Dịch vụ Đại diện duy nhất (Only Representative) theo quy định REACH của EU

Hoạt động nhập khẩu hóa chất vào Liên minh châu Âu được quản lý bởi Quy định REACH (EC) số 1970/2006 về đăng ký, đánh giá, và cấp phép hóa chất.

Theo Quy định REACH, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký khi sản xuất, nhập khẩu, đưa ra thị trường và sử dụng hóa chất ở dạng đơn chất, dạng hỗn hợp, hoặc chứa trong vật phẩm, với tổng khối lượng hằng năm đạt mức từ 01 tấn trở lên.

Mi Nguyen

Chuyên viên về REACH & Luật hóa chất VN
Điện thoại +84 39 6169 628
mi.nguyen@chementors.eu
Tiếng Anh | Tiếng Việt

  Tại sao phải thông qua một Đại diện duy nhất có tư cách pháp nhân ở châu Âu?

  Theo Quy định REACH của Liên minh châu Âu, việc đăng ký hóa chất phải được thực hiện bởi doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, và Đại diện duy nhất (OR), có tư cách pháp nhân tại châu Âu. Những công ty không có tư cách pháp nhân tại EU không thể thực hiện thủ tục đăng ký.

  Thay vào đó, các đơn vị này, khi sản xuất hóa chất ở dạng đơn chất, hỗn hợp, hoặc chứa trong vật phẩm, pha trộn hóa chất, hoặc sản xuất sản phẩm để nhập khẩu vào thị trường EU, có thể chỉ định một pháp nhân EU làm Đại diện duy nhất để tiến hành các thủ tục đăng ký hóa chất.

  Với mô hình này, theo như Quy định REACH, Đại diện duy nhất sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ pháp lý của một doanh nghiệp nhập khẩu, và doanh nghiệp nhập khẩu, khi ấy, sẽ trở thành người dùng hạ nguồn (downstream user) trong hồ sơ đăng ký.

  Thông qua mô hình Đại diện duy nhất, doanh nghiệp sản xuất ngoài EU có thể chủ động tiếp cận và mở rộng thị trường với nhiều đơn vị nhập khẩu ở các quốc gia khác nhau trong khối EU, thay vì chỉ có thể thụ động trao đổi và giới hạn hoạt động thương mại với một vài đơn vị nhập khẩu đã đăng ký REACH.

  “Các doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân tại EU không thể đăng ký REACH. Thay vào đó, doanh nghiệp cần chỉ định một Đại diện duy nhất thuộc Liên minh châu Âu”

  Chementors

  Chementors với vai trò Đại diện duy nhất (OR)

  Chementors là một pháp nhân EU với trụ sở chính đặt tại Phần Lan. Chementors là thành viên của tổ chức Đại diện duy nhất (ORO) và tổ chức REACHReady. Chementors thỏa mãn tất cả yêu cầu về mặt pháp lý để đóng vai trò là Đại diện duy nhất một cách hợp pháp cho các pháp nhân ngoài EU.

  Ngoài ra, Cục hóa chất châu Âu (ECHA) có trụ sở chính tại Helsinki, Phần Lan, cũng là nơi hầu hết các chuyên viên của Chementors đang làm việc. Do vậy, đội ngũ REACH của chúng tôi có thể trực tiếp thảo luận các vấn đề về thủ tục REACH, đặc biệt là những thông tin liên quan đến bảo mật thương mại, với các chuyên gia ECHA một cách thuận tiện và hiệu quả. Ngoài ra, việc trao đổi các chuyên gia ECHA bằng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng là một thuận lợi của Chementors.

  Chúng tôi đã và đang là Đại diện duy nhất trong hồ sơ đăng ký REACH cho doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Xuyên suốt những năm vừa qua, Chementors đã hoàn tất nhiều hồ sơ đăng ký cho các doanh nghiệp sản xuất ngoài EU. Vui lòng tham khảo một số Case study tại đây để biết thêm chi tiết. 

  Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ các công ty nắm rõ và tuân thủ các quy định về hóa chất. Chementors là một nhà cố vấn năng động, hoạt động toàn cầu cho tất cả những doanh nghiệp trong ngành công nghiệp này.

  Play Video

  Doanh nghiệp nào cần đến Đại diện duy nhất?

  Các công ty không phải là pháp nhân EU, có kế hoạch sản xuất hóa chất ở dạng đơn chất, hỗn hợp, hoặc chứa trong vật phẩm, pha chế hỗn hợp hóa chất, hoặc sản xuất sản phẩm để xuất khẩu vào thị trường EU.

  Doanh nghiệp nào có thể đóng vai trò Đại diện duy nhất?

  Các pháp nhân EU có năng lực và kinh nghiệm về hóa chất và quy định REACH để hoàn tất toàn bộ quy trình đăng ký, có thể được chỉ định làm Đại diện duy nhất cho các nhà cung cấp ngoài EU.

  Dịch vụ Đại diện duy nhất theo Quy định REACH tại Chementors

  Trách nhiệm của Chementors dưới vai trò là Đại diện duy nhất theo Quy định REACH bao gồm:

  • Chấp thuận vai trò Đại diện duy nhất, theo sự chỉ định của doanh nghiệp
  • Thiết lập tài khoản trên hệ thống REACH-IT, nộp yêu cầu định danh và hồ sơ đăng ký REACH lên hệ thống
  • Đảm nhận vai trò được chỉ định trong Diễn đàn trao đổi thông tin về hóa chất (SIEF/Consortium), theo Quy định REACH
  • Tạo lập và thống nhất kế hoạch kiểm định hóa chất
  • Xác định và thống nhất kết quả đánh giá mối nguy của hóa chất
  • Xác định và thống nhất những dữ liệu còn thiếu
  • Tổng hợp và thống nhất dữ liệu trong hồ sơ đăng ký
  • Đàm phán các chi tiết trong hợp đồng/thỏa thuận liên đới
  • Soạn thảo/cập nhật Báo cáo an toàn hóa chất (CSR), theo yêu cầu của Quy định REACH
  • Lên kế hoạch kiểm định, trao đổi với phòng Lab về yêu cầu và kết quả kiểm định; phân tích kết quả kiểm định
  • Phân tích các thông tin định danh của hóa chất, và thống nhất Hồ sơ định danh hóa chất (SIP)
  • Thiết lập hồ sơ đăng ký REACH
  • Đánh giá và thống nhất nội dung của Phiếu an toàn hóa chất (SDS), đảm bảo sự nhất quán với dữ liệu trong hồ sơ đăng ký REACH
  • Xác minh và hợp tác với các doanh nghiệp nhập khẩu trong chuỗi cung ứng
  • Giám sát chuỗi cung ứng (xác minh tổng lượng nhập khẩu vào EU và nội dung của SDS với từng đơn vị nhập khẩu)
  • Trao đổi với các doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp sử dụng hóa chất trong chuỗi cung ứng (ví dụ: về các giấy chứng nhận liên quan đến REACH, tổng lượng hóa chất được nhập khẩu thường niên, mục đích sử dụng hóa chất, cập nhật các quy định hiện hành)
  • Kiểm tra các biện pháp quản lý rủi ro gây bởi hóa chất đang được áp dụng trong chuỗi cung ứng
  • Đánh giá các kịch bản phơi nhiễm hóa chất trong chuỗi cung ứng
  • Trao đổi với cơ quan chức năng
  • Theo dõi thông tin, tin nhắn, và thông báo từ các cơ quan chức năng

  Nghĩa vụ pháp lý liên quan đến REACH vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi việc đăng ký đã được hoàn tất và phê duyệt, và được áp dụng cho tất cả các bên liên quan trong quy trình REACH.

  Các kịch bản phơi nhiễm, đánh giá an toàn hóa chất (CSA), và báo cáo an toàn hóa chất (CSR) là những tài liệu ‘sống’ phải được cập nhật khi có những dữ liệu thử nghiệm mới hoặc chi tiết phơi nhiễm mới liên quan. Phiếu an toàn hóa chất (SDS) cũng được xem là một tài liệu sống cần được cập nhật khi những điểm sửa đổi mới và liên quan được ban hành. 

  Dữ liệu thường niên về tổng khối lượng nhập khẩu và thông tin về đơn vị nhập khẩu cần được cập nhật lên hệ thống REACH-IT. Ngoài ra, các thông báo từ Cục hóa chất châu Âu (ECHA) và từ hội đồng đồng đăng ký (consortium) sẽ được gửi về tài khoản REACH-IT và/hoặc email của bên đăng ký, trong đó bao gồm một số thông báo quan trọng yêu cầu bên đăng ký phải xác nhận hoặc thực hiện những thủ tục bắt buộc trong thời gian được quy định.

  Do đó, tài khoản REACH-IT và hồ sơ đăng ký cần được quản lý và cập nhật nhằm đảm bảo sự tuân thủ với những quy định hiện hành và các yêu cầu từ các bên liên quan. Với vai trò là Đại diện duy nhất, Chementors thay mặt doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ này.

  Quy trình chỉ định Chementors làm Đại diện duy nhất:

  Chementors thu thập tất cả thông tin sẵn có về hóa chất và tổng khối lượng dự kiến xuất khẩu thường niên vào châu Âu, nhằm xác lập mức phí, thời gian, và quy trình đăng ký REACH. Xác định lệ phí thường niên cho dịch vụ Đại diện duy nhất

  Chementors cung cấp báo giá dịch vụ Đại diện duy nhất và báo giá dịch vụ đăng ký REACH đến doanh nghiệp

  Sau khi (các) báo giá được chấp thuận, Chementors đảm nhận nhiệm vụ thay đổi pháp nhân đứng tên trong hồ sơ đăng ký REACH, khi có yêu cầu

  Ký hợp đồng dịch vụ Đại diện Duy nhất với (các) doanh nghiệp sản xuất hóa chất

  Chementors thực hiện tất cả các gói đăng ký REACH theo như các báo giá đã thỏa thuận, với từng biên bản thỏa thuận dịch vụ REACH cho từng gói đăng ký

  Câu hỏi thường gặp

  Có. Chuyển đổi pháp nhân đứng tên trong hồ sơ đăng ký REACH là một thủ tục hợp pháp theo như Quy định REACH. Do đó, doanh nghiệp ngoài EU hoàn toàn có thể thay đổi đối tác làm Đại diện duy nhất, dựa theo quy trình được hướng dẫn bởi Cục hóa chất châu Âu.

  Quy định REACH cho phép thay đổi pháp nhân, ví dụ: từ Đại diện duy nhất sang pháp nhân EU được chỉ định, đứng tên và quản lý hồ sơ đăng ký trên hệ thống REACH-IT, theo quy trình tương tự như trường hợp ở trên, mà vẫn giữ nguyên trạng thái của hồ sơ đăng ký. Nói cách khác, doanh nghiệp không phải đăng ký lại khi chuyển đổi pháp nhân.

  Chi phí dịch vụ Đại diện duy nhất phụ thuộc vào loại hóa chất, tổng khối lượng nhập khẩu hằng năm vào EU, và số lượng đơn vị nhập khẩu. Chi phí này được thanh toán định kỳ, theo năm dương lịch. 

  Tùy từng trường hợp cụ thể, mức phí rơi vào khoảng trên dưới 1000 eur/năm đến 2000 eur/năm. Vui lòng liên hệ với Chementors để biết thêm thông tin chi tiết về báo giá dịch vụ Đại diện duy nhất.

  Lựa chọn đối tác:

  • đáp ứng tất cả các yêu cầu về mặt pháp lý 
  • nắm vững toàn bộ quy trình đăng ký REACH
  • đảm nhận tất cả các bước trong quy trình đăng ký
  • có kế hoạch thực hiện một cách chi tiết và minh bạch
  • cung cấp dịch vụ một cửa để xử lý và quản lý mọi nhiệm vụ
  • là thành viên của Tổ chức đại diện duy nhất (ORO)

  Chementors đáp ứng đầy đủ điều kiện kể trên và là đối tác Đại diện duy nhất được tin tưởng ở Phần Lan và châu Âu.