Triển lãm Work The Nordic Way 2022

Công ty TNHH Chementors Phần Lan cùng với công ty TNHH Chementors SEA đã tham dự triển lãm “Work the Nordic Way 2022” diễn ra vào ngày 1/6/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm nhằm quảng bá và củng cố thương hiệu Nhà tuyển dụng Bắc Âu tại Việt Nam, với sự góp […]

Dịch vụ cập nhật và sửa đổi SDS

Khi nào và vì sao nên cập nhật, sửa đổi phiếu an toàn hóa chất? Phiếu an toàn hóa chất (SDS) được coi là một tài liệu “sống”, trong đó thông tin về mối nguy nội tại, các biện pháp quản lý rủi ro, và các yêu cầu của quy định về hóa chất có […]

GHS là gì?

a bottle with ghs pictograms

  Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) là tiêu chuẩn do Liên Hợp Quốc (UN) phát triển nhằm tiêu chuẩn hóa và hài hòa hóa việc phân loại và ghi nhãn hóa chất trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống này được phát triển trên cơ […]

Việt Nam đang cập nhật Danh Mục Hóa Chất Quốc Gia

Việt nam đang câp nhật danh mục hóa chất quốc gia

Trong khi quay trở lại kinh doanh sau khi dỡ bỏ cách ly xã hội Việt Nam đã bắt đầu cập nhật dự thảo danh mục hóa chất quốc gia. Bộ Công Thương (MOIT) của Việt Nam đã công bố Dự thảo Danh Mục Hóa chất Quốc gia (NCI) được soạn thảo vào tháng 3 […]

Chung tay cùng nhau đẩy lùi virut Corona!

Chementors SEA mong tất cả mọi người ở Việt Nam tuân thủ theo các quy tắc cách ly xã hội và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ để ngăn chặn dịch Covid 19 lây lan cũng như là giảm gánh nặng cho hệ thống y tế của đất nước. Với sự hiểu […]

EVFTA – Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt

EVFTA – Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt

Ngày 30/6, Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam – EU (EVFTA và IPA) chính thức được ký kết tại Hà Nội sau hành trình 9 năm đàm phán. Ngày 21 tháng 1  năm 2020: Ủy ban Thương mại Quốc tế Liên minh châu Âu thông […]

ECHA added six new substances to SVHC Candidate List

Helsinki, January 15, 2019 The Candidate List of substances of very high concern (SVHCs) for authorisation now contains 197 substances. ECHA has added five new substances to the Candidate List due to the carcinogenic, toxic to reproduction, persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) and very persistent and very bioaccumulative (vPvB) properties of the substances. One further […]