Dịch vụ cập nhật và sửa đổi SDS

Share

Table of Contents

Khi nào và vì sao nên cập nhật, sửa đổi phiếu an toàn hóa chất? Phiếu an toàn hóa chất (SDS) được coi là một tài liệu “sống”, trong đó thông tin về mối nguy nội tại, các biện pháp quản lý rủi ro, và các yêu cầu của quy định về hóa chất có thể được sửa đổi theo thời gian. Tài liệu SDS cần được cập nhật thường xuyên nhằm:

  • đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành
  • hoàn thành nghĩa vụ pháp lý về việc cập nhật theo như điều lệ của một số quy định cụ thể
  • cung cấp những thông tin cập nhật về mối nguy của các chất hoặc hỗn hợp chất và những biện pháp quản lý rủi ro tương ứng cho các bên liên quan trong chuỗi cung ứng

 

Dựa theo yêu cầu của một số quy định, việc cập nhật SDS là một nghĩa vụ pháp lý

Căn cứ vào những dữ liệu khoa học mới nhất và những đánh giá từ các cơ quan có thẩm quyền, các quốc gia và khu vực thường sửa đổi nội dung văn bản luật về tiêu chí phân loại mối nguy và ghi nhãn hóa chất, những yêu cầu về định dạng và nội dung của SDS, chỉ số giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp (OEL), hoặc các quy tắc và biện pháp kiểm soát đặc biệt, v.v. đối với một số hóa chất nhất định.

Do đó, đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu, hoặc các bên liên quan trong chuỗi cung ứng nên kiểm tra và cập nhật phiếu an toàn hóa chất, nhằm đảm bảo SDS tuân thủ một cách đầy đủ các quy định hiện hành của thị trường đích. Sự tuân thủ này giúp cho việc nhập khẩu và vận chuyển hóa chất được thực hiện một cách thuận lợi.

Ví dụ, tại Liên minh châu Âu (EU), danh sách phân loại và ghi nhãn hài hòa các chất độc hại thường được Ủy ban Châu Âu cập nhật hàng năm, dựa vào ý kiến của Ủy ban đánh giá rủi ro. Tương tự như vậy, danh sách ứng cử viên các chất đáng quan ngại (SVHC) cũng luân phiên được sửa đổi dựa trên đề xuất từ các Quốc gia thành viên hoặc Cục Hóa chất châu Âu (ECHA), với mục đích thay thế dần dần các hóa chất đáng quan ngại bằng hóa chất hoặc công nghệ ít độc hại hơn, khi phù hợp.

Do đó, SDS của các chất nằm trong những danh sách này cũng cần được cập nhật. Theo một số quy định cụ thể, cập nhật SDS là nghĩa vụ mang tính pháp lý. Ví dụ, điều 31 (9) của quy định REACH liệt kê những trường hợp mà theo đó SDS phải được cập nhật và ban hành lại.

Ngoài ra, bắt buộc phải cung cấp bản SDS cập nhật này đến tất cả những bên liên quan trong chuỗi cung ứng mà đã tiếp nhận hóa chất này trong vòng 12 tháng trước đó.

Các trường hợp, mà theo đó, nhà cung cấp có nghĩa vụ cập nhật SDS theo như Điều 31 (9) của quy định REACH:
(a) ngay khi có thông tin mới mà có thể ảnh hưởng đến các biện pháp quản lý rủi ro, hoặc thông tin mới về các mối nguy;
(b) khi Quyết định cấp phép được thông qua hoặc từ chối;
(c) khi Quyết định hạn chế được áp dụng”

 

Vì sao doanh nghiệp có thể đặt niềm tin vào dịch vụ của Chementors

Chementors đặc biệt lưu tâm đến các sửa đổi trong quy định về phân loại mối nguy và những yêu cầu chuyên biệt về SDS của từng quốc gia, mà có liên quan đến sản phẩm của khách hàngTại Chementors, hoạt động tạo lập và cập nhật phiếu an toàn hóa chất là công việc hàng ngày của chúng tôi. Đội ngũ chuyên gia của Chementors có kiến thức và kinh nghiệm về hệ thống luật về SDS của các quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Điều này giúp chúng tôi dễ dàng theo dõi và cập nhật các sửa đổi của quy định về SDS và phân loại mối nguy của đơn chất hoặc hỗn hợp chất.

Chementors đặc biệt lưu tâm những yêu cầu cập nhật có liên quan đến khách hàng, nhằm thông báo và hành động kịp thời. Ở mỗi bước của quy trình cập nhật, chúng tôi tập trung kiểm tra và đánh giá từng chi tiết và tổng thể văn bản, nhằm đảm bảo tính toàn diện và sự tuân thủ của SDS trước khi bàn giao đến khách hàng.

Ngoài ra, Chemeter, phần mềm tạo lập SDS của chúng tôi, định kỳ và tự động cập nhật dữ liệu phân loại mối nguy của chất, chỉ số giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp OEL, dữ liệu về độc tính của hóa chất, cũng như các yêu cầu về định dạng và nội dung SDS, của các quốc gia trên thế giới. Phần mềm này cũng cho phép chúng tôi cập nhật những thay đổi trong công thức sản phẩm và nhập các dữ liệu mới về các đặc tính hóa lý một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ở mỗi bước của quy trình cập nhật, chúng tôi tập trung kiểm tra và đánh giá từng chi tiết và tổng thể văn bản, nhằm đảm bảo tính toàn diện và sự tuân thủ của SDS trước khi bàn giao đến khách hàng.

Chementors đặc biệt lưu tâm đến các sửa đổi trong quy định về phân loại mối nguy và những yêu cầu chuyên biệt về SDS của từng quốc gia, mà có liên quan đến sản phẩm của khách hàng

 

Quy trình dịch vụ cập nhật SDS của Chementors. Nhận yêu cầu cập nhật SDS từ khách hàng

 

SDS được cập nhật bởi chuyên viên có năng lực chuyên môn, dựa trên:

  • các điểm sửa đổi trong những quy định liên quan đến SDS của các quốc gia trên toàn thế giới. Những sửa đổi này được tích hợp một cách tự động và thường xuyên vào cơ sở dữ liệu của phần mềm.
  • những sửa đổi về kết quả phân loại mối nguy, giá trị OEL của mỗi quốc gia, dữ liệu về độc tính của chất. Những sửa đổi được tích hợp một cách tự động và thường xuyên vào cơ sở dữ liệu của phần mềm.
  • thông tin trong (các) phiên bản SDS cũ do khách hàng cung cấp.
  • dữ liệu mới về hóa chất hoặc hỗn hợp chất do khách hàng cung cấp như: tính chất hóa lý, dữ liệu về độc tính, các biện pháp quản lý rủi ro, các chỉ dẫn đặc biệt, v.v.

 

Kiểm tra và đánh giá nội dung chi tiết và tổng thể của văn bản trước khi chuyển giao đến khách hàng.

 

Theo dõi những sửa đổi về luật sắp diễn ra và thông báo đến khách hàng

Mục đích của Chementors là xử lý tất cả các yêu cầu cập nhật SDS cho khách hàng, đảm bảo rằng phiên bản hiện tại của phiếu an toàn hóa chất được cập nhật một cách hoàn chỉnh và tuân thủ các quy định của thị trường hướng đến.

Chementors mong muốn cùng chung tay tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại trong và ngoài nước cũng như ở phạm vi khu vực được diễn ra suôn sẻ, bằng cách ngăn ngừa trường hợp bị xử phạt do không tuân thủ các quy định hiện hành.

Thông qua việc duy trì SDS ở chế độ cập nhật, doanh nghiệp luôn an tâm rằng các đối tượng người dùng mục tiêu được cung cấp thông tin phù hợp về các mối nguy của hóa chất và biện pháp quản lý rủi ro tương ứng.

 

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi muốn cập nhật phiếu an toàn hóa chất. Tôi cần cung cấp những thông tin hoặc tài liệu nào?

Hiện tại, không có danh sách những thông tin hay tài liệu cụ thể nào cần được cung cấp để có thể cập nhật SDS.

Nhìn chung, việc thu thập tất cả dữ liệu có sẵn là rất hữu ích, nhằm đảm bảo rằng không chỉ những nội dung bắt buộc về mặt pháp lý mà cả những thông tin quan trọng cũng sẽ được hiển thị trong SDS. Những thông tin dưới đây, nếu có thể được cung cấp, sẽ hỗ trợ cho việc cập nhật SDS:
Quốc gia của thị trường mục tiêu

(Các) phiên bản SDS trước đó của sản phẩm và / hoặc của các thành phần hóa chất chứa trong sản phẩm. SDS của thành phần hóa chất có thể được truy xuất từ nhà cung cấp hóa chất đó.
Bất kỳ thông tin mới hoặc sửa đổi nào về công thức, đặc tính hóa lý, độc tính, các biện pháp rủi ro, v.v. được cho là quan trọng và cần được đưa vào phiên bản cập nhật.

2. Khi nào thì nên cập nhật / sửa đổi phiếu an toàn hóa chất?

Trong trường hợp việc cập nhật SDS là bắt buộc về mặt pháp lý, thì SDS phải được cập nhật ngay, nếu đáp ứng các tiêu chí của quy định đó. Đối với các hóa chất thuộc quy định EU-REACH, cần kiểm tra xem hóa chất đó có nằm trong phạm vi của Điều 31 (9) REACH về nghĩa vụ cập nhật SDS hay không. Ví dụ, khi một chất được liệt kê vào danh sách ứng cử viên các chất đáng quan ngại (SVHC), mục 15 của SDS hiện tại phải được cập nhật nhằm hiển thị thông tin nhận dạng hóa chất đó là hóa chất đáng quan ngại theo danh sách SVHC.

Đối với các trường hợp khác, SDS nên được cập nhật thường xuyên, ví dụ: hàng năm hoặc hai năm một lần. Nhìn chung, các quốc gia và vùng lãnh thổ thường có những điều chỉnh sửa đổi thường niên cho các quy định hiện hành. Do đó, lịch trình cập nhật định kỳ này sẽ đảm bảo rằng phiên bản SDS hiện tại luôn tuân thủ các quy định của địa phương.

Hơn nữa, chúng tôi luôn hoan nghênh việc tự nguyện cập nhật phiếu an toàn hóa chất khi có bất kỳ thông tin mới, thông tin bổ sung hoặc sửa đổi nào mà doanh nghiệp nhận thấy rằng sẽ hữu ích cho các đối tượng người dùng mục tiêu trong quá trình xử lý, vận chuyển và sử dụng hóa chất.

 

 

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries