VAK-laki uudistui – oletko ajan tasalla?

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, VAK-laki 541/2023, on voimassa 1.9.2023 alkaen. Lain mukaan yrityksen tulee nimetä yksi tai useampi turvallisuusneuvonantaja (TNA), joka hoitaa laissa vaadittuja tehtäviä tie- ja rautatiekuljetuksiin liittyen. Lakiuudistus tuo mukanaan muutoksia mm. VAK-valvontaan ja nimetyn turvallisuusneuvonantajan ilmoittamiseen valvontaviranomaisena toimivalle liikenne- ja viestintävirastolle. Turvallisuusneuvonantajan