Käyttöturvallisuustiedotteet (CLP/ GHS)

Tarkista kemikaaliesi luokitus ja pakkausmerkinnät

Mitä tarkoittaa kemikaalin luokitus? Mitä merkintöjä pakkaukseen pitää laittaa?

Huoli pois. Chementorsin asiantuntijat auttavat sinua.

CLP-asetus (EU 1272/2008) vaikuttaa yritykseesi, jos valmistat kemikaaleja EU:n alueella, tai tuot niitä EU:n markkinoille – niiden määrästä riippumatta. CLP-asetus korvaa kaiken luokitusta ja pakkausmerkintöjä koskevan aiemman lainsäädännön EU:ssa. Siirtymäaika päättyi jo kesäkuussa 2015, eikä vanhoilla merkinnöillä olevia tuotteita ole saanut olla myynnissä toukokuun 2017 jälkeen.

EU:N MYRKYTYSTIETOKESKUKSET

CLP- asetukseen tehtiin huomattava muutos maaliskuussa 2017, kun siihen lisättiin liite VIII (EU) 2017/542. Liitteen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Euroopan Unionin alueella toimiville kansallisille myrkytystietokeskuksille ilmoitettavat tiedot, jotta vältytään aiemmin esiintyneiltä seosten tunnistamiseen liittyviltä ongelmilta.  Liite VIII kasvattaa seoksista annettavien tietojen määrää verrattuna kansallisiin kemikaali-ilmoituksiin. Uusi ilmoitus sisältää tiedot myös vaarattomiksi luokitelluista ainesosista, mikäli niiden pitoisuus on vähintään 1%. Sen lisäksi uudessa ilmoituksessa tulee olla tieto pakkaustyypistä ja -koosta.

Liite velvoittaa merkitsemään myös ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI -Unique Formula Identifier”) joko seoksen etikettiin tai teollisuuskäytössä käyttöturvallisuustiedotteeseen. UFI on tunniste, jonka avulla seos voidaan tunnistaa luotettavasti. UFI -tunnisteen voi käydä luomassa sähköisesti Euroopan Kemikaaliviraston sivuilla osoitteessa: https://ufi.echa.europa.eu/.

Huomionarvoista on, että liitteeseen VIII liittyvät velvollisuudet sovelletaan käyttöön kolmen eri siirtymäajan puitteissa. Lisävelvollisuudet koskevat kuluttajatuotteita 01.01.2020 alkaen, ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita 01.01.2021 alkaen ja teollisuustuotteita 01.01.2024 alkaen. Mikäli seoksen markkinoille saattaja on kuitenkin tehnyt seoksesta kansallisen kemikaali-ilmoituksen määräpäivään mennessä, siirtymäaikaa on 01.01.2025 asti. Tämä edellyttää, ettei seosta ole muutettu siirtymäajan puitteissa.

Chementors Oy huomioi tulevat muutokset jo tämän päivän suunnittelutyössä asiakkaidensa kanssa.

Miten noudatat CLP:tä

Anna meidän huolehtia yrityksesi käyttöturvallisuustiedotteista, pakkauksia
koskevien määräysten noudattamisesta ja merkintävaatimuksista!

Tarjoamme sinulle käyttöturvallisuustiedotteet, jotka ovat ajan tasalla ja
virheettömiä, joiden ulkoasu on moitteeton ja jotka on käännetty tarvitsemillesi EU:n sisällä käytettäville kielille. Käännämme käyttöturvallisuustiedotteita myös venäjäksi, turkiksi, kiinaksi ja monille muille kielille. Hoidamme yrityksesi käyttöturvallisuustiedotteiden pitämisen ajan tasalla ja varmistamme, että sinulla ja asiakkaillasi on aina käytössä niiden uusimmat versiot.

Varmistamme, että kaikki tarvittavat tiedot on mainittu pakkausmerkinnöissä ja pakkauksissa. Annamme myös neuvoja pakkausmerkintöjä ja luokittelua koskevista vaihtoehdoista. Tarvittaessa voimme auttaa sinua muokkaamaan ja määrittämään tuotteesi koostumuksen uudelleen ”minimoidaksesi” luokituksen tai korvataksesi haitallisiksi tai myrkyllisiksi luokiteltuja ainesosia.

Käyttöturvallisuustiedotteet

REACH-asetus määrittää käyttöturvallisuustiedotteiden sisällön ja CLP-asetus puolestaan käyttöturvallisuustiedotteissa esitetyn luokituksen ja pakkausmerkinnät. CLP-luokitus on aineiden osalta ollut voimassa vuodesta 2010 alkaen. Seosten osalta siirtymäkausi päättyi 1.6.2015. Kaikissa käyttöturvallisuustiedotteissa, joiden versio on päivätty 1.6.2015 jälkeen, ilmoitetaan ainoastaan CLP-luokitus. Käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys on jatkuvasti tarpeen.

Prosessi

Arviointi – Toimintasuunnitelmat ja neuvonta – Käyttöturvallisuustiedotteiden laadinta ja käännökset – Pakkausmerkintäpohjat ja pakkausmerkintöjen tarkastukset – Käyttöturvallisuustiedotteiden päivittäminen – Käyttöturvallisuustiedotteiden lähetys

Chemeter-ohjelmisto tekee käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnasta helppoa ja kätevää!

Pakkausmerkinnät

Pakkausmerkinnät noudattavat käyttöturvallisuustiedotteissa esitettyä luokitusta. Käyttöturvallisuustiedotteet on päivitettävä ennen kuin CLP-luokitusta voidaan käyttää pakkausmerkinnöissä. Pakkausmerkintöjen uudistaminen on pitkä prosessi, joka vaatii laajamittaista suunnittelua.

Chementorsin asiantuntijat tuntevat CLP-asetuksen asiakkaille mahdollisesti asettamat haasteet erittäin hyvin. Meillä on ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisjärjestelmät, joiden avulla voimme tehokkaasti luoda yrityksellesi laillisia käyttöturvallisuustiedotteita useilla eri kielillä, ja tarjoamme myös pakkausmerkintäpohjia. Voimme myös auttaa sinua tarkastamaan käyttöturvallisuustiedotteesi ja pakkausmerkintäsi, jotta voit varmistaa, että ne täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset, ja tarvittaessa voimme auttaa sinua keskustelemaan asiaan liittyvistä seikoista toimittajiesi kanssa. Palveluihimme sisältyy myös käyttöturvallisuustiedotteiden ylläpito sekä niiden toimittaminen (lähettäminen) loppuasiakkaille asiakkaidemme puolesta.

Menesty kanssamme!