Những tác động của quy định CLP Châu Âu đối với thương mại và công nghiệp

Share

Table of Contents

Quy định CLP (Phân loại, Dán nhãn và Đóng gói) được dựa theo Quy định số 1272/2008 của Liên minh Châu Âu về Hóa chất, liên quan đến phân loại, dán nhãn và đóng gói hóa chất. Các quy định của Liên minh Châu Âu được cập nhật thường xuyên, dẫn đến những thay đổi tốn kém trong việc làm bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất mới cũng như nhãn mác. Những đơn hàng có nhãn mác đã được dán trước khi có cập nhật mới sẽ gây ra những tổn thất kinh tế lớn.

Sự sửa đổi kỹ thuật lần thứ 8 (Liên minh Châu Âu) 2016/918 của Quy định CLP đi vào hiệu lực ngày 1/2/2018 và bao gồm những thay đổi các tiêu chí phân loại và những cảnh báo về an toàn và mối nguy hiểm. Vì vậy, nó rất quan trọng cho các nhà phân loại hóa chất để cập nhật mới dữ liệu của mình và thực hiện theo những thay đổi đó.

Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất và ghi nhãn sản phầm tuân thủ quy định CLP là một phần quan trọng trong hình ảnh và thương hiệu công ty. Chementors đã biên soạn các bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất chất lượng cao, có nhãn hiệu, giống như hình ảnh của công ty. Hơn nữa, Khi nội dung của nhãn mác sản phẩm tuân thủ quy định và phù hợp với bảng chỉ dẫn thì nó cũng sẽ có tạo hiệu ứng tốt đến hình ảnh công ty.

Quy định CLP được sửa đổi vào tháng 3 năm 2017 khi Phụ lục số 8 (EU) 2017/542 được bổ sung. Mục đích thực thi phụ lục này là để hài hòa các thông tin được cung cấp tới các trung tâm chống độc quốc gia đang hoạt động tại Châu Âu, để tránh các vấn đề phát sinh trước đó, cái mà đã gây ra những bối rối trong việc chăm sóc bệnh nhân. Phụ lục số 8 cũng bổ sung thêm lượng thông tin so với những thông cáo về hóa chất quốc gia. Những lưu ý mới bao gồm các thông tin về nguyên liệu không gây độc hại nếu nội dung của chúng ít nhất là 1%. Hơn nữa, thông cáo mới cũng phải thể hiện rõ loại và kích cỡ của bao bì. Cơ quan Hóa chất Châu Âu đang trong quá trình soạn thảo thông tin để đưa ra các thông báo mới.

Có thể sẽ đi vào hoạt động vào Quý 1/2019. Thông tin thêm có thể tham khảo tại đây.

Phụ lục bao gồm UFI hoặc trên bao bì hoặc sử dụng trong công nghiệp hoặc trên Bảng chỉ dẫn An toàn Hóa chất. UFI là một ID đưa ra sự công nhận đáng tin cậy về các hỗn hợp.

Bạn có thể tạo ra mã UFI online trên trang web của Cơ quan Hóa chất Châu Âu: https://ufi.echa.europa.eu/.

Vui lòng lưu ý rằng các các nghĩa vụ trong phụ lục số 8 sẽ được thực thi trong 3 giai đoạn. Các nghĩa vụ trong phụ lục số 8 sẽ áp dụng cho các sản phẩm bán lẻ từ ngày 1/1/2020 và đi vào hiệu lực đối với các sản phẩm chuyên dụng từ ngày 1/1/2021. Các nghĩa vụ trách nhiệm cũng trở nên có hiệu lực đối với các sản phẩm dùng trong công nghiệp từ ngày 1/1/2024. Tuy nhiên, nếu các nhà marketing có thể ra thông cáo toàn quốc trước thời hạn trên thì họ sẽ được hưởng nhiều lợi ích trong giai đoạn chuyển giao đến ngày 1/1/2025. Điều này đòi hỏi các sản phẩm không được thay đổi trong quá trình chuyển giao.

Chementors cũng đã xem xét, trao đổi những thay đổi trong tương lai với khách hàng rồi.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries