Chementors Oy järjesti seminaarin yhteistyössä Vietnamin kauppa- ja teollisuuskamari VCCI:n kanssa Hanoissa perjantaina 16. marraskuuta.

Share

Table of Contents

“Ratkaisut EU:n kemikaalilainsäädännön noudattamiseksi”

 

Chementors Oy järjesti seminaarin yhteistyössä Vietnamin kauppa- ja teollisuuskamari VCCI:n kanssa Hanoissa perjantaina 16. marraskuuta. Vietnamin kemikaalivirasto Vinachemia kutsuttiin seminaariin kertomaan YK:n yhdenmukaistamisjärjestelmän GHS:n toteuttamisesta Vietnamissa.

VCCI:n varapuheenjohtaja Hoang Quang Phong, sekä Suomen Vietnamin suurlähettiläs Kari Kahiluoto pitivät avauspuheenvuorot EU:n kemikaalilainsäädäntöa koskevassa seminaarissa, joka järjestettiin Vietnamin kaupan ja teollisuuden toimijoille.

Chementors Oy:n toimitusjohtaja Jani Määttä, sekä tuotantojohtaja Jan Nylund pitivät kumpikin kaksi puheenvuoroa. Keskeisimpiä aiheita olivat REACH- asetus, siihen liittyvä vaatimustenmukaisuus- dokumentoinnin toteuttaminen, sekä EU:n viranomaisten lainvalvontatoimet maahantuontiin liittyen. Puheenvuoroissa käsiteltiin EU:n lakien lisäksi myös tärkeitä seikkoja liittyen Vietnamin kansallisen kemikaalilain vaatimuksiin.

Huolimatta tiukasta aikataulusta, kauppakamari VCCI onnistui kutsumaan paikalle merkittävän määrän kuulijoita, joille annettu informaatio osoittautuu hyödylliseksi, kun EU-Vietnam- vapaakauppasopimus EVFTA ratifioidaan Euroopan Unionin parlamentissa. Kolmetuntisesta seminaarista raportoitiin sekä lehdissä, että TV- uutisissa Hanoissa.

Chementors haluaa kiittää suuresti VCCI:n organisaatiota tilaisuuden järjestelyistä, Vinachemiaa osallistumisesta seminaariin, sekä kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Erityiskiitoksen haluamme esittää varapuheenjohtaja Phongille, sekä suurlähettiläs Kahiluodolle tilaisuuden avauspuheenvuoroista.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries