Veneenpohjan myrkkymaaleille on tulossa EU:n biosidiasetuksen mukaisia rajoituksia

Share

Table of Contents

Lähivuosina haitallisimmat myrkkymaalit eli antifouling-valmisteet poistuvat markkinoilta, kun valmisteiden lupapäätöksiä tarkastellaan uudelleen EU:n biosidiasetuksen mukaisesti. Samalla myrkkymaalien käyttäjille tulee tiukat velvoitteet koskien veneiden pohjien puhdistamista, maalausta ja maalin poistoa. Jatkossa nämä toimet tulee tehdä eristetyllä alueella tai läpäisemättömällä kovalla alustalla, josta pesuvedet ja maalijäte kerätään talteen ja puhdistetaan. Pesuvesien ja maalijätteen päästäminen maaperään tai mereen on lainvastaista.

Kaikki myrkkymaalit ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille ja ne aiheuttavat pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Myrkkymaalien sisältämät myrkylliset aineet ovat pysyviä, eivätkä ne hajoa luonnossa. Ne kertyvät sedimenttiin ja sataman maaperään. Myrkkymaalien käyttö sisävesillä on jo nyt kiellettyä.

Vaihtoehtoja myrkkymaalien käytölle ovat mm. veneen sälyttäminen  esimerkiksi trailerin päällä. Veneen pohjan voi myös puhdistaa harjaamalla, sillä mekaanisen pesun avulla pohja pysyy puhtaana eikä myrkkymaaleja tarvitse käyttää. Perinteisille myrkkymaaleille on tarjolla myös vaihtoehtoisia, biosidittomia maaleja.

Lue aiheesta lisää Tukesin sivuilta.

Lähde: tukes.fi

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries