Case Study: Yhteistyökumppanimme Ab Nanol Technologies Oy

Tietoja Nanolista

Suomessa perustettu Ab Nanol Technologies Oy on toiminut voitelutekniikan edelläkävijänä jo vuodesta 2010. Nanolin pääasiallisena markkina-alueena ovat raskaille meri- ja voimadieselmoottoreille tarkoitetut kitkaa poistavat voitelu- ja lisäaineet. Nanolin lisäainekoostumus vähentää selkeästi päästöjä ja säästää komponentteja kulumilta. Tämän lisäksi Nanol on myös vastuullisesti ja turvallisesti toimiva kemianteollisuuden yritys.

Voitelulaineet ja lainsäädännöt

Toimiminen kemian alalla tuo yrityksille paljon haasteita tiukkojen ja alueellisesti vaihtelevien lainsäädäntöjen myötä. Määräykset ja asetukset suojelevat kuluttajia ja työntekijöitä, mutta vaativat yrityksiltä myös usein lisäresursseja sekä lainsäädännön erityisosaamista. Tiukat asetukset ja määräykset koskevat myös voiteluaineiden alaa.

Chementors

Nanolin ja Chementorsin yhteistyö

Chementors ja Nanol ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuodesta 2015 lähtien. Molempien yritysten toimipisteet sijaitsevat Raision Smart Chemisry Parkissa, jossa yhteistyö sai kätevästi alkunsa.

Kun Nanol tarvitsi neuvoa REACH-rekisteröinnissä, Chementors tarjosi mielellään apua laajalla REACH- asiantuntemuksellaan. REACH-asetuksen, käyttöturvallisuustiedotteen (SDS) ja etikettipalvelujen lisäksi Chementors toimii myös Nanolin virallisena vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajana (TNA).

“Chementors hoiti kaikki tarvittavat vaiheet tehoaineemme REACH-rekisteröintiä varten, ja he ovat aina käytettävissämme, kun etsimme ratkaisuja tärkeisiin säädöksiä koskeviin kysymyksiin. Käyttöturvallisuustiedotteiden, oikeiden kuljetusasiakirjojen ja etikettien laatimisen ja päivittämisen lisäksi he auttavat meitä myös kaikissa rekisteröinnin jälkeisissä ongelmissa.”, kertoo Tanja Ilic Ab Nanol Technologies Oy:stä.

Tulevaisuus yhdessä

Vastuullisena yrityksenä Nanol välittää ihmisten ja ympäristön turvallisuudesta. Yhteistyö Chementorsin kanssa takaa tulevaisuudessakin Nanolin asiakkaille ja kumppaneille, että Nanol noudattaa kaikkia tarvittavia säädöksiä ja heidän tuotteensa ovat laillisesti markkinoilla.

“Arvostamme Chementorsin asiakaslähtöistä ja ammattitaitoista palvelua aina kun tarvitsemme apua. Jättämällä vaativat sääntelykysymykset Chementorsille voimme keskittyä täysin voiteluteknologiamme kehittämiseen.” lisää Tanja Ilic.

Chementors auttaa yrityksiä selviytymään kemikaaliturvallisuutta koskevien lakien viidakossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

TARJOUSPYYNNÖT JA TIEDUSTELUT