Công bố hợp quy

Yêu cầu về văn bản Công bố hợp quy DoC áp dụng lên bất kỳ vật phẩm nào nhập khẩu vào thị trường EU

Yêu cầu về văn bản Công bố hợp quy DoC áp dụng lên bất kỳ vật phẩm nào nhập khẩu vào thị trường EU.

Nhằm đảm bảo vật phẩm được lưu hành hợp pháp trên thị trường EU, các pháp nhân liên quan phải thực hiện quy trình khai báo thành phần hóa chất.

Chementors cung cấp dịch vụ soạn thảo Công bố hợp quy Số 1907/2006. tuân theo yêu cầu của các quy định liên đới.

shutterstock_120189478

Nội thất, quần áo, giày dép, đồ chơi, trang sức, máy tính, hộp đựng v.v…tất cả các sản phẩm này được định nghĩa là “vật phẩm” (Article – theo thuật ngữ của ECHA) theo quy định REACH (EC) số 1907/2006 của Liên minh châu Âu.

Hoạt động sản xuất, phân phối và sử dụng hóa chất ở thị trường EU được quy định một cách chặt chẽ. Đối với một số hóa chất nhất định, ví dụ như các hóa chất có độ quan ngại rất cao SVHC có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe con người và môi trường trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Vì vậy, EU đã thiết lập các quy định về hóa chất khác nhau, nhằm mục đích bảo vệ tất cả các đối tượng trong chuỗi cung ứng có nguy cơ phơi nhiễm và chịu tác động bởi các hóa chất này.

Nằm trong chiến lược và mục tiêu chung của Liên minh châu Âu về hóa chất bền vững và an toàn, tuân thủ theo quy định REACH (EC) số 1907/2006 và Chỉ thị khung chất thải (EC) số 2018/98, các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất hóa chất của châu Âu có nghĩa vụ xác định thành phần hóa chất chứa trong vật phẩm, và nộp thông báo SCIP đến Cục hóa chất châu Âu ECHA nếu thành phần hóa chất chứa trong vật phẩm nằm trong phạm vi áp dụng của các điều khoản nhất định.

Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng của EU sẽ áp dụng khung hình phạt tương ứng. Do đó hoạt động kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp sẽ chịu nhiều ảnh hưởng.

LƯU Ý: Chỉ thị khung chất thải (EC) số 2018/98 yêu cầu doanh nghiệp thực hiện khai báo SCIP trên cổng thông tin của ECHA, nếu vật phẩm có chứa bất kỳ thành phần hóa chất thuộc danh sách hóa chất có mối quan ngại rất cao (SVHC) vượt mức 0.1% về khối lượng. Việc khai báo SCIP là bắt buộc và không thể thay thế bởi kết quả kiểm định của phòng thí nghiệm.

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM RÕ: Vật phẩm có chứa các chất nằm trong quy định hoặc chất có mối quan ngại rất cao (SVHC) hay không? Các chất này có khả năng rò thoát ra trong quá trình sử dụng thông thường hoặc trong suốt vòng đời của vật phẩm hay không?

Những yêu cầu về hướng dẫn sử dụng vật phẩm an toàn sẽ thay đổi tùy từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, một trong những chiến lược kinh doanh được khuyến cáo đó là doanh nghiệp nên chuẩn bị Công bố hợp quy (DoC) ngay cả trong trường hợp vật phẩm không chứa hóa chất kể trên. Dựa trên nhu cầu thực tiễn của khách hàng, chúng tôi phân tích và cung cấp gói giải pháp tối ưu nhất. Sự tuân thủ chặt chẽ các quy định của EU là lợi thế cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp trên thị trường này.

CHEMENTORS hỗ trợ khách hàng về quy trình xác định thành phần hóa chất chứa trong vật phẩm và các thủ tục pháp lý liên quan, bao gồm thủ tục thông báo SCIP trên cổng thông tin ECHA. Dựa trên thông tin được cung cấp bởi khách hàng và đối chiếu với quy định hiện hành, Chementors cung cấp giấy chứng nhận chứng thực rằng vật phẩm tuân thủ các quy định của EU và vật phẩm an toàn cho các mục đích sử dụng theo dự kiến.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là giúp các công ty nắm rõ và vượt qua các luật lệ về an toàn hóa chất.

Chementors là một công ty dịch vụ, hoạt động toàn cầu hổ trợ cho tất cả những doanh nghiệp.

100%

khách hàng hài lòng

Chementors logo

Các bước để thực hiện Công bố hợp quy (DoC)

 1. Tổng hợp những thông tin cần thiết của tất cả hóa chất chứa trong vật phẩm, từ bộ phận phát triển sản phẩm, bộ phận mua nguyên phụ liệu, đến các bộ phận liên quan trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ những nguồn tài liệu như:
  • Bảng dữ liệu an toàn hóa chất (SDS), định mức nguyên vật liệu (BOM), các cơ sở dữ liệu của sản phẩm.
 1. Cần xác định: vật phẩm có chứa bất kỳ đơn chất (hoặc hỗn hợp) mà có thể rò thải/hòa tan/bốc hơi từ vật phẩm trong quá trình sử dụng hay không? Nếu có, hóa chất này phải được đăng ký theo quy định tại Điều 7(1) REACH (EC) số 1907/2006 nếu hóa chất này được nhập khẩu vào thị trường EU với khối lượng vượt mức 1 tấn/năm.
 2. Cần xác định: vật phẩm có chứa hóa chất thuộc danh sách chất bị hạn chế sử dụng (dựa theo Phụ lục XVII của quy định REACH) hay không?
  • Vật phẩm có chứa hóa chất thuộc danh sách này sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu hành trên thị trường.
 1. Cần xác định: vật phẩm có chứa hóa chất thuộc danh sách hóa chất có mối quan ngại rất cao (SVHC) hay không? Danh sách SVHC được ECHA cập nhật 2 lần/năm. Vui lòng liên hệ Chementors hoặc ECHA để được cung cấp danh sách SVHC cập nhật. Tính đến 01/2021, có 211 chất nằm trong danh sách này.
  • Nếu vật phẩm chứa hóa chất thuộc danh sách SVHC với hàm lượng chất này vượt mức 0.1% về khối lượng, vật phẩm này bắt buộc phải được thông báo bằng cách nộp thông báo SCIP đến cổng thông tin của ECHA. Đơn vị quảng bá sản phẩm cũng cần cung cấp thông tin liên quan đến hóa chất thuộc danh sách SHVC chứa trong vật phẩm và hướng dẫn sử dụng an toàn đến các nhà nhập khẩu, phân phối, các bên liên quan trong chuỗi cung ứng và đến người tiêu dùng trong thị trường EU.
  • Nếu vật phẩm chứa hóa chất thuộc danh sách SVHC với hàm lượng chất này vượt mức 0.1% về khối lượng và tổng khối lượng sản xuất và/hoặc nhập khẩu của hóa chất SVHC này vượt mức 1 tấn/năm, nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu (thuộc EU) vật phẩm phải thực hiện thêm một thủ tục thông báo trên cổng thông tin của ECHA.
  • Nếu vật phẩm chứa hóa chất thuộc danh sách SVHC, thời gian dự tính cho toàn bộ quá trình thông báo đến ECHA là 06 tháng.

CHEMENTORS chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về quy trình và thủ tục liên quan đến hệ thống quy định hóa chất của EU. Dựa trên từng trường hợp cụ thể của khách hàng, chúng tôi phân tích thông tin, tư vấn giải pháp, thực hiện các quy trình cần thiết và cung cấp Công bố hợp quy (DoC) cho sản phẩm. Với Công bố hợp quy, khách hàng có thể chứng thực rằng sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu về luật định của EU và do đó sản phẩm đủ điều kiện lưu hành trên thị trường này.

Dẫn lối đến thành công