Case Study: Yhteistyökumppanimme Jarmat Oy

Yhteistyö alkanut

2017

Maa

Suomi

Jarmat Oy on 1990-luvun alussa perustettu ympäristöystävällisten voiteluaineiden, merkintävärien ja lämmönsiirtonesteiden tuottaja. Jarmat kehittää innovatiivisia tuotteita hyödyntämällä ihmisille ja luonnolle vaarattomia teollisuuden sivutuotteita. Tämän tuloksena Jarmatin johtavien tuotteiden ominaisuudet yhdistyvät mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin.

Jarmat uskoo vahvasti, että suorituskyvyltään erinomaisista, öljyttömistä tuotteista löytyy paras mahdollinen ratkaisu jokaiseen tilanteeseen ja asiakastarpeeseen. Näin syntyi myös Jarmatin tunnettu brändi, biohajoava Cobiolube®-tuoteperhe, joka on kehitetty ja testattu Suomen ankarissa ja vaihtelevissa olosuhteissa.

Laadukkaille tuotteille laadukkaat turvallisuusdokumentit

Kun yrityksellä on laaja tuotevalikoima, saattaa asianmukaisten turvallisuusdokumenttien ylläpitäminen käydä työlääksi ja haasteelliseksi. Esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT) ajan tasalla pitäminen vaatii yrityksiltä erityisosaamista ja resursseja, jotka vievät aikaa itse liiketoiminnan harjoittamiselta.

Käyttöturvallisuustiedotteet tulee laatia paikallisen regulaation mukaisesti ja maan kielivaatimusten mukaan. Kun tuotetta markkinoidaan eri maissa, täytyy käyttöturvallisuustiedote kääntää oikealle kielelle ja vastaamaan maan omaa lainsäädäntöä.

Käyttöturvallisuustiedote on myös elävä dokumentti, jota tulee päivittää usein. Lainsäädäntö ja käyttöturvallisuustiedotteen sisällön vaatimukset muuttuvat jatkuvasti ja yrityksen tulee aina pystyä toimittamaan asiakkailleen ajantasaiset KTT:t.

Chementors

Ratkaisuna yhteistyö

Jarmat ja Chementors tekevät yhteistyötä Jarmatin kansainvälisten tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteiden tiimoilta. Chementors pitää huolen, että huipputuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat lainmukaisia ja ajan tasalla. Chementors laatii, kääntää sekä päivittää Jarmatin KTT:t nyt ja myös tulevaisuudessa yhteistyön jatkuessa edelleen.

 

 “Olemme tyytyväisiä siihen, että Chementors hoitaa asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteemme puolestamme”, kertoo Matti Kyllönen

a safety data sheet folder

Chehementors auttaa yrityksiä selviytymään kemikaaliturvallisuutta koskevien lakien viidakossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.