REACH

Chementors – ratkaisu yrityksesi REACH -haasteeseen!

Harjoitatko valmistusta tai maahantuontia Euroopassa?

Rebecca 96 scaled e1600168380165

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  REACH- asetus voi olla haaste, ja se vaikuttaa yritykseesi

  jos se valmistaa EU/ETA -alueella yli tonnin kemiallista ainetta vuodessa.

  jos se maahantuo yli tonnin vuodessa kemiallista ainetta Euroopan ulkopuolelta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.

  Chementors

  Chementors – ratkaisu yrityksesi REACH -haasteeseen

  Chementors auttaa selviytymään REACH:in haasteista helposti ja sujuvasti. Meillä on kaikki tarvittavat tiedot tuotteidesi onnistunutta rekisteröintiä varten. Voimme laatia kustannusarviot ja toimintasuunnitelmat. Hoidamme kaiken Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) kanssa tarvittavan viestinnän ja paperityöt.

  shutterstock 73758622

  Toiveesi mukaan hoidamme koko prosessin alusta alkaen tai vain joitakin sen osia. Koulutamme yrityksesi työntekijät toimimaan itsenäisesti kaikissa REACH- asetusta koskevissa asioissa.

  Hyväksytty REACH- rekisteröinti on saavutettavissa meidän avullamme ja tuellamme.

  Tarvittaessa toimimme myös Only Representative (OR)- edustajana EU:n ulkopuolella toimivalle yritykselle. Perimmäisenä ajatuksenamme on antaa sinun keskittyä omaan kannattavaan liiketoimintaasi ja jättää kaikki REACH- rekisteröintiin liittyvät kysymykset avaimet käteen -periaatteella meidän hoidettavaksemme. Tämä antaa yrityksellesi kilpailuedun ja mahdollistaa menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamisen Euroopassa.

  shutterstock 181137026

  Pähkinänkuoressa

  Aineiden valmistajat ja maahantuojat ovat velvollisia ilmoittamaan Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) sellaisten aineiden käytöstä ja ominaisuuksista, joita ne valmistavat tai tuovat maahan vähintään yhden tonnin vuodessa Euroopan talousalueen sisällä. Aineiden käsittelyyn ja käyttöön liittyvät vaarat tulee arvioida ja riskienhallintamenetelmät tulee riittävällä tavalla osoittaa. Ilmoitus Euroopan kemikaalivirastolle tehdään toimittamalla sille kaikki tarvittavat tiedot sisältävä rekisteröintiasiakirja.

   

  EU:n ulkopuolisten valmistajien on käytettävä edustajanaan eurooppalaista yritystä (Only Representative; OR), joka hoitaa REACH-asetuksen mukaiset rekisteröintimenettelyt. Ainoa edustaja (OR)- palvelut kuuluvat Chementorsin keskeisiin palveluihin.

  Chementors auttaa asiakkaitaan REACH-asetuksen asettamien rekisteröinti- ja ilmoitusvaatimusten noudattamisessa. Chementorsin toimipisteen sijainti hyvin lähellä Helsingissä sijaitsevaa Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) takaa sen, että Chementors pystyy tarjoamaan nopeita asiakaslähtöisiä palveluita. Asiantuntijamme voivat helposti tavata kemikaaliviraston asiantuntijoita ja päättäjiä kasvotusten ja tuloksellisesti keskustella luottamuksellisista asioista asiakkaiden REACH-asioihin liittyen. Kotimaan asiakkaidemme yhtenä etuna on mahdollisuus puhua asiantuntijoiden kanssa omaa äidinkieltään, kun keskustellaan muutenkin vaikeasti ymmärrettävistä REACH-asetukseen liittyvistä asioista. Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan aineiden tunnistamisessa ja tiedusteluissa tarvittavaa testausta ja avustamme testausstrategioissa, arvioinneissa ja toimitettavissa lausunnoissa sekä asiakirjojen laatimisessa ja viranomaisten kanssa käytävissä jatkokeskusteluissa. Tarjoamme sinulle kaiken, mitä tarvitset saadaksesi valmisteesi nopeasti ja helposti markkinoille, minkä ansiosta pystyt keskittymään omaan liiketoimintaasi ja vahvuuksiisi.

  Rekisteröintivelvollisuus koskee aineita joko sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Saman aineen valmistajien ja maahantuojien on toimitettava yhteinen rekisteröintiasiakirja. REACH rekisteröintivelvollisuus tulee voimaan, kun aineen valmistus Euroopassa tai tuonti ETA- alueelle ylittää tuhat kiloa vuodessa. Vastuullisella toimijalla on velvollisuus tehdä REACH rekisteröinti ennen kuin myynti/ maahantuonti aloitetaan. Muussa tapauksessa toiminta katsotaan laittomaksi. Rekisteröitävästä aineesta vaadittava tietomäärä lisääntyy sen mukaan, mille tonnimäärälle rekisteröinti tehdään. Tonnimäärät on jaoteltu seuraavasti: 1-10t, 10-100t, 100-1000t ja yli 1000t/ vuodessa. Luonnollisesti rekisteröintiä voidaan päivittää, mikäli valmistus- tai tuontimäärä lisääntyy. 10 tonnista ylöspäin tehtävät ainerekisteröinnit vaativat kemikaaliturvallisuusraportin (CSR), joka sisältää muun muassa aineen käyttötarkoituksen mukaisia turvallisuusmääräyksiä, sekä altistusskenaarioita. Tonnimäärää lisättäessä, vastuullisen toimijan tulee päivittää ainerekisteröinti siirtymäajan puitteissa asianmukaiselle tonnimäärälle.

  Kemikaalivirasto avustaa saman aineen rekisteröineiden yritysten välisessä yhteydenpidossa, jotta uusi rekisteröijä voi alkaa neuvotella ehdoista osallistuakseen yhteiseen rekisteröintiin. Tietojen jakaminen on REACH-asetuksen nojalla valmistajien ja maahantuojien perusvelvollisuus, koska siten voidaan kustannuksia alentaa ja välttää erityisesti selkärankaisilla eläimillä tehtävää tarpeetonta testaamista.

  Aineen tunnistetiedot – Tiedustelu – Neuvottelut päärekisteröijän kanssa – Tietojen käyttölupa – Laboratoriotestit – Erillinen asiakirja-aineisto – Asiakirja-aineiston toimittaminen – Yhteydenpito päivittäminen ECHA:an – Jatkotoimenpiteet ja asiakirja- aineiston päivittäminen

  Maailmanlaajuinen kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden palveluntarjoaja ja edistäjä.

  Katso video
  Katso video

   Laadimme ja käännämme käyttöturvallisuustiedotteita yli 60:n maan lainsäädännön mukaisesti