Legal Consulting On Chemicals for Vietnam market

Chementors SEA Co., Ltd with local partners in Vietnam have many years of experience in the field of preparing documents related to chemicals. We also offer training on occupational safety and hygiene and on transportation of dangerous goods, for domestic units and foreign organizations in the territory of Vietnam. We comprehensively handle legal consulting on chemicals
 • Law on chemicals No. 06.2007/QH12
 • Decree No. 113/2017/ND-CP
 • Circular No. 32/2017/TT-BCT

Mi Nguyen

Technical Specialist
Phone + 84 39 6169 628
[email protected]mentors.eu
English | Vietnamese

  Legal consulting services on chemicals for entering Vietnam market include:

  Consulting on compliance with the laws on chemical safety

  National Chemical Inventory (NCI) notification

  License to export and import industrial precursors

  License for production and trading of restricted chemicals

  Certificate of eligibility for conditional chemical production and trading

  Chemical incident prevention and response plan

  Measures to prevent and respond to chemical incidents

  License to transport chemicals

  Mentoring for success!

  product certificate in Europe

  Tuyên ngôn tuân thủ

  Đối với thị trường EU, bạn cần nắm rõ thông tin mặt hàng của mình dựa trên quy định EU REACH điều lệ (EC) Số 1907/2006.
  Bằng cách cung cấp cho khách hàng Châu Âu một bản Tuyên ngôn tuân thủ có ràng buộc pháp lý, bạn có thể chứng minh được sản phẩm của mình là hợp pháp.

  Read More »
  Safety data sheet creation software

  Chemeter

  Chemeter là một phần mềm tạo lập các phiếu an toàn hóa chất một cách tự động cho bạn. Chemeter tạo phiếu an toàn hóa chất bằng phương pháp tính toán tự động đáp ứng các quy định của quốc gia mà sản phẩm của bạn đang được bán trên thị trường đó cũng như những quy định cụ thể ở lĩnh vực liên quan.

  Read More »

  Dịch Vụ Đào tạo

  Chúng tôi tổ chức các dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp và các trường đại học liên quan đến những vấn đề về hóa chất.
  Chúng tôi có thể cập nhật kiến thức hóa chất trong thế giới luôn thay đổi này.

  Read More »

  One-Stop Service

  Our goal is to enable you to focus on your own profitable business, leaving all regulatory issues to us, on a turnkey basis.

  Cost-efficient

  Our specialist team in Vietnam is highly qualified and experienced in the different fields of chemical regulations.

  Reliable and Practical

  Our extensive in-house experience of the chemical industry enables us to provide the expert services that the industry needs.

  Chementors’ ultimate mission is to enable you to focus on the export of your products to Vietnam market by leaving all regulatory issues to us, on a turnkey basis. As the regulatory compliance aspect is ensured, you will achieve a competitive edge being successful in the Vietnam market.