Case Study: Yhteistyökumppanimme Lumene Oy

Lumene Oy on kotimainen kosmetiikka-alan erityisosaaja. Pohjoismaisen elämäntyylin sekä luonnon inspiroimat kosmetiikan huipputuotteet ja Lumene-brändi ovat laajasti tunnettuja jo yli 50 vuoden ajalta. Lumenen tavoitteena on toimia kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä kosmetiikka-alalla, hyödyntäen pohjoisen luonnon raaka-aineita sekä sivuvirtaraaka-aineita. Yhtiö haluaa jakaa pohjoisen kauneuden salaisuuksia kuluttajille ympäri maailman.

Yhteistyö alkanut

2013

Maa

Suomi

Lumenen turvallisuuneuvonantaja

Kemikaaleja kuljettavat ja pakkaavat yritykset kuten Lumene, tarvitsevat koulutetun ja hyväksytyn turvallisuusneuvonantajan (TNA) seuraamaan ja ohjaamaan pakkaamiseen ja kuljetukseen liittyvissä asioissa.

Turvallisuusneuvonantajan nimeäminen vaatii resursseja sekä osaamista ja TNA:n koulutus täytyy pitää ajan tasalla. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava todistus Traficomin vastaanottamasta kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan riittävä asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja hänelle säädetyistä tehtävistä.

Eduskunnan käsittelyssä on uusi lakiesitys, jonka mukaan TNA:n nimeämisestä tulee ilmoittaa Traficomille alkaen 1.1.2023. Huomion arvoista kuitenkin on, että TNA:n nimeä ei tarvitse kertoa jatkossakaan Traficomille, joka tulee toimimaan valvovana viranomaisena asian osalta.

Turvallisuusneuvonantajana (TNA) voi toimia myös ulkoistettu taho, jolloin yrityksellä itsellään ei tarvitse olla koulutettua turvallisuusneuvonantajaa henkilöstössään. Chementorsin TNA-palvelu hoitaa kyseiset tehtävät usean asiakkaansa, kuten esimerkiksi Lumenen, puolesta.

Chementorsin ja Lumenen yhteistyö

Lumene on kotimaisten ja luonnollisten tuotteidensa lisäksi tunnettu myös vastuullisuudestaan. Lumenen tuotekehitys keskittyy luonnollisiin koostumuksiin, kierrätettäviin pakkauksiin sekä tietysti myös tuoteturvallisuuteen.

Tämän tiimoilta Chementorsilla on ilo olla Lumenen kumppani laajalla kemikaaliturvallisuuden osaamisellaan. Chementors ja Lumene ovatkin toimineet yhteistyössä jo melkein kymmenen vuoden ajan.
Pääasiassa Chementors toimii Lumenen turvallisuusneuvonantajana (TNA), mutta yhteistyötä on tehty myös mm. käyttöturvallisuustiedotteiden ja kemikaali-ilmoitusten saralla.

Chementors

Lumene ja Chementors kumppaneina myös tulevaisuudessa

Yhteistyö jatkuu edelleen TNA:n ja mahdollisten muiden palveluiden osalta, jotta Lumene voi keskittyä suomalaisen huippukosmetiikan valmistukseen ja markkinointiin Chementorsin hoitaessa Lumenen tarvittavat kuljetusturvallisuuden asiat. 

Näin yritykset toteuttavat yhdessä suomalaista laadukasta sekä vastuullista liiketoimintaa.

”Chementors on asiantunteva ja aktiivinen yhteistyökumppani. Mielellämme jatkamme hyvin sujunutta yhteistyötä jatkossakin”, toteaa Lumenen tekninen päällikkö Anna Niemi. 

Chementors auttaa yrityksiä selviytymään kemikaaliturvallisuutta koskevien lakien viidakossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Tarjouspyynnöt ja tiedustelut