Tag Archives: #echa

TUKESilta helpotuksia desinfiointiaineiden valmistajille

TUKESilta helpotuksia desinfiointiaineiden valmistajille

Käsidesin ja desinfiointiaineiden tehoaineena saa käyttää nyt poikkeuksellisesti etanolia, jonka valmistaja ei ole Euroopan kemikaaliviraston hyväksyttyjen toimittajien listalla. Etanolin pitää kuitenkin olla valmistettu Suomessa tai jossain muussa Euroopan maassa. Poikkeus on voimassa 31.3-31.7.2020.

Normaalioloissa tilanne on, että etanolin toimittajan pitää olla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) hyväksyttyjen valmistajien listalla. Suomessa esimerkiksi Altia Oyj on hyväksytty toimittaja. Käsidesin tekijöiden pitää varmistaa, että kaikki tuotteiden tehoaineet tulevat hyväksytyiltä valmistajilta. Lista hyväksytyistä valmistajista (Article 95 List) löytyy ECHAn sivuilta.

Poikkeustilanteen takia käsidesin tai muun desinfiointiaineen tehoaineena saa 31.3.-31.7.2020 käyttää myös sellaista etanolia, jonka valmistaja ei ole Euroopan kemikaaliviraston hyväksyttyjen valmistajien listalla. Etanolin pitää kuitenkin olla valmistettu Suomessa tai jossain muussa Euroopan maassa.

Katso Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tiedoksianto asiasta.

Tukes muistuttaa, että haitallisia eliöitä tappavien kemikaalien valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin liittyy edelleen paljon vaatimuksia, joita desinfiointiaineen tai käsidesin valmistajan pitää noudattaa.  Tukes on kerännyt aiheeseen liittyviä ohjeita verkkosivuille.

Muistathan, että Chementors auttaa sinua tekemään asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet, sekä etiketit. Käsidesi luokitellaan biosidi-valmisteeksi, joten esimerkiksi varoitusetiketillä on tiettyjä vaatimuksia.

TUKES antaa ohjeita käsidesin valmistukseen ja myyntiin

TUKES antaa ohjeita käsidesin valmistukseen ja myyntiin

Koronaviruksen vuoksi käsihuuhteiden eli käsidesien kysyntä koko EU:n alueella on lisääntynyt huomattavasti. Käsidesejä on alettu valmistaa myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät niitä normaalisti valmista. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tietoon on tullut, että erityisesti apteekeissa on aloitettu tai suunniteltu tuotantoa.

Jos alat valmistaa käsidesiä:

  • tarkista, tarvitseeko käsidesi valmisteluvan
  • tarkista, että tehoaineen valmistaja löytyy hyväksyttyjen valmistajien listalta
  • huomioi denaturointivaatimukset
  • huolehdi valmisteeseen etiketti, jossa on tarvittavat merkinnät
  • tee kemikaali-ilmoitus.

Tarvitseeko käsidesi valmisteluvan?

Käsidesi on biosidivalmiste. Koska biosidivalmisteet tehty tappamaan eliöitä, niiden maahantuonnille, myynnille ja valmistukselle on Euroopassa tiukat vaatimukset.  Käsidesin pitää täyttää EU:n biosidiasetuksen 528/2012 vaatimukset. Riippuu käsidesin tehoaineesta, tarvitseeko valmiste TUKESin myöntämän luvan.

Valmistelupaa pitää hakea, jos käsidesin tehoaine on:

  • 1-propanoli tai 2- propanoli. Valmistetta ei saa myydä ilman biosidiasetuksen mukaista lupaa.
  • seos, jonka kaikkien tehoaineiden riskinarviointi on valmistunut. Valmistetta ei saa myydä ilman biosidiasetuksen mukaista lupaa.

Valmistelupaa ei tarvitse hakea, jos käsidesin tehoaine on:

  • etanoli. Valmiste ei tällä hetkellä tarvitse biosidiasetuksen mukaista valmistelupaa.
  • seos, jossa on yksi tehoaine, jonka riskinarvio ei ole vielä valmistunut.

Tarkista, tarvitseeko valmiste luvan: https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

Etanolin toimittajan pitää löytyä hyväksyttyjen valmistajien listalta

Jos valmistamasi käsidesin tehoaine on etanoli, etanolin toimittajan pitää olla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) hyväksyttyjen valmistajien listalla. Suomessa esimerkiksi Altia Oyj on hyväksytty toimittaja. Käsidesin tekijöiden pitää varmistaa, että kaikki tuotteiden tehoaineet tulevat hyväksytyiltä valmistajilta.

Lista hyväksytyistä valmistajista (Article 95 List) löytyy ECHAn sivuilta.

Näin varmistat riittävän denaturoinnin

Käsidesin tekijän pitää varmistaa etanolin riittävä ja käyttötarkoitukseen sopiva denaturointi, esimerkiksi 3% tertiääristä butyylialkoholia. Lievästi denaturoidun alkoholivalmisteen denaturoimisaineluettelo löytyy Valtioneuvoston asetuksesta 259/2019. Muista maista tuotavissa valmisteissa voi olla muita denaturointiaineita, jos valmistusmaa on sellaisen hyväksynyt.

Huomioi, että lievästi denaturoitua etanolia sisältävää käsidesiä, jonka etanolipitoisuus on yli 80%, ei saa myydä kuluttajakäyttöön. Asiasta vastaava viranomainen on Valvira.

Muista pakkausmerkinnät

Tuotetta myyvien pitää varmistaa, että kaikissa tuotetta myytävissä pakkauksissa on asianmukaiset merkinnät. Esimerkiksi tekstit pitää Suomen markkinoilla olla suomeksi ja ruotsiksi. Alkoholikäsideseissä pitää olla vaaramerkintä syttyvyydestä ja mahdollisesti muita vaaralausekkeita.

Vaarallisten kemikaalien merkintöjä sääntelee EU:n CLP-asetus (EU-asetus 1272/2008).

Tee kemikaali-ilmoitus

Käsidesin valmistajan on toimitettava tietyt tiedot vaaraa aiheuttavista tuotteista TUKESin kemikaalituoterekisteriin, kun tuotetta valmistetaan myyntiin. Kemikaali-ilmoitus tehdään KemiDigi-järjestelmän kautta.

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava ammattikäyttöön REACH-asetuksen (EU-asetus 1907/2006) mukaisesti.

Chementorsin avulla varmistat, että tuotteesi täyttävät kaikki EU:n kemikaalilainsäädännön vaatimukset, ja me teemme asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit kaikilla Euroopan kielillä,  kansallisella lainsäädännöllä varustettuna. Hoidamme tarvittaessa myös KemiDigi-ilmoitukset. Yhteystietomme löydät täältä.

Muistathan, että käsidesin käytön ohella myös käsien peseminen on tehokas tapa estää viruksen leviäminen. 

EU harkitsee mikromuovien käyttökieltoa

EU harkitsee mikromuovien käyttökieltoa

Euroopan kemikaalivirasto ECHA valmistelee parhaillaan ehdotusta, jonka tavoitteena on rajoittaa mikromuovien käyttöä kosmetiikassa, pesuaineissa ja maaleissa. Samalla Euroopan kemikaalivirasto pohtii, pitäisikö myös oksomuovien käyttöä rajoittaa. Oksomuovit vauhdittavat muovin hajoamista esimerkiksi biohajoavissa muovipusseissa ja hajoavat ajan kuluessa pieniksi muovihiukkasiksi.

Mikromuovit ja oksomuovit ovat pitkäikäisyytensä takia ympäristöriski erityisesti vesistöille. Muovit kulkeutuvat vesistöihin yhdyskuntajätevesien ja hulevesien mukana.

ECHA kerää kevään aikana sidosryhmiltään mikromuovien ja oksomuovien haittavaikutuksiin liittyvää tietoa. Mikro- ja oksomuovien käytön rajoittamisen valmistelu on osa Euroopan komission muovistrategiaa.

Jos mikromuovien rajoittamiseen päädytään, muovien käyttöä rajoitetaan EU:n REACH-asetuksella. Lainsäädännön tavoitteena on minimoida kemikaaleihin liittyviä terveys- ja ympäristöriskejä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa, että EU:n kemikaalilainsäädäntöä noudatetaan.

TUKESin uutisartikkelin löydät täältä.

Tästä pääset alkuperäiseen (englanninkieliseen) Euroopan Kemikaaliviraston uutisartikkeliin.