Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Myrkytyskeskus (PCN) aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, vuoden alkuperäistä suunnitelmaa myöhässä.

Share

Table of Contents

Virallinen ECHA:n luonnehdinta asetuksesta kuuluu näin:

CLP-asetuksen 45 artiklan mukaan yritysten, jotka saattavat markkinoille vaarallisia seoksia, on annettava tietoja tietyistä vaarallisista seoksista asianomaisille kansallisille elimille. Kansalliset elimet asettavat nämä tiedot myrkytyskeskusten saataville, jotta ne voivat antaa neuvoja kansalaisille tai lääkintähenkilöstölle hätätilanteessa. Maaliskuussa 2017 hyväksytyn CLP-asetuksen liitteessä VIII määritellään yhdenmukaistetut vaatimukset myrkytyskeskusten ilmoituksille (PCN), joita sovelletaan alkaen 1. tammikuuta 2021.

 

Vuoden 2021 alusta asetus koskee kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja valmisteita (seoksia). PCN-ilmoitus pitää tehdä kaikilla niiden maiden kielillä, joihin tuote on asetettu markkinoille. On hyvä huomioida, että PCN-ilmoitus ei koske seoksia, joilla on ainoastaan ympäristöluokituksia.

 

Mikäli olet terveydelle vaaralliseksi luokiteltujen tai fysikaalista vaaraa aiheuttavien kuluttaja- tai ammattikäyttöön tarkoitettujen valmisteiden (seosten) maahantuoja tai valmistaja, niin voit kuitenkin järjestää itsellesi lisäaikaa. Kaikki valmisteet, jotka ovat vuoden 2020 loppuun mennessä KemiDigissä asianmukaisesti ilmoitettuna, saavat siirtymäaikaa PCN-ilmoituksen tekemiseen vuoden 2025 alkuun saakka. Tämä edellyttää sitä, että valmisteen tuotekaava eikä myyntipakkaus muutu siirtymäajan aikana.

 

Nyt onkin aika vielä ennen joulukiireitä laittaa valmisteidesi käyttöturvallisuustiedotteet ajan tasalle, sekä tehdä KemiDigit kuntoon, jotta vuoden vaihteessa voimaan tuleva asetus ei pääse kuormittamaan yrityksesi henkilöstöä. Siirtymäajan puitteissa voi PCN-ilmoituksia tehdä tarpeen mukaan tai pienissä erissä.

Chementors Oy on luotettava kumppanisi kemikaaliturvallisuusasioissa. Me voimme laatia tai päivittää käyttöturvallisuustiedotteesi (KTT) varustettuna UFI-koodilla, sekä tarvittaessa teemme myös varoitusetiketit. KemiDigi- ja PCN-ilmoitukset onnistuvat niinikään tarvittaessa. Mikäli yrityksesi toimii EU:n laajuisesti, niin meiltä saat KTT:t kaikilla Euroopan kielillä, ja niihin sovelletaan kunkin jäsenmaan lainsäädännön mukaisia asetuksia.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries