GHS và SDS

 

Xem lại việc phân loại và ghi nhãn hóa chất (hợp chất) của quý khách hàng

Hệ thống Hài hòa Toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hoá chất (GHS) là một hệ thống được Liên Hợp Quốc triển khai để chuẩn hóa việc phân loại và ghi nhãn hóa chất trên toàn cầu.

Phiên bản GHS của Châu Âu là Quy định 1272/2008 (CLP), trong đó quy định việc Phân loại, Ghi nhãn và Đóng gói sản phẩm. Bản Dữ liệu An toàn (SDS) là một “Tài liệu liên tục thay đổi” vì dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.

clp-print

Làm thế nào để tuân thủ GHS?

Chementors sẽ đảm nhận cho quý Công ty về công tác tạo lập, thu thập, định dạng và mã hóa nội dung của Bảng dữ liệu an toàn hóa chất, đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn và yêu cầu đóng gói bao bì trên toàn thế giới.

SDS được biên soạn theo tất cả các ngôn ngữ thuộc Liên Minh Châu Âu (EU), tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Trung Quốc và nhiều ngôn ngữ khác. Chúng tôi xử lý việc cập nhật tài liệu SDS của quý Công ty và đồng thời đảm bảo cho quý Công ty và khách hàng của quý Công ty luôn có được phiên bản mới nhất. Chementors cung cấp Bảng dữ liệu an toàn có trang bị logo cùng với màu sắc theo chủ đề phù hợp với thương hiệu của quý Công ty.

EU Poison Centres

Trung tâm kiểm soát chất độc Châu Âu

Những thông tin mới?

Nếu doanh nghiệp muốn đưa những sản phẩm có chứa chất nguy hại vào thị trường, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị thông tin theo biểu mẫu khai báo của trung tâm kiểm soát chất độc Châu Âu. Sau đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp thông tin trên đến Trung ương qua cổng nộp hồ sơ của ECHA.

Ai?

Người chịu trách nhiệm pháp lý được xác định theo Quy định CLP là nhà nhập khẩu và tất cả các bên kinh doanh hóa chất đó khi bán sản phẩm có chứa chất nguy hại đó trên thị trường.

Trách nhiệm luôn đặt chung với chủ thể hợp pháp tại Châu Âu

Một nhà cung ứng bên ngoài Châu Âu thì không thể thay thế người chịu trách nhiệm pháp lý đặt tại châu Âu.

Khi nào?

Thời gian biểu của giai đoạn chuyển tiếp:

  • Ngày 01 tháng 01, 2021 – Những sản phẩm dành cho mục đích tiêu dùng
  • Ngày 01 tháng 01, 2021 – Những sản phẩm dành cho mục đích nghiên cứu
  • Ngày 01 tháng 01, 2024 – Mục đích sản xuất trong công nghiệp
  • Ngày 01 tháng 01, 2025 – Kết thúc giai đoạn chuyển tiếp.

Yêu cầu những gì?

Cung cấp đầy đủ thành phần hóa học của hỗn hợp – cả những thành phần nguy hại và không nguy hại

Ghi nhãn sản phẩm với mã nhận dạng công thức duy nhất (UFI) – UFI cho phép trung tâm kiểm soát chất độc nhanh chóng nhận biết được sản phẩm.

Phân loại sản phẩm theo Hệ thống phân loại sản phẩm Châu Âu.(EuPCS)

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là giúp đỡ các công ty nắm rõ và vượt qua khu rừng luật lệ về an toàn hóa chất.

Chementors là một công ty dịch vụ, hoạt động toàn cầu hổ trợ cho tất cả những doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp.

100%

khách hàng hài lòng

Bảng dữ liệu an toàn và Bản dữ liệu an toàn mở rộng (SDS và eSDS)

Tại Châu Âu, quy định REACH (EC số 1907/2006) quy định nội dung SDS trong khi quy định của CLP giúp xác định việc phân loại và ghi nhãn trong SDS. Nhà cung cấp chất hoặc hỗn hợp chất phải cung cấp bản SDS. Như vậy bản SDS phải được cung cấp trước hoặc ngay tại thời điểm giao hóa chất lần đầu tiên, dưới dạng tài liệu bằng giấy hoặc dạng điện tử.

Theo quy định REACH, nếu có một chất được đưa ra thị trường với số lượng 10 tấn/năm trở lên và được phân loại là chất nguy hiểm, thì phải cung cấp Bản dữ liệu an toàn mở rộng (eSDS). Đồng thời các thành phần có liên quan đến các tình huống phơi nhiễm cũng được kèm theo các hỗn hợp của bản SDS đó nếu các chất của eSDS là hỗn hợp.

Với nhiều kinh nghiệm để giải quyết các yêu cầu về GHS. Chúng tôi có hệ thống thiết kế, tạo lập, thu thập, định dạng và mã hóa nội dung SDS cho phép chúng tôi lập các SDS của quý Công ty một cách chuyên nghiệp, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi còn có thể giúp quý Công ty xem xét bản SDS của quý vị để đảm bảo rằng các Bản dữ liệu đó đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và nếu cần, chúng tôi sẽ cùng với nhà cung cấp của quý Công ty bàn thảo các vấn đề liên quan.

Chúng tôi đảm bảo cho quý Công ty có được tất cả các thông tin thiết yếu về nhãn và bao bì. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tư vấn về các phương án tùy chọn về việc ghi nhãn và phân loại. Nếu cần, chúng tôi sẽ giúp quý Công ty thay đổi hoặc sửa đổi sản phẩm của quý Công ty nhằm thay thế các thành phần mang tính độc hại.

Dịch vụ của chúng tôi còn bao gồm cả việc phân phối SDS tới khách hàng sử dụng. Đây là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề quản lý SDS của quý Công ty.

Dẫn dắt đến thành công!