SVHC-ehdokasluettelon päivittyi: Neljä uutta vaarallista kemikaalia, jotka poistetaan käytöstä

Share

Table of Contents

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluettelo sisältää nyt 209 ainetta.

Helsinki, 25. kesäkuuta 2020 ECHA – Eroopan kemikaalivirasto on tehnyt tämän vuoden toisen lisäyksensä erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon. Luetteloon lisättiin tällä kertaa neljä ainetta. Yksi kandidaateista sisältää hormonitoimintaa häiritseviä aineita, joita käytetään kulutustavaroissa, kuten kosmetiikassa. Kolmea muuta ehdokasta käytetään raaka-ainena polymeerien, pinnoitustuotteiden ja muovien valmistukseen.

Katso tästä tarkemmat tiedot lisätyistä aineista.

Yrityksiä kehotetaan tarkistamaan aineensa turvallista käyttöä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Tammikuusta 2021 lähtien yritysten on myös ilmoitettava SVHC-yhdisteitä sisältävät tuotteet ECHA:n tulevaan SCIP-tietokantaan koskien huolestuttavia aineita esineissä ja tuotteissa. Tietokannan tavoitteena on varmistaa avoin tieto vaarallisia kemikaaleja sisältävistä tuotteista koko niiden elinkaaren ajalta.

Tausta

Ehdokasluettelo sisältää aineita, jotka aiheuttavat erityistä huolta ja joilla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen tai ympäristöön. Tällaiset aineet saatetaan tulevaisuudessa lisätä erilliseen lupaluetteloon, jolloin niiden käyttöä varten tulisi anoa erillislupaa.

Yrityksillä saattaa olla laillisia velvoitteita, jos heidän aineensa löytyy ehdokasluettelosta – joko sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Kaikkien sellaisten esineiden toimittajien, joilla on ehdokasluettelossa mainittua ainetta yli 0,1 painoprosenttia, on annettava asiakkailleen ja kuluttajilleen riittävät tiedot turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Tammikuusta 2021 alkaen yritysten on myös ilmoitettava ECHA: n SCIP-tietokantaan, mikäli heidän artikkelinsa sisältävät ehdokasluettelossa olevia aineita.

Ehdokasluetteloon lisättyä ainetta sisältävien tuotteiden maahantuojilla ja tuottajilla on kuusi kuukautta aikaa ilmoittaa kyseiset tuotteet kemikaalivirastolle.

(Alkuperäinen teksti: ECHA)

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries