Case Study: Finn-Elox Oy, puhtaanapidon edelläkävijä

Yhteistyö alkanut

2012

Maa

Suomi

Suomalainen Finn-Elox Oy valmistaa ja markkinoi ammattikäyttöön tarkoitettuja puhdistus – ja huoltokemikaaleja yli 20 vuoden kokemuksella. Finn-Eloxin kolme suurinta asiakasryhmää ovat maatalous, kuljetus ja koneurakointi, joille valmistetaan muun muassa lypsyrobottien emäs- ja hapanpesuaineita, auton- ja konekaluston pesu- ja kiillotusaineita sekä monitoimikoneiden puunmerkkausvärejä.

Finn-Elox tarjoaa ylpeydellä vastuullisesti rakennetut tuotteet ja palvelut, joiden laatu ja turvallisuus ovat taattua. Näin ollen Finn-Elox varmistaa, että myös heidän yhteistyökumppaninsa ovat osa yrityksen vastuullista toimintaa, ympäristö ja turvallisuus huomioiden.

“Me huolehdimme, että tuotteemme palvelevat käyttötarkoitustaan ja ovat samalla turvallisia käyttää ja ympäristöllisesti lainmukaisia”, Finn-Elox kertoo verkkosivuillaan.

Pesuaineet ja lainsäädäntö

Yritysten, jotka valmistavat ja myyvät puhdistus- ja huoltokemikaaleja tulee noudattaa useita lainsäädäntöjä riippuen siitä, millaisia kemikaaleja heidän tuotteensa sisältävät.

Tuotteista tulee olla asianmukaiset ja päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet, jotka pitää myös toimittaa aina niitä ostaville yritysasiakkaille. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen on kuitenkin työlästä ja se vaatii erityisosaamista ja asianmukaiset ohjelmistot.

Valmistajien, maahantuojien ja uudelleen pakkaajien tulee myös tehdä terveydelle vaarallisista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista ilmoitus myrkytystietokeskuksille (PCN) niihin EU/ETA-maihin, joissa seos on markkinoilla. Tietojen kokoaminen ja toimittaminen vaatii osaamista, aikaa ja resursseja kemikaaleja toimittavilta yrityksiltä.

Mikäli yrityksen tuotteet sisältävät hyväksyttyjä tehoaineita (ns. Artikla 95-listalla olevia), täytyy valmisteet rekisteröidä biosidiasetuksen (BPR; asetus (EU) N:o 528/2012) mukaisesti. Ihmisten ja luonnon korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi kaikille biosidivalmisteille ja tehoaineille on hankittava viranomaisen hyväksyntä kutakin määriteltyä valmisteryhmää kohti ennen kuin valmisteet voidaan laskea markkinoille.

Chementors

Yhteistyö tuo ratkaisut

Finn-Elox ja Chementors ovat olleet yhteistyössä vuodesta 2012 saakka. Finn-Elox käyttää Chementorsin edustamaa ohjelmistoa, Chemeteriä, käyttöturvallisuustiedotteiden  laatimiseen, kääntämiseen sekä päivittämiseen. Chementors vastaa myös Finn-Eloxin Chemeter-ohjelmiston käyttäjien koulutuksesta sekä toimii tukipalveluna kaikkiin käyttöturvallisuustiedotteisiin ja Chemeter-ohjelmistoon liittyvissä asioissa.

Chementors hoitaa myös Finn-Eloxin PCN-ilmoitukset ja biosidivalmisteiden rekisteröinnit. Näihin liittyen Chementors järjestää myös aineiden testauksia ja huolehtii kommunikaatiosta viranomaisten kanssa.

Tällä tavoin Finn-Elox voi huoletta keskittyä tuotteidensa markkinointiin ja myyntiin, kun tarvittavat luvat ja ilmoitukset ovat hoidettu asianmukaisesti.

“Chementors on auttanut meitä niin käyttöturvallisuustiedotteiden hallintaan liittyvissä asioissa, kuin biosidirekisteröinneissä ja PCN-ilmoituksissa. Pitkä yhteistyömme jatkuu edelleen, varmistaen Finn-Eloxin vastuullisen toiminnan ja tuotteiden korkean laadun myös jatkossa”, kertoo Finn-Eloxin toimitusjohtaja Jussi-Pekka Martikainen.

Chehementors auttaa yrityksiä selviytymään kemikaaliturvallisuutta koskevien lakien viidakossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.