REACH-asetuksen rekisteröintivaatimukset muuttuivat tammikuussa 2022

Share

Table of Contents

Tukes tiedottaa, että REACH-asetuksen mukaiset tietovaatimukset muuttuivat 8.1.2022 alkaen. Muutosasetus (EY-asetus 2021/979) muutti REACH-asetuksen (EY 1907/2006) liitteitä VII-XI selkeyttäen joitain tietovaatimuksia sekä ECHAn ja toiminnanharjoittajien velvollisuuksia ja rooleja.

Lisäksi liitteessä XI olevia vakiotestausohjelman yleisiä sääntöjä sekä mahdollista testien tekemättä jättämistä on selkeytetty. Muutetut säännökset saattavat edellyttää toimijoilta rekisteröintiasiakirjojen päivittämistä.

REACH-asetuksen (EY-asetus 1907/2006) mukaisessa rekisteröinnissä toimitetaan tietoja aineen ominaisuuksista. Rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi toimitettavia vähimmäistietoja kutsutaan vakiotietovaatimuksiksi. Liitteissä VII–X on vakiotietovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1–1000 tonnia vuodessa. Liitteessä XI vahvistetaan vakiotietovaatimusten mukauttamista koskevat yleiset kriteerit.

Ota meihin yhteyttä mikäli tarvitset apua REACH-asioissa tai mainittuihin uusiin muutoksiin liittyen. Chementors tarjoaa laajat REACH-palvelut räätälöidysti tarpeidesi mukaan!

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries