Category Archives: Uncategorized

SVHC-ehdokasluettelon päivittyi: Neljä uutta vaarallista kemikaalia, jotka poistetaan käytöstä

SVHC-ehdokasluettelon päivittyi: Neljä uutta vaarallista kemikaalia, jotka poistetaan käytöstä

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluettelo sisältää nyt 209 ainetta.

Helsinki, 25. kesäkuuta 2020 ECHA – Eroopan kemikaalivirasto on tehnyt tämän vuoden toisen lisäyksensä erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon. Luetteloon lisättiin tällä kertaa neljä ainetta. Yksi kandidaateista sisältää hormonitoimintaa häiritseviä aineita, joita käytetään kulutustavaroissa, kuten kosmetiikassa. Kolmea muuta ehdokasta käytetään raaka-ainena polymeerien, pinnoitustuotteiden ja muovien valmistukseen.

Katso tästä tarkemmat tiedot lisätyistä aineista.

Yrityksiä kehotetaan tarkistamaan aineensa turvallista käyttöä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Tammikuusta 2021 lähtien yritysten on myös ilmoitettava SVHC-yhdisteitä sisältävät tuotteet ECHA:n tulevaan SCIP-tietokantaan koskien huolestuttavia aineita esineissä ja tuotteissa. Tietokannan tavoitteena on varmistaa avoin tieto vaarallisia kemikaaleja sisältävistä tuotteista koko niiden elinkaaren ajalta.

Tausta

Ehdokasluettelo sisältää aineita, jotka aiheuttavat erityistä huolta ja joilla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen tai ympäristöön. Tällaiset aineet saatetaan tulevaisuudessa lisätä erilliseen lupaluetteloon, jolloin niiden käyttöä varten tulisi anoa erillislupaa.

Yrityksillä saattaa olla laillisia velvoitteita, jos heidän aineensa löytyy ehdokasluettelosta – joko sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Kaikkien sellaisten esineiden toimittajien, joilla on ehdokasluettelossa mainittua ainetta yli 0,1 painoprosenttia, on annettava asiakkailleen ja kuluttajilleen riittävät tiedot turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Tammikuusta 2021 alkaen yritysten on myös ilmoitettava ECHA: n SCIP-tietokantaan, mikäli heidän artikkelinsa sisältävät ehdokasluettelossa olevia aineita.

Ehdokasluetteloon lisättyä ainetta sisältävien tuotteiden maahantuojilla ja tuottajilla on kuusi kuukautta aikaa ilmoittaa kyseiset tuotteet kemikaalivirastolle.

(Alkuperäinen teksti: ECHA)

Kemikaaliviraston valvontaisku paljasti merkittäviä puutteita haitallisten SVHC-aineiden ilmoittamisessa

Kemikaaliviraston valvontaisku paljasti merkittäviä puutteita haitallisten SVHC-aineiden ilmoittamisessa

Yrityksillä on paljon parannettavaa tuotteidensa haitallisten aineiden ilmoitusvastuun hoitamisessa

Euroopan Kemikaaliviraston valvontafoorumin projektitulos antoi sekä hyviä, että huonoja uutisia. Vain 12% tutkituista tuotteista sisälsi erityistä huolta aiheuttavia SVHC-aineita. Sen sijaan 88% yrityksistä, joiden tuotteista SVHC-aineita löydettiin, eivät olleet hoitaneet ilmoitusvastuutaan vaatimusten mukaisesti.

Kemikaaliviraston pilottihanke käsitti lähes 700 tuotetta, yli 400 yritystä, 15 eri EU maassa. Kohteena oli teollisuudenalat, joiden tuotteista kaikkein todennäköisimmin löytyy haitallisia aineita. Tuoteryhmiä olivat vaatteet; kengät ja kodintekstiilit; johdot, kaapelit ja elektroniset laitteet; muovi- tai tekstiilipäällysteet; seinävaatteet; sekä muut muovi- ja kumituotteet.

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Support and Enforcement-yksikön päällikkö Erwin Annys kommentoi raportin ”osoittavan selvästi viestinnän epäonnistumisen toimitusketjussa, ja että parannuksia tarvitaan, jos haluamme saada REACHin toimimaan tarkoituksenmukaisesti.”

ECHA:n virkamiehet ja valvontafoorumi analysoivat tarkemmin pilottiprojektin tuloksia, jonka perusteella loppuraporttiin sisällytetään suosituksia ja mahdollisia lisätoimia tilanteen parantamiseksi.

Täältä löydät Kemikaaliviraston alkuperäisen artikkelin englanniksi.

Chementors- seminaarin eväillä kohti kesää!

Chementors- seminaarin eväillä kohti kesää!

Chementorsin järjestämä kevätseminaari kokosi ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuden osaajia Messukeskukseen keskiviikkona 8.5.2019.

Yli neljäkymmentä osallistujaa yli kolmestakymmenestä yrityksestä oli koolla tämän viikon keskiviikkona Messukeskuksessa, Helsingissä. Chementors Oy:n järjestämän seminaarin aiheina olivat muun muassa Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto TUKESin uunituore KemiDigi- portaali, REACH- asetuksen tila ja tulevaisuus, sekä myrkyllisten seosten ilmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa. Sen lisäksi esittelimme Chemeter- ja SdSArea- ohjelmistoja, jotka helpottavat käyttöturvallisuustiedotteiden laadintaa ja hallintaa. Iltapäivän päätteeksi kuulimme vielä kuljetusturvallisuudesta, EU:n kosmetiikka-asetuksesta sekä biosidi- tuotteiden rekisteröinnistä.

Tilaisuuden suosio ja tunnelma antoivat vinkin, että tämänkaltaisille tilaisuuksille on kysyntää varmasti myös jatkossa. Tarkoitus onkin toteuttaa näitä seminaareja tasaisin väliajoin, sillä Euroopan Unionin ympäristö- ja kemikaalilainsäädäntö kehittyy jatkuvasti. Säännöllisesti järjestetyt informaatioseminaarit antavat päivitetyn tiedon lisäksi myös oivan tilaisuuden verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä ympäristö- tai kemikaaliturvallisuuteen liittyen, niin ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme sinuakin! info@chementors.com

Luvattomille biosidivalmisteille annettu markkinointikieltoja

Luvattomille biosidivalmisteille annettu markkinointikieltoja

Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto (TUKES) on löytänyt Suomen markkinoilta biosidivalmisteita ja biosidilla käsiteltyjä esineitä, joissa on käytetty luvattomia tehoaineita. TUKES on antanut yhteensä 26 tällaiselle valmisteelle markkinointikiellon vuosina 2017–2018. Valvonnan kohteena on ollut pääasiassa puunsuojakäyttöön tai hyönteisten torjuntaan tarkoitettuja valmisteita.

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan Suomen markkinoille. Lupia myöntää TUKES tai Euroopan Kemikaalivirasto ECHA. Lupien käsittelyssä selvitetään mm. valmisteen käyttötarkoitus, soveltuvuus käyttötarkoitukseen sekä käytöstä aiheutuvat terveys- ja ympäristöriskit. Jos biosidivalmisteelta puuttuu lupa, eli hyväksyntä Suomen markkinoille, voi kyseessä olla valmiste, jonka tehoainetta ei enää pitäisi olla käytössä tai valmisteelta puuttuu siltä vaadittu riskinarvio ja kunnollinen käyttöohje.

Muistathan, että Chementors avustaa sinua biosidiasetuksen edellyttämien hakemusten tekemisessä ja kaikissa muissakin biosideihin liittyvissä ongelmissa. Mikäli olet kiinnostunut hakemaan lupaa yhdessä muiden yritysten kanssa, autamme neuvotteluissa ja konsortiona toimimisessa.

Lisää tietoa täältä.

TUKESin uutisen voit lukea kokonaisuudessaan tästä.