Dịch vụ đánh giá sự tuân thủ Quy định REACH của EU

Chementors cung cấp dịch vụ đánh giá sự tuân thủ Quy định REACH (EC) số 1970/2006 về đăng ký, đánh giá, và cấp phép hóa chất của Liên minh Châu Âu, dịch vụ khai báo và cấp chứng nhận hợp quy, nhằm đảm bảo sự tuân thủ của doanh nghiệp trong toàn chuỗi cung ứng. Vui lòng liên hệ Chementors để được tư vấn và hoàn thiện thủ tục. 

Mi Nguyen

Chuyên viên về REACH & Luật hóa chất VN
Điện thoại +84 39 6169 628
mi.nguyen@chementors.eu
Tiếng Anh | Tiếng Việt

  Dịch vụ đánh giá sự tuân thủ và khai báo hóa chất

  Chementors có thể đảm nhiệm và hoàn thiện toàn bộ quy trình đăng ký REACH hoặc một phần của quy trình, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Trên cơ sở chìa khóa trao tay, sứ mệnh của chúng tôi là thực hiện tất cả yêu cầu liên quan trong Quy định REACH của EU, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tập trung tốt nhất vào hoạt động kinh doanh. Chementors tin rằng, sự đồng hành này sẽ góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường EU.

  EU REACH compliance consulting services

  Trong số các dịch vụ về Quy định REACH, Chementors cung cấp dịch vụ đánh giá sự tuân thủ và cấp chứng nhận hợp quy. Tác vụ chuyên biệt này là nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp mong muốn hiểu rõ nghĩa vụ pháp lý của mình trong Quy định REACH của EU, đảm bảo rằng sản phẩm và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường EU tuân thủ đầy đủ các yêu cầu liên quan.

  Chementors

  Chementors đảm nhiệm các vấn đề về tuân thủ Quy định REACH của EU

  Đội ngũ REACH của Chementors bao gồm những chuyên viên có kiến thức nền tảng về hóa học và độc dược học và có kinh nghiệm chuyên sâu về Quy định REACH. Một số thành viên của Chementors từng là chuyên gia về Quy định REACH tại Cục hóa chất châu Âu (ECHA). Kể từ năm 2012 đến nay, chúng tôi đã hoàn tất hơn 100 thủ tục liên quan đến REACH áp dụng lên nhiều dòng sản phẩm khác nhau cho doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

  Mỗi dự án là một trường hợp riêng biệt. Vì vậy, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp và các dữ liệu về hóa chất, chúng tôi sẽ đánh giá và tư vấn cho từng trường hợp.

  Mục tiêu của Chementors là hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định REACH của EU và cung cấp Chứng nhận hợp quy.

  Bắt đầu có hiệu lực từ năm 2007, Quy định REACH của Liên minh châu Âu áp dụng lên hoạt động sản xuất, nhập khẩu, đưa ra thị trường, và sử dụng hóa chất ở dạng đơn chất, dạng hỗn hợp, hoặc chứa trong vật phẩm, với tổng khối lượng hằng năm đạt mức từ 01 tấn trở lên. Hóa chất đáp ứng tiêu chí này phải được đăng ký theo Quy định REACH trước khi được đưa vào thị trường EU.

  Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ các công ty nắm rõ và tuân thủ các quy định về hóa chất. Chementors là một nhà cố vấn năng động, hoạt động toàn cầu cho tất cả những doanh nghiệp trong ngành công nghiệp này.

  Play Video

  REACH đặt ra các nghĩa vụ đăng ký cụ thể cho từng thực thể, tùy thuộc vào vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Quy định REACH cũng ban hành các điều kiện miễn trừ, phụ thuộc vào phân loại, bản chất, và một số cách thức sử dụng nhất định của hóa chất.

  Ví dụ, nghĩa vụ đăng ký REACH có thể được miễn đối với hóa chất dự kiến được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm và quy trình (PPORD), trong một thời hạn nhất định. Quy định REACH cũng đặt ra các điều khoản và điều kiện liên quan đến một số loại hóa chất như polymer, monomer, chất trung gian, sản phẩm phụ, một số hóa chất có nguồn gốc từ tự nhiên v.v.

  Ngoài ra, còn có các điều khoản và điều kiện riêng biệt áp dụng lên các vật phẩm chứa hóa chất có mức độ quan ngại rất cao (SVHC) nằm trong Danh sách Ứng viên do ECHA công bố. Tùy thuộc vào kịch bản phơi nhiễm với vật phẩm trong quá trình sử dụng và thải bỏ, tổng khối lượng hàng năm và nồng độ của hóa chất SVHC trong vật phẩm, mà các nghĩa vụ đăng ký hoặc thông báo tương ứng sẽ được kích hoạt.

  Doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá và đảm bảo rằng hóa chất tuân thủ đầy đủ các yêu cầu liên quan của Quy định REACH, không chỉ tại thời điểm bắt đầu mà trọn vòng đời, và, trong một số trường hợp, trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, doanh nghiệp phải có khả năng cung cấp những đánh giá khoa học thỏa đáng dựa trên các dữ kiện và số liệu liên quan.

  Do độ phức tạp của các điều khoản và điều kiện trong Quy định REACH, doanh nghiệp EU và ngoài EU có thể gặp khó khăn trong việc xác minh:

  • vai trò và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp.
  • với mô hình cung ứng, quy trình sản xuất, và công thức sản phẩm hiện tại, liệu có bất kỳ hóa chất nào cần phải được đăng ký hoặc thông báo hay không.
  • vớ phân loại, tính chất và mục đích sử dụng hiện tại, liệu có bất kỳ hóa chất nào đáp ứng các điều kiện miễn trừ hay không.

   

  Một cách tổng quan, doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng để xác minh những nghĩa vụ pháp lý nào theo Quy định EU-REACH cần được thực hiện, hay doanh nghiệp đã có thể sản xuất, nhập khẩu và/hoặc đưa hóa chất vào lãnh thổ EU một cách hợp pháp.

  Chementors cung cấp dịch vụ đánh giá sự tuân thủ, tư vấn và giải đáp cho những câu hỏi này.

  ”Doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá và đảm bảo rằng hóa chất đáp ứng đầy đủ các điều kiện miễn trừ không chỉ tại thời điểm bắt đầu mà còn trong suốt vòng đời và trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Do đó, doanh nghiệp cần đưa ra những đánh giá thỏa đáng mang tính khoa học”

  Các dịch vụ

  Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu của Quy định REACH của EU

  Dựa trên dữ liệu và thông tin do doanh nghiệp cung cấp, dữ liệu từ các bài báo đã được công bố, phần mềm mô hình hóa và các điều khoản và điều kiện tương ứng theo Quy định, Chementors sẽ tiến hành đánh giá toàn diện để xác định:

  • vai trò và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp theo Quy định REACH
  • trong số các hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và/hoặc đưa vào lãnh thổ EU, ở dạng đơn chất hay hỗn hợp, hóa chất nào đã hoàn thành nghĩa vụ đăng ký, hóa chất nào chưa được đăng ký, và các thủ tục cần làm tiếp theo.
  • trong số các hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và/hoặc đưa vào lãnh thổ EU, ở dạng đơn chất hay hỗn hợp, hóa chất nào được miễn đăng ký và các điều kiện/thủ tục miễn đăng ký tương ứng áp dụng cho trường hợp đó.
  • trong số các vật phẩm được sản xuất, nhập khẩu và/hoặc đặt trên lãnh thổ EU, vật phẩm nào chứa chất có mối quan ngại rất cao (SVHC) và do đó phải tuân theo nghĩa vụ đăng ký hoặc thông báo tương ứng, và các thủ tục cần làm tiếp theo.
  Hoạt động đánh giá sự tuân thủ của Chementors là một quá trình áp dụng các đánh giá mang tính khoa học, thông qua phương pháp trọng lượng của bằng chứng (weight of evidence), trên tất cả dữ liệu hiện có nhằm đảm bảo chất lượng của bằng chứng và tính nhất quán của kết quả. Chementors cung cấp dịch vụ đánh giá tuân thủ với đầy đủ các minh chứng.
  “Chementors đánh giá tất cả dữ liệu hiện có bằng cách sử dụng phương pháp đánh giá mang tính khoa học nhằm cung cấp kết quả tuân thủ một cách đầy đủ và đáng tin cậy. Chementors cung cấp dịch vụ đánh giá sự tuân thủ với toàn bộ các bằng chứng thỏa đáng và cần thiết”

  Chứng nhận hợp quy Quy định REACH của EU

  Khi được yêu cầu, dựa trên kết quả đánh giá, Chementors cung cấp chứng nhận hợp quy Quy định EU-REACH, theo đó chứng minh rằng hóa chất tuân thủ các điều khoản và điều kiện tương ứng trong Quy định REACH, bao gồm:

  Chứng nhận hợp quy Quy định REACH đóng vai trò là một công cụ trao đổi có thể được chuyển tiếp đến các bên liên quan trong chuỗi cung ứng để tham khảo về trạng thái hợp quy của sản phẩm.

  Đào tạo về tuân thủ Quy định REACH

  Chementors có kinh nghiệm trong việc tổ chức khóa đào tạo về tuân thủ Quy định REACH cho doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức nhà nước. Tùy theo nhu cầu và vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, chủ đề & nội dung của khóa đào tạo được điều chỉnh một cách phù hợp, ví dụ như:

  Tìm hiểu về Quy định REACH của Liên minh châu Âu

  Tìm hiểu về vai trò và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Quy định REACH

  Tìm hiểu về các điều kiện miễn trừ trong Quy định REACH

  PPORD là gì và cách thức để được hưởng lợi từ điều kiện miễn trừ này

  Cách thức xác định hóa chất phải đăng ký REACH

  Các lựa chọn thay thế khi sản phẩm chứa hóa chất có mối quan ngại rất cao (SVHC)

  Mục tiêu của Chementors là cung cấp thông tin tổng quan về thủ tục REACH và những điểm mấu chốt liên quan đến dự án của từng doanh nghiệp. Khóa đào tạo có thể được tổ chức tại cơ sở hoặc dưới hình thức trực tuyến.

  Các câu hỏi thường gặp

  Đây là nghĩa vụ bắt buộc. Tuân thủ Quy định REACH là nghĩa vụ pháp lý áp dụng lên hoạt động sản xuất, nhập khẩu, đưa ra thị trường, và sử dụng hóa chất ở dạng đơn chất, dạng hỗn hợp, hoặc chứa trong vật phẩm, với tổng khối lượng hằng năm đạt mức từ 01 tấn trở lên. Việc không tuân thủ các điều khoản của Quy định REACH có thể dẫn đến việc buộc ngừng kinh doanh/nhập khẩu/sản xuất, thu hồi sản phẩm, và/hoặc các hình phạt khác.

  Không có một danh sách cố định hay bắt buộc về thông tin hoặc tài liệu cần phải được cung cấp để thực hiện đánh giá tuân thủ. Nhìn chung, sẽ rất hữu ích nếu doanh nghiệp có sẵn các thông tin dưới đây:

  • Mô hình chuỗi cung ứng của sản phẩm 
  • Công thức của sản phẩm
  • Tên và số CAS/EC của các thành phần chứa trong sản phẩm
  • Tổng quan về quy trình sản xuất
  • Khối lượng xuất khẩu hàng năm ước tính sang thị trường EU
  • Các báo cáo kiểm định, chứng nhận, và tài liệu sẵn có từ nhà cung cấp nguyên liệu hoặc từ nhà nhập khẩu

  Chementors có thể hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung những dữ liệu còn thiếu bằng cách tìm kiếm dữ liệu từ các nguồn chính thống khác nhau và, nếu cần, bằng cách thiết lập mô hình (modelling).

  Khi một hóa chất đáp ứng các yêu cầu về đăng ký, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký hóa chất đó theo quy định REACH. Việc đăng ký phải được thực hiện bởi nhà sản xuất EU, nhà nhập khẩu EU, hoặc thông qua Đại diện duy nhất có tư cách pháp nhân tại EU – đơn vị sẽ thay mặt doanh nghiệp ngoài EU thực hiện nghĩa vụ đăng ký.

  Đăng ký REACH và Đại diện duy nhất là các dịch vụ trọng tâm tại Chementors. Chúng tôi đáp ứng toàn bộ các điều kiện theo Quy định REACH để đóng vai trò là Đại diện duy nhất hợp pháp cho doanh nghiệp tại thị trường Châu Âu. Vui lòng truy cập đường link để biết thêm thông tin về dịch vụ đăng ký REACH.

  Giấy chứng nhận EU REACH là tài liệu xác nhận rằng một hóa chất, hỗn hợp, hay một vật phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện tương ứng của Quy định EU REACH.

  Ví dụ: chứng nhận hợp quy Quy định REACH xác nhận rằng một hóa chất, với thông tin định danh, kịch bản sử dụng và phơi nhiễm, quy trình sản xuất, công thức sản phẩm cụ thể v.v., đáp ứng đầy đủ các điều kiện miễn trừ theo Quy định REACH, do đó, hóa chất này được miễn nghĩa vụ đăng ký.

  Mặt khác, chứng nhận hợp quy với các quy định về hóa chất có mối quan ngại rất cao (SVHC) xác nhận rằng vật phẩm đã được đánh giá về tất cả các chất có mối quan ngại rất cao. Nếu vật phẩm được xác định có chứa bất kỳ hóa chất SVHC nào, chứng nhận sẽ thể hiện các nghĩa vụ pháp lý theo Quy định REACH mà doanh nghiệp đã thực hiện lên vật phẩm đó, nhằm xác minh rằng vật phẩm hợp quy với Quy định REACH.

  Chứng nhận hợp quy REACH đóng vai trò là một công cụ trao đổi có thể được chuyển tiếp đến các bên liên quan trong chuỗi cung ứng để tham khảo về trạng thái hợp quy của sản phẩm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại.

  Chementors hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp công bố hợp quy nhằm xác nhận rằng vật phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quy định EU REACH về hóa chất SVHC và cấp chứng nhận hợp quy SVHC. Quy trình đánh giá sự hợp quy thường bắt đầu bằng bước kiểm tra các tài liệu và thông tin liên quan, chẳng hạn:

  – Bảng nguyên vật liệu (BOM) của vật phẩm

  – Kết quả phân tích kiểm định

  – Tổng lượng ước tính mỗi năm vào thị trường EU

  – Kịch bản sử dụng và phơi nhiễm

  Để biết thêm chi tiết về quy trình và những thông tin cần thiết, vui lòng truy cập đường link về dịch vụ đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy SVHC tại Chementors.