Mikä on UFI-tunniste?

Share

Table of Contents

UFI (Unique Formula Identifier) on yksilöllinen koostumustunniste terveydelle vaaralliseksi tai fysikaalisten vaikutusten perusteella luokiteltujen seosten tunnistamiseksi. UFI-tunnistetta ja muita antamiasi tietoja käyttävät pääasiassa myrkytystietokeskukset hätäpuhelujen yhteydessä. Kauppanimen lisäksi myrkytystietokeskuksen työntekijä voi esimerkiksi lukea UFI-tunnisteen suoraan tuotteen etiketistä, jolloin hän voi tunnistaa vahinkoon liittyvän tuotteen tarkasti. UFI tunniste on yksilöllinen ja se perustuu yrityksen ALV-numeroon.

Vuoteen 2025 mennessä UFI- tunnisteesta tulee pakollinen kaikkien sellaisten tuotteiden etiketeissä, jotka on luokiteltu terveyteen kohdistuvia sekä fysikaalisia vaaroja aiheuttaviksi. UFI-tunnisteen takaraja on kuluttajatuotteiden kohdalla siirtymässä vuodella eteenpäin, joten tällä tietoa uusi takaraja on 1.1.2021. Ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kohdalla takaraja on edelleen 1.1.2021, ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta myös aikaisemmin ilmoitettu 1.1.2024.

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat tällaisia tuotteita markkinoille, on annettava myrkytystietokeskuksille näistä tuotteista erityisiä tuotetietoja ja myös UFI-tunniste. UFI-työkalu ja käyttöohje ovat kemikaaliviraston myrkytystietokeskusten verkkosivulla 23 EU- kielellä.

UFI-tunniste on 16 merkkinen numero- ja kirjainyhdistelmä. Sen edessä ei saa olla muita merkintöjä kuin akronyymi “UFI” ja sen tulee olla painettuna tai kiinnitettynä vaarallisia seoksia sisältävien tuotteiden etikettiin tai selkeästi luettavissa sen välittömästä läheisyydestä. Jos tuotteissa ei ole merkintöjä (näin on tiettyjen teollisuuslaitoksissa käytettävien tuotteiden yhteydessä), UFI-tunnisteen voi ilmoittaa käyttöturvallisuustiedotteessa. Myöskin teollisuuskäyttöön tarkoitettujen seosten UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen

UFI-tunniste ja ilmoitus myrkytystietokeskuksille (PCN)

Myrkytystietokeskukset yhdenmukaistuvat kaikkialla EU:ssa CLP-asetuksen liitteen VIII myötä. Lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2021 ja tuo mukanaan useita merkittäviä muutoksia vaarallisia kemikaaleja toimittaville yrityksille.

Asetus velvoittaa yritykset ilmoittamaan mm. seoksen tuoteryhmän, täydellisen kemiallisen koostumuksen, toksikologiset tiedot ja UFI-tunnisteen kaikkiin niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille. Tietojen toimittaminen myrkytyskeskuksille (PCN = Poison Centre Notification) onkin usein monimutkainen prosessi, jossa Chementors voi myös auttaa.

Miten UFI-tunniste luodaan ja otetaan käyttöön?

UFI-tunniste luodaan ECHA:n kotisivuilta löytyvällä sovelluksella myrkytystietokeskuksille tehtävän ilmoituksen (PCN) yhteydessä. UFI-tunnisteen luominen ja käyttö on maksutonta ja joustavaa. Voit esimerkiksi käyttää samaa UFI-tunnistetta toimitusketjussa, kunhan seoksen koostumus pysyy muuttumattomana tai luoda tarvittaessa useampia UFI-tunnisteita samalle tuotteelle.

Chementorsilta saat tarvitsemasi avun ja tuen UFI-tunnisteasioissa, sekä ilmoituksissa myrkytystietokeskuksille (PCN).

Ota yhteyttä!

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries