Chung tay cùng nhau đẩy lùi virut Corona!

Share

Table of Contents

Chementors SEA mong tất cả mọi người ở Việt Nam tuân thủ theo các quy tắc cách ly xã hội và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ để ngăn chặn dịch Covid 19 lây lan cũng như là giảm gánh nặng cho hệ thống y tế của đất nước. Với sự hiểu biết đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của Virut này nếu thực hiện nghiêm túc chúng ta có thể khắc phục tình trạng này nhanh hơn và trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi hiểu rõ và cảm thông sâu sắc với những công ty, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn rất lớn trong thời gian này. Hãy ở nhà, chăm sóc gia đình, đặc biệt là các người già và rửa tay thường xuyên. Việt Nam sẽ vững vàng và mạnh mẽ hơn sau đại dịch này.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries