Käyttöturvallisuustiedotteet (CLP/ GHS)

Tarkista kemikaaliesi luokitus ja pakkausmerkinnät

Mitä tarkoittaa kemikaalin luokitus? Mitä merkintöjä pakkaukseen pitää laittaa?

Huoli pois. Chementorsin asiantuntijat auttavat sinua.

CLP-asetus (EU 1272/2008) vaikuttaa yritykseesi, jos valmistat kemikaaleja EU:n alueella, tai tuot niitä EU:n markkinoille – niiden määrästä riippumatta. CLP-asetus korvaa kaiken luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevan aiemman lainsäädännön EU:ssa. Siirtymäaika päättyi jo kesäkuussa 2015, eikä vanhoilla merkinnöillä olevia tuotteita ole saanut olla myynnissä toukokuun 2017 jälkeen. Chementors laatii ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät CLP-asetuksen mukaisesti.

Käyttöturvallisuustiedotteet

REACH-asetus määrittää käyttöturvallisuustiedotteiden sisällön ja CLP-asetus puolestaan käyttöturvallisuustiedotteissa esitetyn luokituksen ja pakkausmerkinnät. CLP-luokitus on aineiden osalta ollut voimassa vuodesta 2010 alkaen. Seosten osalta siirtymäkausi päättyi 1.6.2015. Kaikissa käyttöturvallisuustiedotteissa, joiden versio on päivätty 1.6.2015 jälkeen, ilmoitetaan ainoastaan CLP-luokitus. Käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys on jatkuvasti tarpeen. Chementors laatii käyttöturvallisuustiedotteita yli 60:lle eri maan lainsäädännöille kielineen.

Chementorsin tiimi on:

 • laatinut yli 3000 käyttöturvallisuustiedotetta
 • Tehnyt yli 2500 käännöstä noin 40:lle kielelle

Prosessi

Näin laadimme käyttöturvallisuustiedottesi:

 1. Toimita meille tuotteesi reseptin sekä raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet tai CAS-numerot.
 2. Asiantuntijamme laatii tuotteesi koostumuksen perusteella täydellisen käyttöturvallisuustiedotteen CLP-asetusten ja tuotteesi käyttötarkoituksen mukaisesti.
 3. Halutessasi, brändäämme käyttöturvallisuustiedotteesi yrityksesi graafisen ulkoasun mukaisesti sekä käyttäen virallista logoanne.
 4. Käännämme KTT:nne tarpeenne mukaan mille tahansa yli 60:n maan valikoimastamme, paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Laadimme käyttöturvallisuustiedotteita yli 60:n maan lainsäädännön mukaisesti

 • Alankomaat
 • Argentiina
 • Australia
 • Balgladesh
 • Belgia
 • Brasilia
 • Bulgaria
 • Chile
 • Costa Rica
 • Dominikaaninen tasavalta
 • Eesti
 • Ekuador
 • El Salvador
 • Englanti
 • Espanja
 • Etelä-Afrikka
 • Etelä Korea
 • Guatemala
 • Indonesia
 • Intia
 • Irlanti
 • Italia
 • Itävalta
 • Japani
 • Kanada
 • Kiina
 • Kolombia
 • Kreikka
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Malaysia
 • Meksiko
 • Norja
 • Pakistan
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Puola
 • Ranska
 • Romania
 • Ruotsi
 • Saksa
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Suomi
 • Sveitsi
 • Tanska
 • Thaimaa
 • Tsekin tasavalta
 • Turkki
 • Ukraina
 • Unkari
 • Uruguay
 • USA (Yhdysvallat)
 • Uusi-Seelanti
 • Venäjä
 • Vietnam

Lisäksi laadimme käyttöturvallisuustiedotteet myös arabian kielellä.

Pakkausmerkinnät

Pakkausmerkinnät noudattavat käyttöturvallisuustiedotteissa esitettyä luokitusta. Käyttöturvallisuustiedotteet on päivitettävä ennen kuin CLP-luokitusta voidaan käyttää pakkausmerkinnöissä. Pakkausmerkintöjen uudistaminen on pitkä prosessi, joka vaatii laajamittaista suunnittelua.

Chementorsin asiantuntijat tuntevat CLP-asetuksen asiakkaille mahdollisesti asettamat haasteet erittäin hyvin. Meillä on ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisjärjestelmät, joiden avulla voimme tehokkaasti luoda yrityksellesi laillisia käyttöturvallisuustiedotteita useilla eri kielillä, ja tarjoamme myös pakkausmerkintäpohjia. Voimme myös auttaa sinua tarkastamaan käyttöturvallisuustiedotteesi ja pakkausmerkintäsi, jotta voit varmistaa, että ne täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset, ja tarvittaessa voimme auttaa sinua keskustelemaan asiaan liittyvistä seikoista toimittajiesi kanssa. Palveluihimme sisältyy myös käyttöturvallisuustiedotteiden ylläpito sekä niiden toimittaminen (lähettäminen) loppuasiakkaille asiakkaidemme puolesta.

Menesty kanssamme!

Chemeter-ohjelmisto tekee käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnasta helppoa ja kätevää!

EU:N MYRKYTYSTIETOKESKUKSET

CLP- asetukseen tehtiin huomattava muutos maaliskuussa 2017, kun siihen lisättiin liite VIII (EU) 2017/542. Liitteen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Euroopan Unionin alueella toimiville kansallisille myrkytystietokeskuksille ilmoitettavat tiedot, jotta vältytään aiemmin esiintyneiltä seosten tunnistamiseen liittyviltä ongelmilta.  Liite VIII kasvattaa seoksista annettavien tietojen määrää verrattuna kansallisiin kemikaali-ilmoituksiin. Uusi ilmoitus sisältää tiedot myös vaarattomiksi luokitelluista ainesosista, mikäli niiden pitoisuus on vähintään 1%. Sen lisäksi uudessa ilmoituksessa tulee olla tieto pakkaustyypistä ja -koosta.

Liite velvoittaa merkitsemään myös ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI -Unique Formula Identifier”) joko seoksen etikettiin tai teollisuuskäytössä käyttöturvallisuustiedotteeseen. UFI on tunniste, jonka avulla seos voidaan tunnistaa luotettavasti. UFI -tunnisteen voi käydä luomassa sähköisesti Euroopan Kemikaaliviraston sivuilla osoitteessa: https://ufi.echa.europa.eu/.

Huomionarvoista on, että liitteeseen VIII liittyvät velvollisuudet sovelletaan käyttöön kolmen eri siirtymäajan puitteissa. Lisävelvollisuudet koskevat ammattilais- ja kuluttajatuotteita 01.01.2021 alkaen, ja teollisuustuotteita 01.01.2024 alkaen. Mikäli seoksen markkinoille saattaja on kuitenkin tehnyt seoksesta kansallisen kemikaali-ilmoituksen määräpäivään mennessä, siirtymäaikaa on 01.01.2025 asti. Tämä edellyttää, ettei seosta ole muutettu siirtymäajan puitteissa.

Chementors Oy huomioi tulevat muutokset jo tämän päivän suunnittelutyössä asiakkaidensa kanssa.

Miten noudatat CLP:tä

Anna meidän huolehtia yrityksesi käyttöturvallisuustiedotteista, pakkauksia
koskevien määräysten noudattamisesta ja merkintävaatimuksista!

Tarjoamme sinulle käyttöturvallisuustiedotteet, jotka ovat ajan tasalla ja
virheettömiä, joiden ulkoasu on moitteeton ja jotka on käännetty tarvitsemillesi EU:n sisällä käytettäville kielille. Käännämme käyttöturvallisuustiedotteita myös venäjäksi, turkiksi, kiinaksi ja monille muille kielille. Hoidamme yrityksesi käyttöturvallisuustiedotteiden pitämisen ajan tasalla ja varmistamme, että sinulla ja asiakkaillasi on aina käytössä niiden uusimmat versiot.

Varmistamme, että kaikki tarvittavat tiedot on mainittu pakkausmerkinnöissä ja pakkauksissa. Annamme myös neuvoja pakkausmerkintöjä ja luokittelua koskevista vaihtoehdoista. Tarvittaessa voimme auttaa sinua muokkaamaan ja määrittämään tuotteesi koostumuksen uudelleen ”minimoidaksesi” luokituksen tai korvataksesi haitallisiksi tai myrkyllisiksi luokiteltuja ainesosia.