Chemeter - Phần mềm tạo lập SDS

Đảm bảo tuân thủ quy định. Chemeter là một phần mềm tự động tạo lập các phiếu thông tin an toàn hóa chất cho bạn dựa trên phương thức tính toán tự động đáp ứng với các quy định của quốc gia mà sản phẩm của bạn sẽ được bán trên thị trường cũng như những quy định cụ thể ở lĩnh vực liên quan. Chemeter mang đến cho bạn cơ hội truyền tải dữ liệu, bạn không cần phải nhập lại dữ liệu sản phẩm của mình. Bạn cũng có thể tích hợp hoàn toàn vào hệ thống sản xuất của bạn. Kết hợp việc tạo lập các tài liệu (ví dụ, các phiếu thông tin an toàn hóa chất, nhãn hiệu cũng như các phiếu hàng vận chuyển) cùng với các quy trình sản xuất của bạn, hoàn toàn tự động và liền mạch.

Mi Nguyen

Chuyên viên về REACH & Luật hóa chất VN
Điện thoại +84 39 6169 628
mi.nguyen@chementors.eu
Tiếng Anh | Tiếng Việt

  Các lĩnh vực liên quan

  • Các chất kết dính và keo dán
  • Chất phụ gia đa ngành
  • Thức ăn gia súc
  • Động cơ tự động và các loại dầu bôi trơn
  • Cao su
  • Các loại thuốc nhuộm
  • Các loại men sứ và hỗn hợp cát
  • Thuốc trừ sâu, bi-ô-xít và các loại phân bón

  Những quy định luôn luôn được thay đổi, Chemeter vẫn luôn sẵn sàng cho thay đổi ấy!

  Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là giúp đỡ các công ty nắm rõ và vượt qua khu rừng các luật lệ về an toàn hóa chất.

  Chementors là một công ty dịch vụ, hoạt động toàn cầu hổ trợ cho tất cả những doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp.

  0 %
  khách hàng hài lòng

  TRÌNH GIẢ LẬP NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

  Trình giả lập Nghiên cứu & Phát triển giúp tạo dựng các mẫu dùng thử để biết đặc tính hóa học của những công thức nhằm kiểm tra các tính chất trước. Điều này giúp hạn chế thử nghiệm không cần thiết và tiết kiệm nguồn nhân lực.

  CƠ SỞ DỮ LIỆU SIAM®

  Chemeter sở hữu một thư việc các loại chất luôn được cập nhật và thẩm định bởi những chuyên gia. Điều này đảm bảo rằng tài liệu về an toàn hóa chất của bạn luôn chính xác mà không cần phải nhập bất kỳ dữ liệu nào bằng tay. Thư viện các loại chất của chúng tôi bao gồm:

  • Hệ thống phân loại các hóa chất theo các quy định của từng quốc gia (Phụ lục VI thuộc Quy định (EC) Số 1272/2008 (CLP)), hồ sơ đăng ký REACH tại Châu Âu, NITE tại Nhật, v…v…).
  • Các đặc tính độc hại (độc tính cấp tính LD50 / LC50).
  • Các đặc tính độc tính sinh thái (LC50 / EC50, BCF, tính phân hủy sinh học, v…v…)
  • Giới hạn về phơi nhiễm nghề nghiệp của hơn 50 quốc gia.
  • Hàng hóa tồn trữ quốc gia (TSCA, Dự luật 65 tại Mỹ, v…v…)

  CÁC TÀI LIỆU VẬN TẢI

  Chemeter có khả năng tự động phân loại dữ liệu của các sản phẩm (ADR/RID, IMDG và IATA) và tạo lập các tài liệu vận tải căn cứ theo các quy định ADR, và do đó mà loại bỏ những nhu cầu phải nhập dữ liệu bằng tay.

  CÁC TÀI LIỆU VẬN TẢI

  Với Chemeter, bạn có thể dễ dàng dịch những phiếu thông tin an toàn hóa chất sang tất cả những ngôn ngữ châu Âu, tiếng Việt Nam, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung Quốc, và nhiều hơn nữa. Các Phiếu Thông tin An toàn Hóa chất được cung cấp bởi Chemeter sẽ bao gồm cả pháp chế quốc gia. Những tài liệu này có thể được đính kèm cùng với lô-gô công ty của bạn và màu sắc chủ đề.