Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các công ty nắm rõ và vượt qua các điều luật, quy định về an toàn hóa chất.

Mi Nguyen

Chuyên viên Kỹ thuật
Điện thoại +84 39 6169 628
[email protected]
Tiếng Anh | Tiếng Việt

  Thắc mắc của khách hàng

  Giám đốc khách hàng

  Điện thoại +358 440 996969
  Viettel +84 3765 49072
  [email protected]
  Tiếng Phần Lan | Tiếng Anh

  Chuyên viên Kỹ thuật

  Điện thoại +84 39 6169 628
  [email protected]
  Tiếng Anh | Tiếng Việt

  Người đồng sở hữu

  Điện thoại +358 40 715 9317
  [email protected]
  Tiếng Phần Lan | Tiếng Anh

  Người đồng sở hữu

  Điện thoại +358 40 747 3393
  [email protected]
  Tiếng Phần Lan | Tiếng Thụy Điển | Tiếng Anh

  Cosmetics and DGSA specialist

  Chuyên gia

  Điện thoại +358 50 300 3663
  [email protected]
  Tiếng Phần Lan | Tiếng Anh

  REACH Chuyên gia

  [email protected]
  Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

  Quản lý khách hàng

  Điện thoại +358 44 974 0601
  Việt Nam +84 (0)90 6969 463
  [email protected]
  Tiếng Phần Lan | Tiếng Anh | Tiếng Pháp

  REACH Chuyên gia

  Điện thoại +358 50 375 88 79
  [email protected]
  Tiềng Anh | Tiếng Hindi

  Văn phòng