Hoidamme käyttöturvallisuustiedotteesi kuntoon

Hoidamme käyttöturvallisuus-tiedotteesi kuntoon

Käyttöturvallisuustiedote on ”elävä asiakirja” ja sitä on päivitettävä säännöllisesti. Anna meidän huolehtia yrityksesi käyttöturvallisuustiedotteista, pakkauksia koskevien määräysten noudattamisesta ja merkintävaatimuksista!

Lainmukaisuus

Asiantuntijamme laativat CLP-asetuksen mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet (KTT).

Käännökset

Voimme laatia sinulle KTT:n käännökset yli 60 maan lainsäädäntöjen mukaan.

Räätälöinti

Rakennamme sinulle tarpeidesi mukaisen KTT palvelupaketin.

Rebecca 96 scaled e1600168380165

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  Chementorsin tiimi auttaa sinua seuraavissa asioissa

  Käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnat CLP-asetuksen mukaisesti

  Käyttöturvallisuustiedotteiden käännökset paikallisella GHS lainsäädännöllä ja kielellä yli 60 maahan

  Käyttöturvallisuustiedotteiden tarkistukset

  Käyttöturvallisuustiedotteet brändäykset yrityksesi graafisen ulkoasun mukaisesti sekä käyttäen virallista logoanne

  Etiketit ja merkinnät pakkauksiin

  Kemikaali-ilmoitukset kansalliseen KemiDigi-palveluun

  UFI tunnisteet & ilmoitukset myrkytystietokeskukseen

  Mikä on käyttöturvallisuustiedote (KTT)?

  Käyttöturvallisuustiedotteen (KTT / SDS / MSDS) tarkoitus on ohjeistaa käyttämään kemikaaleja turvallisesti. Käyttöturvallisuustiedote on dokumentti joka antaa kemikaalin käyttäjälle tietoa sen vaaroista, turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja asianmukaisesta hävittämisestä.

  KTT:t on tarkoitettu kemikaalien ammattikäyttäjille ja ne tulee saada aina kyseisen kemikaalin toimittajalta. Käyttöturvallisuustiedote ei pääasiassa ole tarkoitettu kuluttajille, mutta se tulee toimittaa pyydettäessä myös heille.

  REACH-asetus (EU 1907/2006) määrittää käyttöturvallisuustiedotteiden sisällön ja CLP-asetus (EU 1272/2008) puolestaan käyttöturvallisuustiedotteissa esitetyn luokituksen ja pakkausmerkinnät. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee päivittää usein jotta ne ovat ajan tasalla ja vastaavat voimassa olevia asetuksia ja kemikaalin tai seoksen pitoisuuksia.

  Palvelupakettimme

  Mix & Match

  Käyttöturvallisuustiedotteen laadinta

  Käyttöturvallisuustiedotteen käännös yli 60 maahan paikallislainsäädännöillä

  Käyttöturvallisuustiedotteen tarkistus

  Brändäys

  KemiDigi-ilmoitus Tukesille

  Etiketin vaaramerkinnät

  UFI-tunniste

  Ilmoitus myrkytystietokeskukselle (PCN)

  Huolet Pois

  Tämä paketti soveltuu erinomaisesti Suomen markkinoille.

  Käyttöturvallisuustiedotteen laadinta suomeksi

  Käyttöturvallisuustiedotteen käännös ruotsiksi Suomen markkinoille

  Etiketin vaaramerkinnät

  Brändäys

  KemiDigi-ilmoitus Tukesille

  Ilmoitus myrkytystietokeskukselle (PCN)

  Express

  Saat tarvitsemasi dokumentit pikatoimituksena seuraavana arkipäivänä

  Käyttöturvallisuustiedotteen laadinta

  Käyttöturvallisuustiedotteen käännös yli 60 maahan paikallislainsäädännöillä

  Etiketin vaaramerkinnät

  Pakkausmerkinnät

  Meistä

  Chementors Oy on jo yli 10 vuoden ajan poistanut asiakkailtaan päänsärkyjä ja niskakipuja mentoroimalla haasteellisissa kemikaali- ja ympäristöasioiden kokonaisuuksissa.
  Katso video

   Usein kysytyt kysymykset

   Jani Määttä ja Jan Nylund perustivat Chementorsin vuonna 2012 alan kokemuksensa pohjalta vastaamaan suureen tarpeeseen kemikaaliturvallisuuden maailmassa.

   Chementorsin tiimi koostuu asiantuntijoista jotka ovat alansa huippuammattilaisia.

   Teemme tiiviisti yhteistyötä viranomaisten kanssa, joten olemme ajan tasalla lakimuutoksista.

   Chementorsilla on laaja yritysverkosto erilaisilla markkina-alueilla.

   KTT:n normaali toimitusaika on 5-10 työpäivää. Käyttämällä Express-palveluamme, saat KTT:n jo seuraavana arkipäivänä.

   Räätälöimme sinulle hinnan aina tapauskohtaisesti mm. tilausmäärän mukaan. Voit tilata työn yhdelle tai useammalle KTT:lle samaan aikaan.

   Kyllä, voit ulkoistaa Chementorsille erilaisia kemikaaliturvallisuuden kokonaisuuksia. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa ulkoistamisesta!

   Kaikissa käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvissä asioissa sinua auttaa asiakaspäällikkömme Rebecca Karjalainen.

   Mikäli sinulla on kysyttävää ota rohkeasti yhteyttä!
   Rebecca Karjalainen

   Rebecca.karjalainen@chementors.fi
   +358 44 974 0601

   Yrityksen tulee laatia käyttöturvallisuustiedotteet aineille ja seoksille jotka se on valmistanut tai joita se maahantuo EU:iin. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen vaatii erityisosaamista, joten yritys voi käyttää laatimiseen konsulttia, kuten Chementorsia.

   Kaikki kemikaaleja toimittavat yritykset ovat vastuussa käyttöturvallisuustiedotteiden oikeasta sisällöstä ja niiden toimittamisesta, vaikka ei olisi itse niitä laatinut. Chementorsin asiantuntijat tarjoavat ratkaisut käyttöturvallisuustiedotteiden sisällön laatimiseen ja niiden kääntämiseen sekä toimittamiseen.

   • Aineet ja seokset jotka ovat luokiteltu vaarallisiksi
   • Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset (PBT-aineet) aineet
   • Erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät (vPvB-aineet) aineet
   • SVHC-aineet, eli erityistä huolta aiheuttavat aineet

   KTT täytyy myös pyynnöstä toimittaa seuraavanlaisista kemikaaleista:

   • Seokset jotka sisältävät vaarallisia tai haitallisia aineita, mutta eivät ole luokiteltu vaarallisiksi
   • Kuluttajakäyttöön tarkoitettu, vaaralliseksi luokiteltu aine tai seos

   Kemikaalia toimittavan yrityksen tulee toimittaa käyttöturvallisuustiedote asiakkaalleen heti kun kemikaalia toimitetaan heille ensimmäistä kertaa, tai kun KTT tarvitsee eri syistä päivittää. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjille, mutta kuluttaja-asiakkaille vain pyynnöstä.

   Käyttöturvallisuustiedotteen voi esimerkiksi toimittaa pdf-tiedostona sähköpostitse, tai paperimuodossa. Verkkosivuilla oleva käyttöturvallisuustiedote ei riitä, vaan se täytyy toimittaa asiakkaalle todistetusti esimerkiksi pysyvänä linkkinä joka johtaa suoraan ktt:n tiedostoon.

   Suomessa käyttöturvallisuustiedote toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaan joko suomeksi, ruotsiksi tai molemmilla kielillä.

   REACH-asetuksen mukaan tarvitaan laajennettu käyttöturvallisuustiedote (eSDS), jos ainetta saatetaan markkinoille 10 tonnia/vuosi tai enemmän ja se on luokiteltu vaaralliseksi. Mikäli seoksissa olevien aineiden laajennetut käyttöturvallisuustiedotteet (eSDS) ovat saatavilla, täytyy altistumiskenaarion asiaankuuluvat osat liittää myös seosten käyttöturvallisuustiedotteisiin. 

   Altistumiskenaario

   REACH-rekisteröijä tekee kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja altistumisen
   arvioinnin osana rekisteröintiprosessia aineista, joita rekisteröidään yli 10 tonnia vuodessa ja joilla on tiettyjä vaarallisia ominaisuuksia.

   Tämän arvioinnin osana rekisteröijät laativat altistumisskenaarioita, jotka koskevat aineen tunnistettuja käyttöjä. Rekisteröijät lähettävät asianmukaiset altistumisskenaariot jatkokäyttäjälle aineen toimituksen yhteydessä.

   Altistumisskenaarioissa kuvataan toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimet, joilla ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä voidaan hallita riittävästi. Altistumisskenaariot kattavat aineen koko elinkaaren, mukaan luettuina formulointi, teollinen ja ammatillinen loppukäyttö, kuluttajakäyttö ja käyttö esineissä.

   Altistumisskenaarion muotoa ja sisältöä ei ole määritetty REACH-asetuksessa, mutta sidosryhmät ovat sopineet niistä yhdessä. Altistumisskenaariossa on seuraavat osat:

   • otsikko-osa
   • altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet
   • altistumisen arviointi (tähän voi kuulua myös riskinluonnehdinnan suhde)
   • jatkokäyttäjille tarkoitetut toimintaohjeet, joiden avulla ne voivat arvioida, sisältyykö niiden käyttö altistumisskenaarioon.

   Altistumiske-naario

   REACH-rekisteröijä tekee kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja altistumisen
   arvioinnin osana rekisteröintiprosessia aineista, joita rekisteröidään yli 10 tonnia vuodessa ja joilla on tiettyjä vaarallisia ominaisuuksia.

   Tämän arvioinnin osana rekisteröijät laativat altistumisskenaarioita, jotka koskevat aineen tunnistettuja käyttöjä. Rekisteröijät lähettävät asianmukaiset altistumisskenaariot jatkokäyttäjälle aineen toimituksen yhteydessä.

   Altistumisskenaarioissa kuvataan toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimet, joilla ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä voidaan hallita riittävästi. Altistumisskenaariot kattavat aineen koko elinkaaren, mukaan luettuina formulointi, teollinen ja ammatillinen loppukäyttö, kuluttajakäyttö ja käyttö esineissä.

   Altistumisskenaarion muotoa ja sisältöä ei ole määritetty REACH-asetuksessa, mutta sidosryhmät ovat sopineet niistä yhdessä. Altistumisskenaariossa on seuraavat osat:

   • otsikko-osa
   • altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet
   • altistumisen arviointi (tähän voi kuulua myös riskinluonnehdinnan suhde)
   • jatkokäyttäjille tarkoitetut toimintaohjeet, joiden avulla ne voivat arvioida, sisältyykö niiden käyttö altistumisskenaarioon.

   Laadimme ja käännämme käyttöturvallisuustiedotteita yli 60:n maan lainsäädännön mukaisesti