityisiä valvontasääntöjä ja -toimenpiteitä jne. koskevaa lainsäädäntöään.

  Siksi valmistajien, maahantuojien tai toimitusketjuun kuuluvien toimijoiden tulee tarkistaa ja päivittää käyttöturvallisuustiedotteensa varmistaakseen, että viimeisin KTT-versio on linjassa kohdemarkkinoiden nykyisen lainsäädännön kanssa. 

  Tämä edesauttaa kemikaalien liikkumista maahan ja sen sisällä.

  Euroopan komissio päivittää vaarallisten aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen luettelon yleensä vuosittain riskinarviointikomitean lausuntojen perusteella.

  Myös erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloa tarkistetaan säännöllisesti jäsenvaltioiden tai Euroopan kemikaaliviraston ehdotuksen perusteella. 

  Tarkoituksena on korvata erityistä huolta aiheuttavat kemikaalit asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai teknologioilla aina kun mahdollista.

  Kyseisiin esimerkkeihin kuuluvien aineiden käyttöturvallisuustiedotteet olisi siksi aina päivitettävä ajan tasalle.

  Käyttöturvallisuustiedotteen tarkistaminen on tiettyjen säädösten mukaan lakisääteinen velvoite. Esimerkiksi REACH-asetuksen 31 artiklan 9 kohdassa luetellaan tapauksia, joissa käyttöturvallisuustiedote on päivitettävä ja julkaistava uudelleen. 

  Tämän lisäksi päivitetty käyttöturvallisuustiedote pitää toimittaa jokaiselle toimitusketjun vastaanottajalle, jolle aine tai seos on toimitettu viimeisen 12 kuukauden aikana.

  Chementors numeroina

  Pitkän kokemuksen ansiosta Chementorsilla on ollut mahdollisuuksia laatia, kääntää tai päivittää

  0

  yli 10 000 käyttöturvallisuustiedotetta

  0

   noin 40 kielelle eri maihin, ja luku kasvaa jatkuvasti.

  UKK

  FAQ

  Jani Määttä ja Jan Nylund perustivat Chementorsin vuonna 2012, omien kokemustensa pohjalta kemianteollisuuden viranomaiskonsultoinnin tarpeesta.

   Chementors-tiimi koostuu asiantuntijoista, jotka ovat alansa huippuammattilaisia. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa, joten olemme ajan tasalla lakien ja asetusten muutoksista. Chementorsilla on myös laaja yritysverkosto eri markkina-alueilla.

  Räätälöimme hinnan sinulle tapauskohtaisesti, esimerkiksi tilausmäärän mukaan. Voit tilata töitä yhdelle tai useammalle KTT:lle kerrallaan.

  Kyllä, voit ulkoistaa erilaisia kemikaaliturvallisuuden tehtäviä Chementorsille. Ota yhteyttä ja kysy lisää ulkoistamisesta!

  Yrityksen on laadittava käyttöturvallisuustiedote aineista ja seoksista, joita se valmistaa tai tuo EU:iin. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen vaatii erityisosaamista, joten yritys voi käyttää niiden valmistukseen ammattitaitoista konsulttia, kuten Chementorsia.

  Kaikki kemikaaleja toimittavat yritykset ovat vastuussa käyttöturvallisuustiedotteiden oikeasta sisällöstä ja niiden jakelusta, vaikka ne eivät itse olisi laatineet niitä. Chementors tarjoaa erilaisia ratkaisuja käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseen, kääntämiseen ja jakeluun ajantasaisten määräysten mukaisesti.

  Yrityksen on aina laadittava käyttöturvallisuustiedote aineista ja seoksista, joita se valmistaa tai tuo Euroopan Unionin alueelle, esimerkiksi;

  • Aineet ja seokset, jotka ovat luokiteltu vaarallisiksi
  • Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT-aineet)
  • Erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät (vPvB-aineet) aineet
  • SVHC-aineet (erityistä huolta aiheuttavat aineet)

   

  Käyttöturvallisuustiedotteet on toimitettava pyynnöstä myös seuraavista kemikaaleista:

  •  Seokset, jotka sisältävät vaarallisia tai haitallisia aineita, mutta joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi
  • Kuluttajakäyttöön tarkoitettu vaaralliseksi luokiteltu aine tai seos

  Käyttöturvallisuustiedote voidaan toimittaa esimerkiksi pdf-tiedostona sähköpostitse tai paperimuodossa. Käyttöturvallisuustiedotteiden toimittaminen verkkosivuston kautta ei riitä; ne on toimitettava todistetusti asiakkaalle esimerkiksi pysyvänä linkkinä, joka johtaa suoraan KTT-tiedostoon.

  Käyttöturvallisuustiedotteet tulee toimittaa maan virallisilla kielillä. Esimerkiksi Suomessa käyttöturvallisuustiedote pitää toimittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai molemmilla kielillä asiakkaan toiveiden mukaan.

  Kemikaalia toimittavan yrityksen on toimitettava käyttöturvallisuustiedote asiakkaalleen heti, kun kemikaali toimitetaan hänelle ensimmäistä kertaa tai kun käyttöturvallisuustiedote on jostain syystä päivitettävä. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava aina ammattikäyttäjille, mutta kuluttaja-asiakkaille vain pyynnöstä.

  Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on “elävä” asiakirja, jossa sisäisiä vaaroja koskevat tiedot, riskinhallintatoimenpiteet ja lainsäädännön vaatimukset voivat ajan kuluessa vaihdella. Käyttöturvallisuustiedote tulee päivittää mm. seuraavissa tilanteissa:

  •       KTT:n täydellisen yhdenmukaisuuden varmistaminen nykyisten säännösten kanssa
  •       Kun jokin erityisasetus vaatii KTT:n päivittämistä
  • Jotta toimitusketjussa olevat tahot saavat ajantasaista tietoa aineiden tai seosten vaaroista ja vastaavista riskinhallintatoimenpiteistä

  REACH-asetuksen mukaan laajennettu käyttöturvallisuustiedote (eSDS) vaaditaan, jos ainetta saatetaan markkinoille vähintään 10 tonnia/vuosi ja se on luokiteltu vaaralliseksi. 

  Jos seoksen sisältämien aineiden laajennetut käyttöturvallisuustiedotteet (eSDS) ovat saatavilla, altistumisskenaarion asiaankuuluvat osat on liitettävä myös seosten käyttöturvallisuustiedotteisiin.

  Kun tarvittavat tiedot on toimitettu meille, voimme toimittaa KTT:n muutaman päivän sisällä. Chementorsilla on myös pikatoimituspalvelu kiireellisiä tapauksia varten, jolloin käyttöturvallisuustiedote on valmis jo seuraavana arkipäivänä.

  Kyllä löytyy. Tarjoamme käyttöturvallisuustiedotteen laadinnan ja käännöksen paikallisen lainsäädännön mukaisesti yli 60 kielelle.

  Meistä

  Chementors Oy on jo yli 10 vuoden ajan poistanut asiakkailtaan päänsärkyjä ja niskakipuja mentoroimalla haasteellisissa kemikaali- ja ympäristöasioiden kokonaisuuksissa.
  Katso video