Dịch vụ phòng lab

Chementors cung cấp các dịch vụ phòng lab, với mục tiêu giúp khách hàng tuân thủ các yêu cầu về định danh hóa chất theo quy định đăng ký hóa chất REACH và quy định về vật phẩm (quy định về hóa chất có mối nguy rất cao và phụ lục XVIII). Cụ thể, bằng cách xem xét các thông tin sẵn có từ khách hàng, chúng tôi lên kế hoạch phân tích, trao đổi thông tin với phòng lab, đảm bảo rằng các phương pháp và báo cáo đáp ứng những yêu cầu khắc khe của ECHA, với mức phí tối ưu nhất.

Các phòng lab đối tác của Chemeter sở hữu công nghệ phòng lab tân tiến, đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm và phân tích đa dạng với nhiều phương pháp khác nhau.

laboratoriokuva_web2

Dịch vụ phòng lab đáp ứng các tiêu chuẩn của quy trình đăng ký REACH về phương pháp định danh, theo dõi dữ liệu và phân tích kết qả.

Kết quả kiểm nghiệm là dữ liệu rất quan trọng trong quá trình đăng ký REACH, bất kể pháp nhân có vai trò là người đăng ký chính (Lead Registrant) hay đồng đăng ký (Co-registrant). Theo quy định của REACH, các thông tin về tính chất của hóa chất cần được thu thập từ nhà sản xuất và nhà nhập khẩu, để cung cấp cho chiến lược xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký và sử dụng hóa chất một cách an toàn được quản lý bởi ECHA. Kết quả phân tích từ phòng lab sẽ được trích xuất dựa trên các tiêu chuẩn của REACH, và được đưa vào hồ sơ kỹ thuật bắt buộc của quy trình đăng ký. Với chuyên môn và kinh nghiệm của mình, Chementors cung cấp dịch vụ đăng ký REACH trọn gói, bao gồm dịch vụ phòng lab, xây dựng hồ sơ kỹ thuật, và tất cả công việc liên quan khác, với chi phí tối ưu. Khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ hỗ trợ trọn gói hoặc một phần, tùy theo nhu cầu. Đối với Khách hàng là doanh nghiệp không thuộc EU, Chementors sẽ đảm nhận vai trò là Đại diện Duy nhất (Only Representative), dựa theo quy định của REACH, thực hiện tất cả thủ tục cần thiết cho quá trình đăng ký.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là giúp các công ty nắm rõ và vượt qua các luật lệ về an toàn hóa chất.

Chementors là một công ty dịch vụ, hoạt động toàn cầu hổ trợ cho tất cả những doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp.

100%

khách hàng hài lòng

Một số dịch vụ của Chementors:

Dịch vụ phân tích định danh hóa chất theo quy định REACH

Định danh hóa chất chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của REACH.

Dịch vụ phân tích độ tương đồng theo quy định REACH

Nhằm chứng thực danh tính và thành phần của chất, đáp ứng yêu cầu của quy trình đăng ký REACH, phân loại CLP và xây dựng/đối chiếu với Hồ sơ định danh hóa chất (Substance Identification Profile)

Dịch vụ phân tích tính chất Lý – Hóa

Nhằm hoàn tất Bảng dữ liệu an toàn (SDS) trên cơ sở của quy định (EC) số 440/2008, theo yêu cầu của quy trình REACH.

Dịch vụ phân tích định danh hóa chất có mối quan ngại rất cao (SVHC) theo quy định REACH

Cung cấp dịch vụ định danh và sàng lọc SVHC theo quy định REACH (EC) số 1907/2006.

Khách hàng nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về các dịch vụ kể trên hoặc thông tin dịch vụ phòng lab và các chứng nhận kiểm định khác, vui lòng liên hệ đội ngũ Chementors để được tư vấn.

Dẫn lối đến thành công