TUKES antaa ohjeita käsidesin valmistukseen ja myyntiin

Share

Table of Contents

Koronaviruksen vuoksi käsihuuhteiden eli käsidesien kysyntä koko EU:n alueella on lisääntynyt huomattavasti. Käsidesejä on alettu valmistaa myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät niitä normaalisti valmista. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tietoon on tullut, että erityisesti apteekeissa on aloitettu tai suunniteltu tuotantoa.

Jos alat valmistaa käsidesiä:

  • tarkista, tarvitseeko käsidesi valmisteluvan
  • tarkista, että tehoaineen valmistaja löytyy hyväksyttyjen valmistajien listalta
  • huomioi denaturointivaatimukset
  • huolehdi valmisteeseen etiketti, jossa on tarvittavat merkinnät
  • tee kemikaali-ilmoitus.

Tarvitseeko käsidesi valmisteluvan?

Käsidesi on biosidivalmiste. Koska biosidivalmisteet tehty tappamaan eliöitä, niiden maahantuonnille, myynnille ja valmistukselle on Euroopassa tiukat vaatimukset.  Käsidesin pitää täyttää EU:n biosidiasetuksen 528/2012 vaatimukset. Riippuu käsidesin tehoaineesta, tarvitseeko valmiste TUKESin myöntämän luvan.

Valmistelupaa pitää hakea, jos käsidesin tehoaine on:

  • 1-propanoli tai 2- propanoli. Valmistetta ei saa myydä ilman biosidiasetuksen mukaista lupaa.
  • seos, jonka kaikkien tehoaineiden riskinarviointi on valmistunut. Valmistetta ei saa myydä ilman biosidiasetuksen mukaista lupaa.

Valmistelupaa ei tarvitse hakea, jos käsidesin tehoaine on:

  • etanoli. Valmiste ei tällä hetkellä tarvitse biosidiasetuksen mukaista valmistelupaa.
  • seos, jossa on yksi tehoaine, jonka riskinarvio ei ole vielä valmistunut.

Tarkista, tarvitseeko valmiste luvan: https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

Etanolin toimittajan pitää löytyä hyväksyttyjen valmistajien listalta

Jos valmistamasi käsidesin tehoaine on etanoli, etanolin toimittajan pitää olla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) hyväksyttyjen valmistajien listalla. Suomessa esimerkiksi Altia Oyj on hyväksytty toimittaja. Käsidesin tekijöiden pitää varmistaa, että kaikki tuotteiden tehoaineet tulevat hyväksytyiltä valmistajilta.

Lista hyväksytyistä valmistajista (Article 95 List) löytyy ECHAn sivuilta.

Näin varmistat riittävän denaturoinnin

Käsidesin tekijän pitää varmistaa etanolin riittävä ja käyttötarkoitukseen sopiva denaturointi, esimerkiksi 3% tertiääristä butyylialkoholia. Lievästi denaturoidun alkoholivalmisteen denaturoimisaineluettelo löytyy Valtioneuvoston asetuksesta 259/2019. Muista maista tuotavissa valmisteissa voi olla muita denaturointiaineita, jos valmistusmaa on sellaisen hyväksynyt.

Huomioi, että lievästi denaturoitua etanolia sisältävää käsidesiä, jonka etanolipitoisuus on yli 80%, ei saa myydä kuluttajakäyttöön. Asiasta vastaava viranomainen on Valvira.

Muista pakkausmerkinnät

Tuotetta myyvien pitää varmistaa, että kaikissa tuotetta myytävissä pakkauksissa on asianmukaiset merkinnät. Esimerkiksi tekstit pitää Suomen markkinoilla olla suomeksi ja ruotsiksi. Alkoholikäsideseissä pitää olla vaaramerkintä syttyvyydestä ja mahdollisesti muita vaaralausekkeita.

Vaarallisten kemikaalien merkintöjä sääntelee EU:n CLP-asetus (EU-asetus 1272/2008).

Tee kemikaali-ilmoitus

Käsidesin valmistajan on toimitettava tietyt tiedot vaaraa aiheuttavista tuotteista TUKESin kemikaalituoterekisteriin, kun tuotetta valmistetaan myyntiin. Kemikaali-ilmoitus tehdään KemiDigi-järjestelmän kautta.

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava ammattikäyttöön REACH-asetuksen (EU-asetus 1907/2006) mukaisesti.

Chementorsin avulla varmistat, että tuotteesi täyttävät kaikki EU:n kemikaalilainsäädännön vaatimukset, ja me teemme asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit kaikilla Euroopan kielillä,  kansallisella lainsäädännöllä varustettuna. Hoidamme tarvittaessa myös KemiDigi-ilmoitukset. Yhteystietomme löydät täältä.

Muistathan, että käsidesin käytön ohella myös käsien peseminen on tehokas tapa estää viruksen leviäminen. 

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries