10 hóa chất mới được bổ sung vào danh sách các hóa chất ứng cử của EU REACH

Share

Table of Contents

Cơ quan Hóa chất Châu Âu ECHA

Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) đã thêm 10 chất có nguy cơ cao vào danh mục trong REACH. Danh sách được cập nhật hiện nay có 191 chất.

4 trong số các hóa chất ứng cử mới trong danh mục – octamethylcyclotetrasiloxane (D4); decamethylcyclopentasiloxane (D5); dodecamethylcyclohexasiloxane (D6); và Bbnzo[ghi]perylene được thêm vào bởi vì tính độc hại (PBT), tích tụ lâu và nhóm vô cùng độc hại (vPvB), 1/5 terphenyl đã bị hydro hóa có các đặc tính vô cùng độc hại.

Ủy ban Thành viên của ECHA đã xác định hợp chất Siloxsane D4, D5và D6 là những chất hóa học có mối quan ngại rất cao vào tuần trước mặc sự bất bình mạnh mẽ. Uy ban cũng cho biết không lấy số lượng toàn bộ của toàn bộ cơ thể trong các bằng chứng khoa học và trích dẫn mức độ vô cùng thấp trong môi trường thực tế.

Cách sử dụng D4 và D5 đã bị hạn chế trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân ở mức ngang nhau hoặc nhiều hơn 0.1% theo trọng lượng.

Cơ quan thẩm quyền cũng thêm 3 hợp chất khác vào danh mục ứng viên bởi tính độc hại của nó. Đó là chì, disodium octaborate và dicyclohexyl phthalate (DCHP). DCHP cũng được cho vào trong danh sách bởi những ảnh hưởng có hại đối với sức khỏe con người.

Hai hợp chất còn lại là ethylenediamine (EDA) và benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA) cũng đã được bổ sung vào danh sách.

Ủy ban Châu Âu đã xác định TMA và DCHP là những hóa chất có mối quan ngại rất cao vào tháng 4.

Ủy ban cũng nói việc thực thi quy định đối với TMA mà dữ liệu trình bày và thảo luận trong phụ lục XV chỉ ra những tác hại nghiêm trọng và vĩnh viễn đến chức năng phổi nếu sự phơi nhiễm kéo dài và khi không được can thiệp chữa trị kịp thời. Quan điểm này cũng giống với đại đa số quan điểm của MSC

Thụy Điển ban đầu cũng đã đề xuất để xác định DCHP như một hóa chất gây quan ngại rất cao bởi vì đặc tính ED của nó ảnh hưởng tới sức khỏe con người (Điều 57(f)) nhưng về sau thì lại rút lại đề xuất này. MSC thất bại trong việc đạt đến một thỏa thuận nhất trí về việc xác định tại điều 57(f).

Quốc gia này cũng đề xuất xác định chì là một chất có mức quan ngại rất cao. Kim loại bị cấm ở Châu Âu ở những mục nhỏ bởi vì những nguy cơ gây hại sức khỏe cao đối với trẻ em từ việc nuốt/ăn vào bụng.

Để biết thêm thông tin về (cách sử dụng sản phẩm..) có thể tham khảo tại đây.

Chementors là đối tác luôn sẵn sàng và tin cậy trong việc đăng ký cho các hóa chất.

 

Bài viết gốc bởi ChemicalWatch

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries