Suomeenkin TNA-rekisteri?

Share

Table of Contents

VAK-lain uudistus: TNA-rekisteri?

Toiminnanharjoittajien velvollisuus nimetä turvallisuusneuvonantaja (TNA) on ollut Suomessa voimassa vuodesta 2000 lähtien. VAK-valvonnasta ja siten myös TNA-toiminnan valvonnasta vastaavat tieliikenteessä poliisin lisäksi tulli ja rajavartiolaitos ja rautateillä Trafi. Turvallisuusneuvonantajatoimintaan kohdistuva valvonta on kuitenkin ollut vähäistä.

Liikenne– ja viestintäministeriö valmistelee vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa lain kokonaisuudistusta syksylle 2017. Uudistuksen yhteydessä on pohdittu mahdollisuutta perustaa turvallisuusneuvonantajarekisteri. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut arvioinnin TNA-rekisterin perustamisesta ja ylläpidon vaikutuksista.

trafi_rgb-300

Arvion sisältö

VAK-valvonnasta on valmistunut tutkimus vuonna 2009. Tutkimuksen mukaan turvallisuusneuvonantajan toimintaan kohdistuvan valvonnan puute voi johtaa turvallisuusneuvonantajan tärkeyden aliarviointiin. VAK-valvonnan suurimpien kehitystarpeiden koettiin olevan lähettäjiin ja vastaanottajiin kohdistuvassa valvonnassa. Nykyisen lain ongelmaksi on myös koettu, että valvontaa tapahtuu lähinnä poliisin toimesta onnettomuustilanteissa sekä tien päällä tapahtuvassa kuljetusten valvonnassa.

Tähän oltaisiin nyt siis puuttumassa VAK-lain kokonaisuudistuksen myötä. TNA-rekisteriin tulisi ilmoittaa turvallisuusneuvonantajajärjestelmän piirissä olevan toiminnanharjoittajan nimi sekä turvallisuusneuvonantajien nimet ja yhteystiedot. Rekisterin avulla valvovat viranomaiset voisivat seurata, millä toiminnanharjoittajalla on turvallisuusneuvonantaja, sekä kehittää turvallisuusneuvonantajatoimintaan ja VAK:een kohdistuvaa valvontaa yleisesti.

Ruotsissa turvallisuusneuvonantajista pidetään rekisteriä, joka on osin julkinen. Ruotsin kaikki n. 560 turvallisuusneuvonantajaa ovat rekisterissä. Ruotsissa rekisteriä pidetään melko hyödyllisenä työkaluna.

Muut vaihtoehdot

Rekisterin lisäksi TNA-järjestelmän kattavuuden parantamisen muina keinoina on esitetty mm. viranomaisille oikeutta antaa toiminnanharjoittajalle sanktioita turvallisuusneuvonantajaa koskevista puutteista sekä turvallisuusneuvonantajien velvollisuutta tehdä toiminnasta viranomaisille vuosiraportti. TNA-rekisteri yhdessä turvallisuusneuvonantajien tekemien vuosiraporttien kanssa mahdollistaisi viranomaisille myös etävalvonnan ilman konkreettisia vierailuja kohdeyrityksissä paikan päällä.

Arvion löydät Trafin sivuilta, www.trafi.fi:
Trafi – Tietopalvelut – Vaaralliset aineet – Trafin julkaisu 18/2016: Vaikutusten arviointi: Turvallisuusneuvonantajarekisteri

Suora linkki arvioon

Tietoa TNA-palveluistamme

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries