Dịch Vụ Đào tạo

Mi Nguyen

Chuyên viên về REACH & Luật hóa chất VN
Điện thoại +84 39 6169 628
mi.nguyen@chementors.eu
Tiếng Anh | Tiếng Việt

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo liên quan đến hóa chất cho doanh nghiệp và trường đại học.

  Các khóa đào tạo cung cấp kiến thức và thông tin cập nhật nhất trong lĩnh vực hóa chất. Chúng tôi lắng nghe và phân tích nhu cầu của từng khách hàng nhằm tư vấn và xây dựng chương trình đạo tạo phù hợp nhất.

  Một số dịch vụ đào tạo của Chementors:

  • Đào tạo và tư vấn kiến thức tổng quan về quản lý hóa chất
    • Hệ thống các bộ luật và quy định
    • Kết nối trong chuỗi cung ứng
    • Kiến thức về xuất nhập khẩu
  • Đào tạo về REACH GHS
    • Bảng dữ liệu an toàn (SDS) bao gồm nội dung về nhãn sản phẩm
    • UFI-code for products, National notification requirements and Poison Center Notification
  • Công bố hợp quy (DoC) đối với vật phẩm
    • Thực hiện mọi thủ tục bắt buộc, nhằm đảm bảo sản phẩm hợp quy đối với bất kỳ thị trường này
    • Thực hiện phân tích và sàng lọc về hóa chất SHVC trong vật phẩm và tư vấn các giải pháp khả dĩ.
  • Những quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ (ADR), đường thủy (IMDG) và đường hàng không (IATA)
    • Chuẩn bị văn bản cho các thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác, đáp ứng các yêu cầu của quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
  • Thủ tục đăng ký đối với sản phẩm diệt khuẩn (BPR)
    • Quy trình đăng ký đối với hoạt chất
    • Thành lập Hội đồng các bên đồng đăng ký (consortium) để chia sẻ dữ liệu và chi phí.

  Dựa trên nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng, chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo với nội dung phù hợp nhất.

  Chương trình đào tạo có thể diễn ra tại văn phòng của Chementors hoặc theo mong muốn của Khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến.

  Chương trình đào tạo thường diễn ra trong 1 hoặc 2 ngày. Đối với đào tạo trực tuyến, chương trình có thể được phân chia thành từng buổi.

  Chementors là một công ty dịch vụ, hoạt động toàn cầu hổ trợ cho tất cả những doanh nghiệp trong các ngành có liên quan đến an toàn hóa chất và các thủ tục đăng ký hóa chất khi xuất hàng vào châu Âu.

  Dẫn lối đến thành công

  Play Video