Case Study: BLCS Fuel Optimizer Oy

Yhteistyö alkanut

2018

Maa

Suomi

BLCS Fuel Optimizer Oy tuo säästöä ja tehokkuutta polttoaineisiin

Kotimainen BLCS Fuel Optimizer Oy on on johtava toimija polttoainetalouden optimointiratkaisuissa. BLCS Fuel Optimizer valmistaa ja myy polttoaineiden suorituskykyä parantavia lisäaineita, jotka optimoivat moottoreiden tehokkuutta ja kulutusta. Tämän ansiosta tuotteet tuovat merkittävää säästöä polttoainekuluissa sekä huolto- ja korjauskustannuksissa.

Kurikassa sijaitsevan yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi kuljetusliikkeet, maatilat sekä maanrakennusliikkeet. 

BLCS Fuel Optimizer -tuoteperheen valikoimaan kuuluu yrityksen kehittämät Diesel Booster sekä Bensiini Booster palvelemaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Vastuullisena yrityksenä BLCS Fuel Optimizer pitää myös huolen tuotteidensa ympäristöystävällisyydestä sekä turvallisuudesta lainsäädäntöjä noudattaen.

Vastuullisen toimijan tulee täyttää kaikki lain vaatimukset

Dieselin ja bensiinin lisäaineita tarjoavien yritysten tulee muiden kemikaalialan yritysten tavoin varmistaa, että heidän tarjoamansa tuotteet ovat turvallisia käyttää. Näin ollen on myös varmistettava, että tuotteet täyttävät kaikki kemikaaleille asetetut säädökset, vaatimukset, sekä ilmoitusvelvollisuudet. Lisäksi asiakkaille tarjotut tuotteet tulee olla asianmukaisesti merkittyjä ja dokumentoituja.

Näiden vaatimusten täyttäminen vaatii kuitenkin resursseja ja osaamista, joten ulkoistaminen on usein paras ratkaisu.

Yhteistyö Chementorsin kanssa

Chementors on laatinut BLCS Fuel Optimizerin tuotteille käyttöturvallisuustiedotteita, sekä tehnyt myös vaarallisten seosten ilmoituksia myrkytystietokeskuksille (PCN) ja vuosittaisia määrätietoimoituksia KemiDigi-järjestelmään. Näin varmistetaan, että tuotteiden turvallinen käyttö ja käsittely ovat asianmukaisesti dokumentoituja ja että asiakkaat saavat tarvittavat tiedot tuotteiden turvallisesta käytöstä.

Yhteistyön tuloksena BLCS Fuel Optimizer täyttää kaikki kemikaalialaan liittyvät säädökset ja vaatimukset, mikä takaa yrityksen maineen luotettavana ja vastuullisena toimijana. Jättämällä käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnan ja kemikaalialan ilmoitusvelvollisuudet Chementorsin hoidettavaksi, BLCS Fuel Optimizer voi keskittyä tehokkaammin tuotteidensa kehittämiseen ja markkinointiin.

”Yhteistyö Chementorsin kanssa on sujunut todella hyvin ja mutkattomasti. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme apua käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisessa alan todellisilta ammattilaisilta,” kertoo  BLCS:n toimitusjohtaja Petteri Harju.

Chementorsin ja BLCS Fuel Optimizerin kemikaaliturvallisuuden yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Näin yritykset varmistavat yhdessä turvallisen ja kestävän liiketoiminnan jatkuvuuden kotimaisen polttoaineoptimoinnin markkinoilla.

Chementors auttaa yrityksiä selviytymään kemikaaliturvallisuutta koskevien lakien viidakossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.