Khai báo lên Hệ thống danh mục Hóa chất quốc gia của Việt Nam (NCI)

Doanh nghiệp cần thực hiện khai báo trên Cổng thông tin danh mục hóa chất quốc gia của Việt Nam (NCI) trước khi thông quan vào thị trường Việt Nam.

Mi Nguyen

Chuyên viên về REACH & Luật hóa chất VN
Điện thoại +358 44 974 0601
mi.nguyen@chementors.eu
Tiếng Anh | Tiếng Việt

  Chào mừng doanh nghiệp đến với thị trường Việt Nam

  Chementors hỗ trợ doanh nghiệp mở cánh cổng xuất khẩu vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực thi từng khâu trong toàn bộ quy trình, dựa theo nhu cầu của doanh nghiệp. Thủ tục khai báo NCI phải được thực hiện bởi đơn vị nhập khẩu có tư cách pháp nhân tại Việt Nam trước khi thông quan. Ngoài ra, doanh nghiệp phải nộp bản báo cáo thường niên về các hoạt động liên quan đến hóa chất diễn ra trong năm trước đó thông qua cổng thông tin NCI.

  Chementors SEA Co., Ltd

  Công ty Chementors SEA cùng với các đối tác trong nước có kinh nghiệm lâu năm trong việc chuẩn bị hồ sơ và các vấn đề kỹ thuật cho thủ tục khai báo NCI và thủ tục báo cáo thường niên cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, dựa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Chementors có thể trao đổi với doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam và xử lý toàn bộ quá trình khai báo và báo cáo lên cổng thông tin NCI.

  Ai, làm gì, khi nào?

  Thủ tục khai báo NCI áp dụng lên từng hóa chất chứa trong sản phẩm, bất kể khối lượng nhập khẩu. Doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất phải khai báo hóa chất nhập khẩu qua cổng thông tin NCI trước khi thông quan. Chementors có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục này.

  Quy trình

  Các tài liệu cần thiết cho thủ tục khai báo NCI:

  Chementors có thể thực hiện toàn bộ quy trình khai báo NCI. Quy trình này cũng bao gồm thủ tục báo cáo về các hoạt động liên quan đến hóa chất trước ngày 15 tháng 1 hàng năm mà theo đó, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân phải gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến hóa chất diễn ra trong năm trước đó thông qua cổng thông tin NCI.

  Hóa đơn mua hóa chất

  Bảng dữ liệu an toàn bằng tiếng Việt, dựa theo quy định GHS của Việt Nam.

  Dẫn lối đến thành công

  Liên hệ
  Play Video