Helpdesk – Hỗ trợ về
Quy định hóa chất

Helpdesk là bộ phận hỗ trợ miễn phí các thông tin liên quan đến quy định hóa chất cho doanh nghiệp kinh doanh tại thị trường EU và Việt Nam.

Bạn là doanh nghiệp Việt Nam gặp trở ngại trong việc hiểu rõ và xác định đúng các thủ tục cần tuân thủ khi xuất khẩu sản phẩm hóa chất công nghiệp, nội thất, dệt may, chất diệt khuẩn v.v…sang châu Âu? Bạn là doanh nghiệp trong và ngoài EU đang tìm hiểu tổng quan về hệ thống luật hóa chất của Việt Nam?

Hãy liên hệ với đội ngũ Helpdesk của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

A Helpdesk that provides free information about chemical regulations for companies trading between the EU and Vietnam markets.

Do you have a question? Please contact us for assistance.

Mi Nguyen

Chuyên viên về REACH & Luật hóa chất VN
Điện thoại +84 39 6169 628
mi.nguyen@chementors.eu
Tiếng Anh | Tiếng Việt

  Về Helpdesk

  Helpdesk, được điều hành bởi công ty Chementors SEA, được thành lập với mục đích hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về quy định hóa chất của Việt Nam và EU.

  Hệ thống các quy định liên quan đến hóa chất của một quốc gia hoặc khu vực thường chuyên sâu và phức tạp để có thể nắm vững và tuân thủ một cách hoàn chỉnh. Các thủ tục như đăng ký REACH hay đăng ký hóa chất diệt khuẩn BPR của Liên minh châu Âu vẫn còn xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam và vì thế phần nào hạn chế tính cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam khi tiếp cận thị trường rộng lớn này.

  Thiếu thông tin và nhân thức đầy đủ về tầm quan trọng của những thủ tục cần tuân thủ là một trong những rào cản chính đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm vào EU và ngược lại.

  Đội ngũ hỗ trợ Helpdesk gồm các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuân thủ quy định hóa chất của EU và Việt Nam. Thông qua việc cung cấp thông tin miễn phí cho các bên liên quan, Helpdesk hy vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng cánh cửa tiếp cận đối tác và thị trường một cách hợp quy qua đó thúc đẩy hoạt động giao thương bền vững giữa EU và Việt Nam như tầm nhìn của hiệp định EVTFA mà hai bên đã ký kết từ 2020.

  Chementors

  Chức năng của Helpdesk

  Helpdesk giải đáp các câu hỏi về quy định hóa chất cho các đơn vị sau đây:

  • Doanh nghiệp sản xuất và cung cấp từ Việt Nam muốn xuất khẩu sản phẩm sang hoặc kinh doanh tại thị trường EU.

  • Doanh nghiệp trong và ngoài EU muốn xuất khẩu sản phẩm sang hoặc kinh doanh tại thị trường Việt Nam

  Helpdesk tập trung cung cấp 04 hạng mục thông tin chính như sau:

  • Danh sách tổng quát các quy định hóa chất có thể liên quan đến doanh nghiệp

  • Vai trò và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định

  • Thông tin chung về quy trình tuân thủ các quy định liên quan

  • Các nguồn tham khảo khác (nếu có)

  Phạm vi hỗ trợ của Helpdesk

  Quy định của EU

  • Quy định REACH (EC) số 1907/2006 về đăng ký hóa chất

  • Quy định CLP (EC) số 1272/2008 về phân loại và ghi nhãn hóa chất
  • Thông báo đến Trung tâm chống độc EU (PCN) theo Quy định CLP
  • Chỉ thị khung về chất thải số 2008/98/EC
  • Quy định về sản phẩm diệt khuẩn (BPR) số (EU) 528/2012
  • Quy định chung về an toàn sản phẩm số (EU) 2023/988
  • Vận chuyển hàng nguy hiểm

  Quy định của Việt Nam

  • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12
  • Nghị định số 113/2017/ND-CP
  • Thông tư số 32/2017/TT-BCT

  Thời gian hồi đáp

  Helpdesk sẽ cố gắng gửi phản hồi sớm nhất trong vòng 72 giờ.

  Các hạng mục sau đây nằm ngoài phạm vi của Helpdesk

  • đánh giá một hóa chất/hỗn hợp chất/vật phẩm hoặc một chuỗi cung ứng cụ thể nhằm cung cấp một danh sách chính thức các nghĩa vụ pháp lý cần tuân thủ
  • kiểm tra sự tuân thủ hoặc xác nhận sự tuân thủ đối với một hóa chất/hỗn hợp chất/vật phẩm/tài liệu hoặc một chuỗi cung ứng cụ thể
  • thiết lập một kế hoạch hoặc quy trình chi tiết về cách thức thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ
  • đào tạo
  • phân loại mối nguy của chất hoặc hỗn hợp chất
  • liên hệ với cơ quan chức năng, phòng thí nghiệm và các bên thứ ba khác
  • cung cấp chứng chỉ hoặc bất kỳ loại xác nhận nào
  Thay vào đó, các hạng mục này được công ty Chementors cung cấp dưới dạng dịch vụ. Vui lòng lưu ý rằng các dịch vụ này là có tính phí vì đòi hỏi sự kiểm tra, đánh giá và lập kế hoạch một cách chuyên biệt theo tính chất của từng dự án cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

  Tuyên bố về bảo mật

  Tất cả thông tin được gửi tới Helpdesk chỉ được sử dụng để tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi do người hỏi gửi đến. Các thông tin mang tính bảo chất sẽ không được công khai dưới mọi hình thức.

  Thông tin không mang tính bảo mật (không tiết lộ bí mật thương mại, công thức sản phẩm hoặc danh tính công ty) có thể được Helpdesk tóm tắt để soạn thảo nội dung cho mục Câu hỏi thường gặp (FAQ). Mọi thông tin mang tính bảo mật sẽ được xóa khỏi mục Câu hỏi thường gặp trước khi ban hành.

  Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

  Helpdesk không đưa ra các quyết định có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý khi cung cấp câu trả lời cho câu hỏi. Helpdesk không chịu trách nhiệm về cách giải thích hoặc cách áp dụng các câu trả lời. Bất kỳ sự giải thích không chính xác nào nhận được từ Helpdesk sẽ không thể khiến Helpdesk phải chịu trách nhiệm pháp lý.

  Người hỏi chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin được cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ pháp lý áp dụng lên họ.

  Helpdesk thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để trả lời câu hỏi dựa trên sự hiểu biết tốt nhất của mình. Tất cả thông tin do Helpdesk cung cấp sẽ chỉ được coi là hướng dẫn và không phải là tư vấn pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào.

  Liên hệ với Helpdesk

  Helpdesk hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10:00 đến 18:00 qua số điện thoại: +84 396169628 hoặc email: mi.nguyen@chementors.eu.

  Đội ngũ Helpdesk của Chementors có thể giao tiếp bằng: tiếng Anh, Phần Lan, Thuỵ Điển, tiếng Việt.

  Bộ phận Helpdesk cung cấp cho doanh nghiệp thông tin miễn phí về các quy định liên quan đến hóa chất của Việt Nam và EU