Ilmoitus myrkytystietokeskukselle (PCN)

Ilmoitus myrkytystietokeskukselle (PCN)

Seoksien PCN-ilmoitus myrkytystietokeskuksille – oletko valmis?

Myrkytystietokeskukset yhdenmukaistuvat kaikkialla EU:ssa CLP-asetuksen liitteen VIII myötä. Lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2021 ja toi mukanaan useita merkittäviä muutoksia vaarallisia kemikaaleja toimittaville yrityksille.

Asetus velvoittaa yritykset ilmoittamaan mm. seoksen tuoteryhmän, täydellisen kemiallisen koostumuksen, toksikologiset tiedot ja UFI-tunnisteen kaikkiin niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille. Tietojen toimittaminen myrkytyskeskuksille (PCN = Poison Centre Notification) onkin usein monimutkainen prosessi.

Chementors voi auttaa! Asiantuntijoidemme sekä ohjelmistotyökalujemme avulla täytät velvollisuutesi ja vältät puuttuvista ilmoituksista aiheutuvat taloudelliset ja oikeudelliset kustannukset.

Pitääkö sinun tehdä ilmoitus myrkytystietokeskukseen?

Velvollisuutesi tehdä ilmoitus myrkytystietokeskukseen (PCN) riippuu valikoimissasi olevista tuotteista sekä roolistasi toimittajaketjussa.

Uusien lakivaatimusten ymmärtäminen voi olla monimutkaista ja saattaa herättää paljon tärkeitä kysymyksiä:

 • Pitääkö yritykseni tehdä ilmoitus myrkytystietokeskukseen?
 • Milloin minun on toimitettava tiedot?
 • Millaisia ​​tietoja minun tulee toimittaa?
 • Kuinka valmistelen ja lähetän tiedot?
 • Paljonko se maksaa?
 • Miten toimin, jos ilmoittamani tuote muuttuu?
 • Miten luon UFI-numeron?
 • Miten luon ECHAN UUID-tunnuksen?
 • Kuinka paljon tietoa tarvitsen tuotteeni reseptistä?
 • Voinko sisällyttää useita tuotteita samaan ilmoitukseen?

Chementors auttaa mm. näiden kysymysten kanssa. Tarjoamme räätälöidyn PCN-palvelun yrityksille, joilla on velvollisuus ilmoittaa seoksistaan myrkytystietokeskukseen. Palvelumme avulla säästät ratkaisevasti aikaa, rahaa ja resursseja.

Käyttöturvallisuustiedotteet ja PCN-ilmoitus

Seoksiesi käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) saattavat sisältää paljon tarvittavaa tietoa myrkytystietokeskuksille tehtävää ilmoitusta varten, mutta erittäin todennäköisesti KTT:n tiedot eivät kuitenkaan täytä kaikkia ilmoitusvaatimuksia. Tarvittavat lisätiedot on näin ollen usein kerättävä erikseen ja saatat esimerkiksi joutua pyytämään tarkentavia tietoja toimittajiltasi.

Käyttöturvallisuustiedotteista usein löytyvien tietojen kuten tuotenimen, CLP-luokitusten, turvalausekkeiden ja vaaralausekkeiden lisäksi PCN-ilmoitukseen vaaditaan esimerkiksi myös nämä harvemmin KTT:sta löytyvät tiedot:

 • Väri
 • pH
 • UFI-numero
 • Toksikologiset tiedot käännettyinä tarvittaville kielille
 • Täydelliset kemialliset tiedot, mukaan lukien vaarattomat yli 1 % pitoisuuden ylittävät aineet
 • Pakkaustyyppi ja -koko
 • EuPCS-koodi

Chementors voi PCN-ilmoituksen ohella tarvittaessa laatia tai päivittää käyttöturvallisuustiedotteesi vastaamaan myrkytystietokeskuksien ilmoitusvaatimuksia ja muita uusimpia säädöksiä.

Lue täältä lisää käyttöturvallisuustiedotteista ja etiketeistä.

Chemeter-ohjelmisto työkalunasi ilmoitusten tekemiseen

Käyttöturvallisuustiedotteiden laadintaohjelmistomme Chemeter tarjoaa kattavan ratkaisun myrkytystietokeskusten ilmoitusten (PCN) tekemiseen.

Lue täältä lisää Chemeteristä ja PCN-lisäosasta.