About the author Antti Aalto

TUKESilta helpotuksia desinfiointiaineiden valmistajille

TUKESilta helpotuksia desinfiointiaineiden valmistajille

Käsidesin ja desinfiointiaineiden tehoaineena saa käyttää nyt poikkeuksellisesti etanolia, jonka valmistaja ei ole Euroopan kemikaaliviraston hyväksyttyjen toimittajien listalla. Etanolin pitää kuitenkin olla valmistettu Suomessa tai jossain muussa Euroopan maassa. Poikkeus on voimassa 31.3-31.7.2020.

Normaalioloissa tilanne on, että etanolin toimittajan pitää olla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) hyväksyttyjen valmistajien listalla. Suomessa esimerkiksi Altia Oyj on hyväksytty toimittaja. Käsidesin tekijöiden pitää varmistaa, että kaikki tuotteiden tehoaineet tulevat hyväksytyiltä valmistajilta. Lista hyväksytyistä valmistajista (Article 95 List) löytyy ECHAn sivuilta.

Poikkeustilanteen takia käsidesin tai muun desinfiointiaineen tehoaineena saa 31.3.-31.7.2020 käyttää myös sellaista etanolia, jonka valmistaja ei ole Euroopan kemikaaliviraston hyväksyttyjen valmistajien listalla. Etanolin pitää kuitenkin olla valmistettu Suomessa tai jossain muussa Euroopan maassa.

Katso Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tiedoksianto asiasta.

Tukes muistuttaa, että haitallisia eliöitä tappavien kemikaalien valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin liittyy edelleen paljon vaatimuksia, joita desinfiointiaineen tai käsidesin valmistajan pitää noudattaa.  Tukes on kerännyt aiheeseen liittyviä ohjeita verkkosivuille.

Muistathan, että Chementors auttaa sinua tekemään asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet, sekä etiketit. Käsidesi luokitellaan biosidi-valmisteeksi, joten esimerkiksi varoitusetiketillä on tiettyjä vaatimuksia.

TUKES antaa ohjeita käsidesin valmistukseen ja myyntiin

TUKES antaa ohjeita käsidesin valmistukseen ja myyntiin

Koronaviruksen vuoksi käsihuuhteiden eli käsidesien kysyntä koko EU:n alueella on lisääntynyt huomattavasti. Käsidesejä on alettu valmistaa myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät niitä normaalisti valmista. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tietoon on tullut, että erityisesti apteekeissa on aloitettu tai suunniteltu tuotantoa.

Jos alat valmistaa käsidesiä:

  • tarkista, tarvitseeko käsidesi valmisteluvan
  • tarkista, että tehoaineen valmistaja löytyy hyväksyttyjen valmistajien listalta
  • huomioi denaturointivaatimukset
  • huolehdi valmisteeseen etiketti, jossa on tarvittavat merkinnät
  • tee kemikaali-ilmoitus.

Tarvitseeko käsidesi valmisteluvan?

Käsidesi on biosidivalmiste. Koska biosidivalmisteet tehty tappamaan eliöitä, niiden maahantuonnille, myynnille ja valmistukselle on Euroopassa tiukat vaatimukset.  Käsidesin pitää täyttää EU:n biosidiasetuksen 528/2012 vaatimukset. Riippuu käsidesin tehoaineesta, tarvitseeko valmiste TUKESin myöntämän luvan.

Valmistelupaa pitää hakea, jos käsidesin tehoaine on:

  • 1-propanoli tai 2- propanoli. Valmistetta ei saa myydä ilman biosidiasetuksen mukaista lupaa.
  • seos, jonka kaikkien tehoaineiden riskinarviointi on valmistunut. Valmistetta ei saa myydä ilman biosidiasetuksen mukaista lupaa.

Valmistelupaa ei tarvitse hakea, jos käsidesin tehoaine on:

  • etanoli. Valmiste ei tällä hetkellä tarvitse biosidiasetuksen mukaista valmistelupaa.
  • seos, jossa on yksi tehoaine, jonka riskinarvio ei ole vielä valmistunut.

Tarkista, tarvitseeko valmiste luvan: https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

Etanolin toimittajan pitää löytyä hyväksyttyjen valmistajien listalta

Jos valmistamasi käsidesin tehoaine on etanoli, etanolin toimittajan pitää olla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) hyväksyttyjen valmistajien listalla. Suomessa esimerkiksi Altia Oyj on hyväksytty toimittaja. Käsidesin tekijöiden pitää varmistaa, että kaikki tuotteiden tehoaineet tulevat hyväksytyiltä valmistajilta.

Lista hyväksytyistä valmistajista (Article 95 List) löytyy ECHAn sivuilta.

Näin varmistat riittävän denaturoinnin

Käsidesin tekijän pitää varmistaa etanolin riittävä ja käyttötarkoitukseen sopiva denaturointi, esimerkiksi 3% tertiääristä butyylialkoholia. Lievästi denaturoidun alkoholivalmisteen denaturoimisaineluettelo löytyy Valtioneuvoston asetuksesta 259/2019. Muista maista tuotavissa valmisteissa voi olla muita denaturointiaineita, jos valmistusmaa on sellaisen hyväksynyt.

Huomioi, että lievästi denaturoitua etanolia sisältävää käsidesiä, jonka etanolipitoisuus on yli 80%, ei saa myydä kuluttajakäyttöön. Asiasta vastaava viranomainen on Valvira.

Muista pakkausmerkinnät

Tuotetta myyvien pitää varmistaa, että kaikissa tuotetta myytävissä pakkauksissa on asianmukaiset merkinnät. Esimerkiksi tekstit pitää Suomen markkinoilla olla suomeksi ja ruotsiksi. Alkoholikäsideseissä pitää olla vaaramerkintä syttyvyydestä ja mahdollisesti muita vaaralausekkeita.

Vaarallisten kemikaalien merkintöjä sääntelee EU:n CLP-asetus (EU-asetus 1272/2008).

Tee kemikaali-ilmoitus

Käsidesin valmistajan on toimitettava tietyt tiedot vaaraa aiheuttavista tuotteista TUKESin kemikaalituoterekisteriin, kun tuotetta valmistetaan myyntiin. Kemikaali-ilmoitus tehdään KemiDigi-järjestelmän kautta.

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava ammattikäyttöön REACH-asetuksen (EU-asetus 1907/2006) mukaisesti.

Chementorsin avulla varmistat, että tuotteesi täyttävät kaikki EU:n kemikaalilainsäädännön vaatimukset, ja me teemme asianmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit kaikilla Euroopan kielillä,  kansallisella lainsäädännöllä varustettuna. Hoidamme tarvittaessa myös KemiDigi-ilmoitukset. Yhteystietomme löydät täältä.

Muistathan, että käsidesin käytön ohella myös käsien peseminen on tehokas tapa estää viruksen leviäminen. 

Kemikaaliviraston valvontaisku paljasti merkittäviä puutteita haitallisten SVHC-aineiden ilmoittamisessa

Kemikaaliviraston valvontaisku paljasti merkittäviä puutteita haitallisten SVHC-aineiden ilmoittamisessa

Yrityksillä on paljon parannettavaa tuotteidensa haitallisten aineiden ilmoitusvastuun hoitamisessa

Euroopan Kemikaaliviraston valvontafoorumin projektitulos antoi sekä hyviä, että huonoja uutisia. Vain 12% tutkituista tuotteista sisälsi erityistä huolta aiheuttavia SVHC-aineita. Sen sijaan 88% yrityksistä, joiden tuotteista SVHC-aineita löydettiin, eivät olleet hoitaneet ilmoitusvastuutaan vaatimusten mukaisesti.

Kemikaaliviraston pilottihanke käsitti lähes 700 tuotetta, yli 400 yritystä, 15 eri EU maassa. Kohteena oli teollisuudenalat, joiden tuotteista kaikkein todennäköisimmin löytyy haitallisia aineita. Tuoteryhmiä olivat vaatteet; kengät ja kodintekstiilit; johdot, kaapelit ja elektroniset laitteet; muovi- tai tekstiilipäällysteet; seinävaatteet; sekä muut muovi- ja kumituotteet.

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Support and Enforcement-yksikön päällikkö Erwin Annys kommentoi raportin ”osoittavan selvästi viestinnän epäonnistumisen toimitusketjussa, ja että parannuksia tarvitaan, jos haluamme saada REACHin toimimaan tarkoituksenmukaisesti.”

ECHA:n virkamiehet ja valvontafoorumi analysoivat tarkemmin pilottiprojektin tuloksia, jonka perusteella loppuraporttiin sisällytetään suosituksia ja mahdollisia lisätoimia tilanteen parantamiseksi.

Täältä löydät Kemikaaliviraston alkuperäisen artikkelin englanniksi.

Chementors mukana Green Chemistry projektissa Vietnamissa

Chementors mukana Green Chemistry projektissa Vietnamissa

Chementors Oy on toiminut johtavana asiantuntijakonsulttina Green Chemistry -projektissa, Vietnamissa. Vuoden alussa alkaneen projektin päämääränä on edistää ja tukea Vietnamin tuotantoteollisuutta omaksumaan Green Chemistry -ideologia, sekä ymmärtämään sen edut ja hyödyt. Toisena projektin tärkeänä osa-alueena on selvittää  POP/U-POP*-kemikaalien käyttöä, ja opastaa tehtaita käyttämään korvaavia, ympäristöystävällisempiä raaka-aineita tuotannossaan.

Tästä pääset lukemaan YLE – FST:n julkaiseman ruotsinkielisen artikkelin.

*Persistent Organic Pollutant/ Unintended Persistent Organic Pollutant -kemikaalien käyttö on rajoitettu sekä kielletty Tukholman yleissopimuksen mukaisesti.

Muutoksia kosmeettisissa valmisteissa sallittuihin aineisiin

Muutoksia kosmeettisissa valmisteissa sallittuihin aineisiin

Uuden EU-asetuksen myötä yli 200 ainetta tai aineryhmää tuli kielletyksi kosmeettisissa valmisteissa. EU- ja ETA-maissa myynnissä oleva kosmetiikka ei saa sisältää näitä kiellettyjä aineita, tai aineiden on täytettävä niiden käytölle asetetut rajoitukset. Kielletyt aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia, eli CMR-aineita.

Euroopan komissio julkaisi 22.5.2019 uuden asetuksen (EU) 2019/831, joka muutti kosmetiikka-asetuksen liitteitä II, III ja V ja muutos tuli sovellettavaksi 12.6.2019. Suomessa tai muualla EU/ETA maissa myynnissä olevat tai Suomeen verkkokaupan kautta markkinoitavat kosmeettiset valmisteet eivät saa näin ollen enää sisältää asetuksella kiellettyjä aineita tai aineiden on täytettävä niiden käytöille asetetut rajoitukset.

EU:n kosmetiikka-asetus kieltää CMR-aineiden käytön kosmetiikassa. Aineita luokitellaan CMR-aineiksi EU:n kemikaalilainsäädännön* perusteella. Aineen vaaraominaisuus ei aina aiheuta riskiä terveydelle. CMR-aineita on mahdollista käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos Euroopan komission tiedekomitea riskinarvioon perustuen toteaa käytön turvalliseksi tietyin edellytyksin. Käyttökielto tai rajoitukset kosmeettisissa valmisteissa toteutetaan muuttamalla EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteitä (komission asetus (EU) 2019/831) lisäämällä liitteisiin kiellettyjen tai rajoitetusti sallittujen aineiden nimet. EU:n kosmetiikka-asetus ja sen liitteet ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä myös Suomessa.

Löydä TUKESin artikkeli kokonaisuudessaan täältä.

Mikäli haluat enemmän tietoa Brexitin vaiheista, voit käydä myös Euroopan Kemikaaliviraston sivuilla – tietoa on koottu tänne. Teksti on pääosin englanniksi.

Brexitin vaikutukset yrityksiin

Brexitin vaikutukset yrityksiin

Suomen Kemikaali- ja Turvallisuusvirasto TUKES ylläpitää kotisivuillaan tietopakettia Ison-Britannian Euroopan Unionista eroamiseen liittyvistä vaikutuksista yrityksille. Tällä hetkellä Brexit-prosessi on jatkoajalla, jota on myönnetty 31.10.2019 asti. Mikäli Iso-Britannia allekirjoittaa heille laaditun vetäytymissopimuksen ennen lokakuun takarajaa, tulee sopimus voimaan ratifionnin jälkeisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Ilman sopimusta tapahtuva vetäytyminen, ns. hard Brexit, tulee voimaan 1.11.2019.

TUKESin kokoaman informaation löydät täältä.

Mikäli haluat enemmän tietoa Brexitin vaiheista, voit käydä myös Euroopan Kemikaaliviraston sivuilla – tietoa on koottu tänne. Teksti on pääosin englanniksi.

Euroopan Komission sivuilta löytyy luonnollisesti myös aiheesta tietoa. Jälleen englanniksi täältä.

Chementors Oy toimii Raisiossa Suomessa, ja pystyy toimimaan Only Representative-edustajana EU:n ulkopuolisille kemikaalivalmistajille, jotka haluavat tehdä REACH-rekisteröinnin valmisteilleen. Sen lisäksi toimimme myös kosmetiikan puolella Responsible Person-edustajana kosmeettisia valmisteita maahantuoville, EU:n ulkopuolisille yrityksille.

Chementors- seminaarin eväillä kohti kesää!

Chementors- seminaarin eväillä kohti kesää!

Chementorsin järjestämä kevätseminaari kokosi ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuden osaajia Messukeskukseen keskiviikkona 8.5.2019.

Yli neljäkymmentä osallistujaa yli kolmestakymmenestä yrityksestä oli koolla tämän viikon keskiviikkona Messukeskuksessa, Helsingissä. Chementors Oy:n järjestämän seminaarin aiheina olivat muun muassa Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto TUKESin uunituore KemiDigi- portaali, REACH- asetuksen tila ja tulevaisuus, sekä myrkyllisten seosten ilmoitusten yhdenmukaistaminen EU:ssa. Sen lisäksi esittelimme Chemeter- ja SdSArea- ohjelmistoja, jotka helpottavat käyttöturvallisuustiedotteiden laadintaa ja hallintaa. Iltapäivän päätteeksi kuulimme vielä kuljetusturvallisuudesta, EU:n kosmetiikka-asetuksesta sekä biosidi- tuotteiden rekisteröinnistä.

Tilaisuuden suosio ja tunnelma antoivat vinkin, että tämänkaltaisille tilaisuuksille on kysyntää varmasti myös jatkossa. Tarkoitus onkin toteuttaa näitä seminaareja tasaisin väliajoin, sillä Euroopan Unionin ympäristö- ja kemikaalilainsäädäntö kehittyy jatkuvasti. Säännöllisesti järjestetyt informaatioseminaarit antavat päivitetyn tiedon lisäksi myös oivan tilaisuuden verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä ympäristö- tai kemikaaliturvallisuuteen liittyen, niin ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme sinuakin! info@chementors.com

EU harkitsee mikromuovien käyttökieltoa

EU harkitsee mikromuovien käyttökieltoa

Euroopan kemikaalivirasto ECHA valmistelee parhaillaan ehdotusta, jonka tavoitteena on rajoittaa mikromuovien käyttöä kosmetiikassa, pesuaineissa ja maaleissa. Samalla Euroopan kemikaalivirasto pohtii, pitäisikö myös oksomuovien käyttöä rajoittaa. Oksomuovit vauhdittavat muovin hajoamista esimerkiksi biohajoavissa muovipusseissa ja hajoavat ajan kuluessa pieniksi muovihiukkasiksi.

Mikromuovit ja oksomuovit ovat pitkäikäisyytensä takia ympäristöriski erityisesti vesistöille. Muovit kulkeutuvat vesistöihin yhdyskuntajätevesien ja hulevesien mukana.

ECHA kerää kevään aikana sidosryhmiltään mikromuovien ja oksomuovien haittavaikutuksiin liittyvää tietoa. Mikro- ja oksomuovien käytön rajoittamisen valmistelu on osa Euroopan komission muovistrategiaa.

Jos mikromuovien rajoittamiseen päädytään, muovien käyttöä rajoitetaan EU:n REACH-asetuksella. Lainsäädännön tavoitteena on minimoida kemikaaleihin liittyviä terveys- ja ympäristöriskejä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa, että EU:n kemikaalilainsäädäntöä noudatetaan.

TUKESin uutisartikkelin löydät täältä.

Tästä pääset alkuperäiseen (englanninkieliseen) Euroopan Kemikaaliviraston uutisartikkeliin.

Kuusi uutta ainetta Euroopan Kemikaaliviraston SVHC- listalle

Kuusi uutta ainetta Euroopan Kemikaaliviraston SVHC- listalle

Helsinki, 15. tammikuuta 2019

ECHA lisäsi kuusi uutta kandidaattia erityistä huolta aiheuttavien SVHC- aineiden listalle

Kemikaalivirasto on lisännyt ehdokasluetteloon viisi uutta ainetta, johtuen aineiden syöpää aiheuttavista, lisääntymiselle vaarallisista, pysyvistä, biokertyvistä ja myrkyllisistä (PBT), sekä erittäin pysyvistä ja erittäin bioakumulatiivisista (vPvB) ominaisuuksista.

Luetteloon on lisätty vielä yksi aine, jonka Euroopan komissio on tunnistanut SVHC- kandidaatiksi sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi.

Lue tästä ECHAn uutinen englanniksi.

Täältä näet listan SVHC- aineista, joita on nyt listattuna 197 kappaletta. Listaa päivitetään noin puolivuosittain.

Luvattomille biosidivalmisteille annettu markkinointikieltoja

Luvattomille biosidivalmisteille annettu markkinointikieltoja

Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto (TUKES) on löytänyt Suomen markkinoilta biosidivalmisteita ja biosidilla käsiteltyjä esineitä, joissa on käytetty luvattomia tehoaineita. TUKES on antanut yhteensä 26 tällaiselle valmisteelle markkinointikiellon vuosina 2017–2018. Valvonnan kohteena on ollut pääasiassa puunsuojakäyttöön tai hyönteisten torjuntaan tarkoitettuja valmisteita.

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan Suomen markkinoille. Lupia myöntää TUKES tai Euroopan Kemikaalivirasto ECHA. Lupien käsittelyssä selvitetään mm. valmisteen käyttötarkoitus, soveltuvuus käyttötarkoitukseen sekä käytöstä aiheutuvat terveys- ja ympäristöriskit. Jos biosidivalmisteelta puuttuu lupa, eli hyväksyntä Suomen markkinoille, voi kyseessä olla valmiste, jonka tehoainetta ei enää pitäisi olla käytössä tai valmisteelta puuttuu siltä vaadittu riskinarvio ja kunnollinen käyttöohje.

Muistathan, että Chementors avustaa sinua biosidiasetuksen edellyttämien hakemusten tekemisessä ja kaikissa muissakin biosideihin liittyvissä ongelmissa. Mikäli olet kiinnostunut hakemaan lupaa yhdessä muiden yritysten kanssa, autamme neuvotteluissa ja konsortiona toimimisessa.

Lisää tietoa täältä.

TUKESin uutisen voit lukea kokonaisuudessaan tästä.