Dịch vụ phòng thí nghiệm

Chementors đã tiến hành mở rộng các dịch vụ phòng thí nghiệm, phân tích hóa chất trong sản phẩm, đặc biệt là cung cấp các dịch
vụ phòng lab về “nhận dạng hóa chất để đăng ký REACH” và “sự tuân thủ các hóa chất trong vật phẩm” (SVHC và Annex XVII) cùng với đối tác của chúng tôi.

Các phân tích và báo cáo thông minh sẽ đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA). Không những thế, chúng tôi còn cung cấp cho bạn những dịch vụ này với mức giá cạnh tranh.

laboratoriokuva_web2

Trung tâm thí nghiệm đối tác của chúng tôi sở hữu công nghệ phòng lab tiên tiến nhất, đáp ứng đa dạng nhu cầu thí nghiệm và phân tích hóa học bằng nhiều phương pháp.

Dịch vụ phòng thí nghiệm được phê chuẩn bởi ECHA sẽ hỗ trợ đăng ký REACH nhận dạng hóa chất bằng cách thí nghiệm, giám sát và giải thích

Thí nghiệm là một phần quan trọng trong việc đăng ký REACH. Thông tin phải được thu thập từ phía nhà sản xuất và nhà nhập khẩu về tính chất của các hóa chất để cung cấp cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý an toàn và đăng ký thông tin hóa chất.

Thông tin từ thí nghiệm sẽ được giải trình để đáp ứng yêu cầu của cả ECHA và REACH, đây là một phần thiết yếu cho quá trình đăng ký bất kể bạn là người đăng ký chính hay đồng đăng ký.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là giúp các công ty nắm rõ và vượt qua các luật lệ về an toàn hóa chất.

Chementors là một công ty dịch vụ, hoạt động toàn cầu hổ trợ cho tất cả những doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp.

100%

khách hàng hài lòng

Công ty chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy để đảm đương việc đăng ký REACH. Từ việc cung cấp dịch vụ phòng lab, soạn thảo hồ sơ và tất cả các công việc liên quan. Chúng tôi có thể giúp bạn quản lý toàn bộ quá trình hoặc những phần nhỏ tùy theo ý muốn của bạn. Nếu bạn là một công ty ngoài EU, chúng tôi sẽ đảm nhận vai trò là Đại diện Duy nhất (Only Representative) cho bạn, cam kết sẽ đảm đương mọi thủ tục cần thiết với các nhà phân phối.

Một vài ví dụ về các dịch vụ của chúng tôi:

Thí nghiệm Nhận dạng Hóa chất cho REACH

Nhận dạng chính xác hóa chất, để có thể tiến hành đồng đăng ký REACH.

Thử nghiệm tính Tương đồng cho REACH

Xác nhận đặc tính và thành phần cho mục đích của REACH, CLP và Hồ sơ Nhận dạng Hóa chất (SIP: Substance Identification Profile)

Phân tích tính chất Lý-Hóa

Đăng ký REACH, trong đó yêu cầu phải hoàn tất Bảng Chỉ dẫn An toàn (SDS: Safety Data Sheet) để đáp ứng quy định (EC) Số 440/2008

“Các hóa chất ở mức lo ngại cao” (SVHC), Thí nghiệm Nhận dạng cho REACH

Dịch vụ dành cho thí nghiệm và sàng lọc SVHC, nhằm mục đích tuân thủ quy định REACH (EC1907/2006)

Nếu bạn cần một loại thí nghiệm phòng lab hay chứng nhận sản phẩm khác, hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Dẫn dắt đến thành công!