Muistutus käyttöturvallisuustiedotteiden uusista vaatimuksista

Share

Table of Contents

Tukes muistuttaa, että käyttöturvallisuustiedotteet on toimitettava uusien vaatimusten mukaisina vuoden 2023 alusta. Uudet vaatimukset pitää huomioida myös Tukesille tehtävissä kemikaali-ilmoituksissa.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat uudet vaatimukset on annettu komission asetuksen (EU) 2020/878 liitteessä, joka on korvannut REACH-asetuksen ((EU) 19007/2006) liitteen II käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevista vaatimuksista. Uusia vaatimuksia on sovellettu vuoden 2021 alusta, mutta pakolliseksi ne tulevat vuoden 2023 alusta. Yritysten pitää toimittaa käyttöturvallisuustiedotteet uusien vaatimusten mukaisina vuoden 2023 alusta lähtien.

Yritysten on otettava huomioon käyttöturvallisuustiedotteen muutokset myös Tukesille tehtävissä kemikaali-ilmoituksissa. Yritysten, jotka tuovat Suomeen tai valmistavat Suomessa kemikaaleja, pitää tehdä kemikaali-ilmoitus niistä kemikaaleista, joille vaaditaan käyttöturvallisuustiedote.

Lähde: tukes.fi

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa käyttöturvallisuustiedotteiden uusista vaatimuksista!

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries